Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Omslag Rondom het Utrechts stadsrechtAanbieding boekje
Uitgave 2012:
Rondom het Utrechts stadsrecht
De gebeurtenissen in Utrecht in mei-juni 1122 in een nieuw perspectief
door Charlotte J.C. Broer en Martin W.J. de Bruijn

Jaartallen en data spelen een rol in het leven van ieder mens en iedere in­stelling. Vaak zijn het kapstokken waaraan voorafgaande maar ook erop volgende ontwikkelingen worden opgehangen. Dit is ook het geval met de datum 2 juni 1122 voor de stad Utrecht. Op die dag werden de Utrechters door keizer Hendrik V in hun oude rechten en een kort daarvoor verleend privilege bevestigd.
 
In 2009 heeft de gemeente Utrecht 2 juni tot ‘Stadsdag’ gemaakt. Op deze wijze worden de Utrechters ieder jaar herinnerd aan het ontstaan en de vele eeuwen oude geschiedenis van hun stad.

Met deze publicatie, verschenen 890 jaar na de verlening van het Utrechtse stadsrecht,  willen de auteurs een tastbare en algemeen toegan­kelijke inhoudelijke bijdrage leveren aan de viering van de jaarlijkse Stadsdag door aandacht te besteden aan de ontwikkelingen en gebeurtenis­sen die mede geleid hebben tot die verlening van het stadsrecht.

Het boekje telt 64 pagina’s, is ruim voorzien van illustraties en is verschenen ter gelegenheid van de Utrechtse Stadsdag op 2 juni 2012.

U kunt de publicatie bestellen door een bedrag van € 1,00 (+ € 3,00 voor eventuele verzend- of bezorgkosten) over te maken op IBAN NL86 INGB 0004 041 432 ten name van C. Broer, Stadionlaan 41, 3583 RB Utrecht, onder vermelding van Rondom het Utrechts stadsrecht.

U dient er wel voor te zorgen dat op de overschrijving duidelijk uw naam en adres zijn vermeld of anders per e-post of telefoon uw adresgegevens even door te geven.
Na ontvangst van de betaling zal het boekje u zo spoedig mogelijk worden toegezonden.

Wilt u het boekje komen afhalen (en verzendkosten willen uitsparen), dient u ook even contact met ons op te nemen.

N.B. U krijgt het boekje gratis meegeleverd, wanneer u een van onze andere publicaties, namelijk Monniken in het moeras of Uitzicht op Oudwijk bestelt (zie Uitgaven).

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot C. Broer (contact), Sta­dionlaan 41, 3583 RB Utrecht, tel. (030) 254 19 94.

Bij een lezing op de Stadsdag van 2 juni 2012 werd de publicatie aangeboden aan de nestor van de Utrechtse gemeenteraad, Vincent Oldenborg.


© 2012-2015 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd mei 2012; laatst bewerkt 13 september 2015.