Panorama Goirke
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)


Genealogische overzichten op deze internetpresentatie:

Stamreeks Van Heyst-De Bruijn
Stamreeks Leijten-Mutsaers
Kwartierstaat Martin W.J. de Bruijn
Zie verder ook de lijst van
Genealogische bijdragen


Bronnen


Naast de gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken (
voor de gebruikte afkortingen zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn):
RAT, Oud. adm. Tilburg 468 (1699) 209v.; RAT, Not. Oisterwijk 5292 oud (07.03.1698);
RAT, Not. Oisterwijk 61, f. 20 (29.12.1709); RAT, Not. Oisterwijk 64, f. 5 (19.3.1712); RAT, Not. Oisterwijk 65, f. 6 (4.11.1713); RAT, Not. Tilburg 63, f. 130 (1713); RAT, R. Oisterwijk 482, f. 132r. (1714); RAT, R. Oisterwijk 483, f. 35v. (1715); RAT, R. Oisterwijk 483, f. 37v. (1715); RAT, R. Oisterwijk 484, f. 216v. (1720); RAT, R. Oisterwijk 484, f. 249v. (1721); RAT, Not. Tilburg 65, f. 3 (1722); RAT, Not. Oisterwijk 74, f. 367 (23.7.1744) huw. voorw. Gijsbert Janse van Iersel en Jenne Marie Joosten de Bruijn, wed. Niclaes van Roessel.
Margriet Denis Joosten, wed. van Adriaen Hendricx de Lepper, won. te Enschot, trouwde 12.10.1715 te Oisterwijk (s.) met Adriaen Goossens de Backer, jongman, geb. Moergestel.

Joost Bartels de Bruijn

Te citeren als: M.W.J. de Bruijn, ‘Joost Bartels de Bruijn’ (www.broerendebruijn.nl/JoostBartelsdeBruijn.html, versie van [datum], geraadpleegd op [datum]).

zn. van Bartel Jan Paulus en Maaike Jan Dielis, ged. Tilburg 19.01.1671, wschl. overl. Heukelom na 1713,
tr. Oisterwijk 09.12.1696 (pr.; ond. 24.11) Anna Denis Joosten, dr. Denis Joost Adriaans en Maria Cornelis Jans, ged. Tilburg 30.10.1673, begr. Berkel 31.05.1749?; hieruit:
1   Joanna, ged. Oisterwijk 7.11.1697, tr. (1) Oisterwijk 1.10.1719 (pr.; ond. 16.9) Klaas Jacob van Roessel (de bruid wordt Jennemie genoemd); tr. (2) Oisterwijk 9.8.1744 (s.; ond. 25.7) Gijsbert Jansz. van Iersel. Zij woonden toen beiden in Udenhout. De eerste echtgenoot van Jennemie wordt bij het huwelijk ten onrechte Van Iersel in plaats van Van Roessel genoemd.
2   Jacomina, ged. Tilburg 24.09.1699. Mogelijk hebben de trouwgegevens van Jennemie – zie hierboven onder 1 – op deze Jacomina betrekking.
3   Maria, ged. Oisterwijk 11.10.1701, tr. Oisterwijk 4.6.1725 (pr. en r.-k.; ond. 19.51725) Jasper Antonis Wannaars. Zij woonden bij hun huwelijk beiden in Oisterwijk.
4   Anna, ged. Oisterwijk 30.11.1704, tr. Oisterwijk 15.8.1734 (pr. en r.-k.; ond. 24.7) Peter Jan den Oude. Bij hun huwelijk woonde de bruidegom in Enschot, de bruid in Heukelom.
5   Bartholomeus, ged. Oisterwijk 13.09.1707, jong overleden.
6   Cornelius, ged. Oisterwijk 5.12.1711, begr. Moergestel 25.4.1785, tr. (1) Oisterwijk 15.6.1732 (pr.; ond. 31.5) Elisabet Timmermans, dr. van Jan Timmermans. Bij hun huwelijk woonden beiden in Oisterwijk; tr. (2) Moergestel 14.1.1770 Jenneke van Dijk, ged. Moergestel 4.9.1735, begr. Moergestel 6.1.1795;
Borgbrief van 2 januari 1770 voor Cornelis van Oisterwijk naar Moergestel (RAT, R. Oisterwijk 427, f. 58v.); borgbrief van 19 maart 1772 voor Jenneke van Dijk, huisvrouw van Cornelis de Bruijn, van Moergestel naar Oisterwijk (RAT, R. Moergestel 347, f. 48).
kinderen van Cornelis en Elisabet:
1   Justinus, ged. Oisterwijk 23.03.1733, tr. Moergestel Wilhelmina Roestenberg;
kinderen van Joost en Wilhelmina:
a   Joannes, ged. Moergestel 17.3.1760;
b   Andreas, ged. Moergestel 6.4.1762, mandenmaker, tr. Moergestel 6.5.1791 Maria Anna de Kort;
kinderen van Andries en Maria Anna:
1   Wilhelmina, ged. Moergestel 1.2.1792;
2   Joannes, ged. Moergestel 4.1.1794;
3   Cornelia, ged. Moergestel 1.4.1796;
4   Adriaan, ged. Moergestel 13.7.1799;
c   Joanna, ged. Moergestel 5.2.1764;
d   Cornelia, ged. Moergestel 23.1.1766, overl. Haaren 9.4.1840, tr. Haaren? Adriaan van de Ven, overl. Haaren 16.1.1821; kinderen gedoopt te Oisterwijk en Moergestel;
2   Maria Anna ged. Oisterwijk 7.5.1735, begr. Moergestel 6.3.1787, tr. Moergestel 8.10.1758 (r.-k.) Jan (van de) Pas;
3   Joannes, ged. Oisterwijk 17.7.1737,  begr. Tilburg 27.10.1798; tr. (1) Tilburg 30.7.1758 (pr.) Wilhelmina Backers (Beckers), dr. van Norbertus en Antonetta Eeltiens, ged. Tilburg 28.6.1738, begr. Tilburg 8.7.1783; tr. (2) Tilburg 12.1.1784 (s.) Joanna Trompenaars, wed. van Willem van Spaandonk (RAT, Tilburg R. 508 (27.12.1783); R. 485, f. 10 (1784)), begr. Tilburg 9.3.1801;
kinderen uit (1):
a   Anna Maria, ged. Tilburg 20.4.1759;
b   Adrianus, ged. Tilburg 24.1.1761, begr. Tilburg 6.10.1794; tr. Tilburg 3.2.1788 (pr.) Johanna van der Velden, ged. Tilburg 11.5.1766, dr. van Jan en Pieternel van Woensel, hertr. Tilburg 4.5.1801 (s.) Theodorus Mallens;
kinderen:
1   Wilhelma, ged. Tilburg 29.12.1788;
2   Joannes, ged. Tilburg 13.11.1790;
3   Norbertus, ged. Tilburg 31.1.1793;
4   Adriana, ged. Tilburg 11.2.1795.
Bij het huwelijk woonde de bruidegom in Tilburg aan de Hoeven, de bruid aan de Rijt (Reit).
c   Norbertus
, ged. Tilburg 9.7.1764, begr. Tilburg 13.6.1789 (Hoeven);
d   Maria Elisabetha, ged. Tilburg 17.8.1766;
e   Lucia, ged. Tilburg 18.7.1769;
f    Cornelia, ged. Tilburg 1.2.1773;
g   Antonia, ged. Tilburg 1.2.1776;
geen kinderen uit (2);
4   Anna Maria, ged. Oisterwijk 1.11.1740;
5  
Adriana
, ged. Oisterwijk 3.2.1744;
6   Elisabeth, ged. Oisterwijk16.5.1747;
7   Antonius
, ged. Oisterwijk 4.2.1750;
8   Cornelius, ged. Oisterwijk 28.10.1752, ol. Oisterwijk 6.10.1834, tr. (1) Utrecht 10.5.1783 (r.-k.) Johanna W(e)ijne(n), dr. van Cornelis en van Niesje Ruis, geb. Schalkwijkse wetering, ged. Jutphaas 26.3.1754 (r.-k.), begr. Oisterwijk 29.9.1788; Cornelius tr. (2) Alphen na 26.5.1798 (s.; ond. Tilburg 12.5) Joanna Reijns, geb. Alphen.
Bij zijn tweede huwelijk woonde Cornelis te Oisterwijk. Zijn beroep was toen fabriqueur, bij zijn overlijden wollewever. Joanna Reyns woonde bij haar huwelijk sinds drie jaar in Tilburg.
Kinderen:
a   Agnes, ged. (r.-k.) Utrecht 6.8.1784, begr. Oisterwijk 25.9.1788?;
b   Antonius, ged. (r.-k) Utrecht 25.8.1785, begr. Oisterwijk 3.2.1797;
c   Wilhelma, ged. Oisterwijk 2.11.1787, begr. Oisterwijk 1.2.1788;
d   Elizabeth, ged. Oisterwijk 27.9.1788.

Joost Bartels en zijn broer Marten uit Tilburg zijn de eersten die de familienaam De Bruijn hebben gedragen.

Bij zijn huwelijk werd van Joost ten onrechte gezegd dat hij van Oisterwijk was. Anna zou afkomstig zijn uit Enschot. Haar ouders Denis Joost Adriaans en Maria Cornelis Jansz. waren op 2 januari 1667 voor de pastoor in Tilburg getrouwd.

Joost werd op 19 januari 1671 met zijn tweelingzusje Jenneke (Joanna) in Tilburg gedoopt. Het is niet duidelijk waar en wanneer hij is overleden, waarschijnlijk kort na 1713, maar mogelijk leefde hij nog in 1722 (ik moet dat nog natrekken). Hij trouwde in Oisterwijk op 9 december 1696 met Anna Denis Joosten uit Enschot, gedoopt in Tilburg op 30 oktober 1673, dochter van Denis Joost Adriaans en Maria Cornelis Jansen. Het eerste kind van Joost en Anna kreeg de doopnaam Joanna en werd gedoopt in Oisterwijk op 7 november 1697. Het tweede kind met de naam Jacomina werd gedoopt in Tilburg op 24 september 1699. Het is waarschijnlijk dit laatste kind dat als Jennemie Joost de Bruijn op 1 oktober 1719 in Oisterwijk voor de predikant trouwde met Klaas Jacob van Roessel en voor de tweede keer op 9 augustus 1744 voor de Oisterwijkse schepenen met Gijsbert Jansen van Iersel. Maar het kan vanzelfsprekend ook om het eerstgeboren kind Joanna zijn gegaan.
Bij de doop van het eerste kind werd de vader Josephus Bertens genoemd en bij het tweede Josephus Bartelen. Het derde kind, Maria, werd weer in Tilburg gedoopt, op 11 oktober 1701. Naam van de vader toen Joannes Bertelen. Maar bij de doop van het vierde kind, Anna, in Oisterwijk op 30 november 1704, werd Joost aangeduid als Justinus de Bruyn. Als doopheffers traden op Martinus de Bruyn et Maria de Bruyn. Het is de eerste vermelding van de familienaam De Bruijn. Toen kort hierna, op 4 december van hetzelfde jaar, het eerste kind van Marten werd gedoopt, kreeg deze ook de naam De Bruijn. Al hun nakomelingen werden sindsdien met deze geslachtsnaam aangeduid (enkele takken als De Bruin).

Joost huurde op 7 maart 1698 van Leonard van Eijs, president-schepen van Oisterwijk, voor twee jaar de neerhuizing van het huis genaamd Weijenberch in Oisterwijk met een stukje van de tuin, zoals hij het op dat moment al bewoonde en gebruikte, verder met de slagoliemolen en twee weideveldjes. Huis, tuin en oliemolen stonden aan het Lindeind, het ene weiveld in den Boogaart en het andere over de achterste brug. De huur ging in op 30 april 1698 en mocht met één jaar worden opgezegd. De huursom bedroeg 82 gulden en 10 stuivers per half jaar. De verhuurder moest het huis en de oliemolen onderhouden, uytgenomen alle het gaande werck van den voorschreven molen, ’tgene alleen sal staen tot laste van den huerder. Ook moest de huurder toestaan dat de molen zou worden verplaatst zonder daarvoor iets te bedingen, mits het gebeurde in de tijd dat er het minst te slaan viel (RAT, Not. Oisterwijk 5292 oud, nr. ??).

Blijkbaar had Joost het binnen een jaar wel bekeken, want al op 9 februari 1699 huurde hij van de kinderen van Peter Willem Vennincx en Helena Jacob Hoevenaers voor zes jaar een boerderij, bestaande uit huis, schuur en schop met de aenstede ende erve daeraen leggende ende daertoe behoorende, gestaen ende gelegen binnen de parochie van Tilborgh ter plaetse genaemt Looven. Huis, tuin, schuur, schop, tuin en weiland met nog 2½ lopenzaad land aanvaardde hij op half april 1699 en de rest van het zaailand t’oigst in de witte stoppelen daeraen volgende. De huur mocht met drie jaar worden opgezegd. De huursom bedroeg 34 gulden en 59 vaten rogge per jaar. De huurder mocht vlaggen in twee heivelden die de verhuurder hem zou aanwijzen en moest jaarlijks hondert steen recht stroij leveren om het huis te dekken, de belasting van de besaeijde mergen betalen en huis, schuur en schop onderhouden in weeghten, wanden ende glasen. De verhuurder zou hiervoor het hout leveren. Jan Cornelis Aartsz. stelde zich borg (RAT, R. Tilburg 468, f. 209v.).

Blijkens de belasting van de gemene middelen bestond het huishouden van Joost in 1699 uit hemzelf, zijn vrouw Anneke en zijn kind Jenneken en waren er twee koeien en een paard (RAT, Oud-administratief archief 337, Loven).
In Tilburg werden zijn dochters Jacomina (24 september 1699) en Maria (11 oktober 1701) gedoopt. In het kohier van de gemene middelen van laatstgenoemd jaar werden vermeld Joost zelf, zijn vrouw, zijn kind Marie en Maria de meijt (t.a.p.). Er werd dus minstens één kind – Jenneke en/of Jacomina – verzwegen; belastingontduiking is van alle tijden. Verder gaf Joost drie koeien en een paard op.

Joost moet de huur van de boerderij in Tilburg na drie jaar hebben opgezegd, want blijkens de doop van zijn dochter Anna op 30 november 1704 woonde hij toen weer buiten Tilburg, waarschijnlijk in Heukelom. Op 23 mei 1706 was hij verder in Oisterwijk doopheffer bij de doop van de tweeling Jan en Maria van zijn broer Marten. Op 13 september 1707 werd in Oisterwijk Joosts zoon Bartholomeus gedoopt, waarbij Marten als doopheffer optrad.
Na het overlijden van de eerste vrouw van Marten, Marie Jan van Buel, in april 1708 werd Joost tot voogd benoemd van de minderjarige kinderen van dit echtpaar (RAT, R. Oisterwijk 101-2, f. 83). Als zodanig was hij ook betrokken bij de huwelijkse voorwaarden van zijn broer, toen die in 1708 voor de tweede keer trouwde (RAT, Not. Oisterwijk 5291a (19.10.1708).
Op 29 december 1709 huurde Joost van de kinderen Vromans voor zes jaar een boerderij te Huyckelem aen de Baan (RAT, Not. Oisterwijk 61, f. 20) en in 1712 en 1713 trad hij nog op als voogd van de kinderen van Embert Antonie Smolders en Maria Jan Cornelis de Lepper (RAT, Oisterwijk R. 101-2, f. 96 (22.1.1712), 64, f. 5 (19.3.1712) en 65, f. 6 (4.11.1713).
Op 7 juni 1713 vond er een erfdeling plaats van de door Denis Joosten nagelaten goederen tussen Joost als man van Anneke en Margriet Denis Joosten, weduwe van Adriaan Hendriks de Lepper (RAT, R. Oisterwijk 469, f. 98-100). De scheiding en deling vond plaats voor notaris Theodorus van Asten te ’s-Hertogenbosch. Op 20 juni van dat jaar verkocht hij, toen wonende te Heukelom, uit die erfenis een weiland in Tilburg aan de Oost-Heikant, een heiveld in Loon op Zand bij de Molenstraat aan Paulus Adriaansz. Nouwen in Tilburg (RAT, R. 495, f. 54v. (20.6.1713; Boschbrief)). Op 12 december 1713 verkocht Joost nog een perceel zowel wei- als zaailand in Tilburg aan Jan Meus Raijmakers (RAT, Oud-administratief archief 36-1).

Het is niet ondenkbaar dat Joost kort hierna is overleden. Aannemelijk is dat hij de laatste jaren van zijn leven in Heukelom woonde.

© 2012-2021 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 2012; laatst bewerkt 24 mei 2021.