Afbeelding Utrecht Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Categorieën:
Utrechtse geschiedenis
Middeleeuwse geschiedenis
Geschiedenis overig
Nederlandse literatuur
Buitenlandse literatuur
Diversen

Voor onze eigen publicaties zie ► Uitgaven.


Kopergravare De Vuursche

Boekwinkeltje De Trechter

Soms nieuwe, maar voor het merendeel tweedehands boeken, dit wil zeggen de boeken zijn gelezen/gebruikt, maar verder steeds nette exemplaren; afgezien van gewone gebruikssporen zijn eventuele bijzondere mankementjes of beschadigingen apart vermeld.

De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, die in rekening worden gebracht voor bestellingen buiten (de stad) Utrecht. Na overleg kunnen eventueel boeken worden afgehaald, waarbij dan uiteraard geen verzendkosten in rekening worden gebracht.

Bestelling via cjcbroer[at]casema[punt]nl of telefoonnummer 030 254 19 94.

N.B. Aan belangstellenden voor onze publicaties uit het buitenland moeten wij helaas mededelen dat de verzendkosten via PostNL hoog zijn. Mocht u een oplossing voor dit probleem bieden door een contact of adres in Nederland, waar een eventuele bestelling naartoe verzonden kan worden, dan is een en ander natuurlijk geen probleem. Neemt u in dat geval ook even contact met ons op.

Utrechtse geschiedenis

Alleen schoon is mooi. De geschiedenis van het Griftpark, Hans Buiter, Taco Jansonius, Bettina van Santen en Kees Volkers, uitgave van Stichting Geschiedenis Griftpark, Utrecht 2009  € 3,00

Een buurt in beweging.Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, red. Hans Bennis e.a., Aksant, Amsterdam 2002 € 1,50


Ebert, Bernd, en Liesbeth M. Helmus, Utrecht, Caravaggio en Europa, met bijdragen van Marten Jan Bok, Bernd Ebert, Liesbeth M. Helmus, Susanne Hoppe, Helen Langdon, Volker Manuth, Ashok Roy, Centraal Museum - Alte Pinakothek, Hirmer Verlag GmbH, München 2018  € 7,00

Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2003
, Stichting Museum Flehite Amersfoort  € 2,00


Halsema-Kubes, W., G. Lemmens, G. de Werd, Adriaen van Wesel. Een Utrechtse beeldhouwer uit de late Middeleeuwen, Rijksmuseum Amsterdam, Staatsuitgeverij 's Gravenhage 1980  € 9,00

Handschriften en Oude Drukken van de Utrechse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984, Universiteitsbibliotheek, Utrecht 1984  € 9,00

Twee gezichten op een blad: gezicht op het dorp De Vuursche. Uitgegeven in 1793 in: Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door J. Bulthuis en in het koper gebracht door K.F. Bendorp. [Zie afbeelding linker kolom] € 25,00

Utrecht, Caravaggio en Europa, samenst. en red. Bernd Ebert en Liesbeth M. Helmus, met bijdragen van Marten Jan Bok, Bernd Ebert, Liesbeth M. Helmus, Susanne Hoppe, Helen Langdon, Volker Manuth, Ashok Roy, Centraal Museum - Alte Pinakothek, Hirmer Verlag GmbH, München 2018  € 7,00

Woudenberg, H.M. van, De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel, BDU Uitgeverij, Barneveld z.j. [1994]  € 2,00

 Naar boven
Middeleeuwse geschiedenis

Abelard, Petrus, Historia calamitatum. The story of Abelard's adversities, The, A translation with notes of the --, with a preface by Étienne Gilson, The Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toranto 1964. € 4,50

Alpertus van Metz, Gebeurtenissen van deze tijd & een fragment over bisschop Diederik I van Metz. De diversitate temporum & Fragmentum de Deoderico primo episcopo Mettensi, ingeleid, uitgegeven en vertaald door Hans van Rij, met medewerking van Anna Sapir Abulafia, Amsterdam (Verloren) 1980. € 14,00

Bejczy, István, Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaissance, proefschrift Nijmegen 1994, Universitair Publikatiebureau, Nijmegen 1994  € 2,50


Beyer, Rolf, Die andere Offenbarung. Mystikerinnen des Mitteralters. Fourier Verlag, Wiesbaden 1989. € 3,00

Borsboom, Annemiek, en Francine Oomen, Kijk en speel. In de Middeleeuwen. Een panoramaboek, uitgave De Hoeve i.o.v. ICOB CV te Alphen aan den Rijn, z.j. € 4,50

Duby, Georges, Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214, Gallimard (pocket), 1985  € 1,50

Duby, George, De middeleeuwse liefde en andere essays, uit het Frans vertaald door Renée de Roo-Raymakers, Agon, Amsterdam 1990  € 5,00

Ennen, Edith, De Europese stad in de Middeleeuwen, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem 1978  € 2,00

Exempla historica. Epoche der Weltgeschichte in Biographien. Mittelalter: Dichter und bildende Künstler in Europa. Chretien von Troyes, Dante Alighieri, Giotto di Bondone, Villard de Honnecourt, Walther von der Vogelweide
, Fischer Taschenbuch Verlag, revidierte Ausgabe, Frankfurt am Main 1984 [met naam voorin geschreven]  € 2,00

Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes, ediderunt W. Jappe Alberts et Magnus Ditsche, Teksten en documenten uitgegeven door het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis, onder red. van W. Jappe Alberts en F.W.N. Hugenholtz, Wolters-Noordhoff N.V., Groningen 1969  € 1,00

Ganshof, F.L., Feudalism, (translated by Philip Grierson, F.B.A.,with a foreword by sir F.M. Stenton, F.B.A.), third English Edition, New York/Hagerstown/San Francisco/London 1964  € 2,00

Geschiedenis van het persoonlijk leven, onder redactie van Georges Duby en Philippe Ariès, Van Oudheid tot vroege Middeleeuwen, onder redactie van Paul Veyne, m.m.v. Evelyne Patlagean e.a., Agon, Amsterdam 1987, 1992  € 2,50

Geschiedenis van het persoonlijk leven, onder redactie van Georges Duby en Philippe Ariès, Het individu in het feodale Europa, onder redactie van Georges Duby, m.m.v. Dominique Barthélemy e.a., Agon, Amsterdam 1987, 1993  € 2,50

Geschiedenis van het persoonlijk leven, onder redactie van Georges Duby en Philippe Ariès, Privé-macht en openbare macht in het feodale Europa, onder redactie van Georges Duby, m.m.v. Dominique Barthélemy e.a., Agon, Amsterdam 1987, 1993  € 2,50

Gosses, I.H., Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I: de Middeleeuwen, geheel omgewerkt door R.R. Post, Martinus Nijhoff/'s-Gravenhage 1959; 1971 (ongewijzigde herdruk)  € 2,50


Handel en wandel in de dertiende eeuw, red. E.H.P. Cordfunke, F.W.N. Hugenholtz, Kl. Sierksma, Publicatie nr. 26 van de Stichting 'Comité Oud-Muiderberg', bevattende de teksten (aangevuld met notenapparaat en illustraties) van voordrachten, uitgesproken bij gelegenheid van het Muiderberg-symposium III, Muiderberg 1986 
€ 7,50

Hildegaersberch, Willem van, Gedichten van ~~, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door Dr. W. Bisschop en Dr. E. Verwijs, (ongewijzigde herdruk van de uitgave ’s-Gravenhage 1870) Hes Publishers, Utrecht 1981  € 2,50

Hogenhout-Mulder, Maaike, Cursus Middelnederlands, Wolters-Noordhoff, Groningen 1983  € 3,00

Hommes, Mirjam, Het temmen van de eenhoorn. Vrome vrouwen, drieste dames in de hoge middeleeuwen, Olive Press, Amsterdam 2006  € 2,50

Huizinga, J., Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, zevende druk, H.D. Tjeek Willink & Zoon N.V., Haarlem 1950 [met ex-libris]  € 7,00


Kempis, Thomas à, Over de navolging van Christus (het Gulden Boekske), nieuwe uitgave, naar het Latijn  (door de Redactie van "De Vriend van Oud en Jong"), J.J. Groen & Zoon n.v., Leiden z.j. € 3,00

De korte mantel. Een Arthurverhaal uit de dertiende eeuw, vertaald door Jean Pierre Rawie en Driek van Wissen, gevolgd door De wondermantel. Een sprke uit den ouden tijd, door W.J.A. Jonckbloet, ingeleid en toegelicht door W.P. Gerritsen, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2001  € 2,50

Literatuur en samenleving in de middeleeuwen, door A. Demyttenaere, J. Kerling, N.T.J. Voorwinden, J.M. de Haan en P.F.J. Obbema, Servire, Wassenaar 1976.
€ 2,00

Lot, Ferdinand, Recueil des travaux historiques de Ferdinand Lot, tome II, Hautes études médiëvales et modernes 9, Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe section de l'Ecole pratique des hautes études, Genève 1970  € 2,00


Maandrekening van Zwolle 1403, uitgegeven door F.C. Berkenvelder, Uitgaven van de gemeentelijke archiefdienst van Zwolle no. 4, Zwolle 1975  € 0,75

Marie de France, De Lais, in vertaling (en met toelichtingen) van Anneli Vermeer-Meyer, Prisma Klassieken 59, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1982 € 4,00

Medieval World, The, The history of European society, edited by Jacques Le Goff, translated by Lydia G. Cochrane, London 1990 € 2,00

Middeleeuwen tussen Erasmus en heden. Bundel aan geboden aan Prof. dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, red. H.B. Teunis en L. van Tongerloo, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam/Dieren 1986  € 9,00

Moes-Jonasse, Wendy, Non scholae sed vitae discimus. Wij leren niet voor school, maar voor het leven. Het dagelijks leven van leerlingen van de Latijnse school in Deventer in de periode van de 14e eeuw tot 1579, Historisch Museum De Waag, Deventer 1998. € 4,00

Monté Verloren, J.P.H. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, zesde druk (bewerkt door J.E. Spruit), Kluwer, Deventer 1982 € 2,00

Peasants & townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, edited by Jean-Marie Duvosquel and Erik Thoen, Gent 1995 € 3,00

Portuguese Pavilion, 1998 Lisbon World Exposition, Official Catalogue € 7,00

Stoett, F.A., Middelnederlandsche spraakkunst. Syntaxis, derde herziene druk, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1923  € 2,00

Story of Abelard's adversities, The,
A translation with notes of the Historia calamitatum, with a preface by Étienne Gilson, The Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toranto 1964.€ 4,50

De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw met een vervolg over de jaren 1552-1566
, ingeleid en vertaald door Jan Kuys, Leontien de Leeuw, Valentijn Paquay, Remi van Schaick, Amsterdam (Verloren) 1983. € 9,00

The travels of Sir John Mandeville. A manuscript in the British Library. Introduction and Commentaries on the Plates by Josef Krása. Translated from the Czech by Peter Kussi. George Braziller, New York 1983. € 3,00

Vensters naar vroeger. Eenentwintig schoolvakken in middeleeuws perspectief
. BulkBoek, jaargang 13, nr. 143 (een uitgave van Knippenberg's uitgeverij) 1984
€ 3,50

De wereld van Bosch, Jan van Oudheusden, Aart Vos red., met bijdragen van Ronald Glaudemans, Jos Koldeweij, Jan van Oudheusden, Ester Vink en Aart Vos, Historisch ABC, Archeologie Bouwhistorie en Cultuur 's-Hertogenbosch 4, 's-Hertogenbosch 2001. € 3,00

De wereld van het Middeleeuwse kind. Themanummer van Madoc, Tijdschrift over
de
Middeleeuwen, jrg. 11, nr. 4, december 1997. € 2,00

Geschiedenis overig

Aanzien van een millennium, Het. Kroniek van historische gebeurtenissen van de Lage Landen 1000-2000, samenstelling Willem Velema, Het Spectrum, Utrecht 2000 (tweede druk)  € 5,50

Aanzien van Nederlands Indië, Het
. Herinneringen aan een koloniaal verleden, samenstelling en tekst Frans Naeff, Amsterdam Boek/Spectrum, z.pl. 1978 € 6.50

Aanzien van 1900-1920, Het, € 6,50

Aanzien van 1940-1945, Het, € 6,50

Aanzien van 1945-1950, Het, € 6,50

Aanzien van 1950-1954, Het, € 6,50

Aanzien van 1966-1970, Het, € 6,00 (per stuk)

Aanzien van 1972, 1974, 1976-82, 1984, 1985, Het, € 5,00 (per stuk)

Baar, M. de, Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680), Walburg Pers 2004 € 7,50

Bernet Kempers, A.J., Voornamen. Hoe komen we eraan? Wat doen we ermee? Uitgeverij Het Spectrum, Prisma-boeken, Utrecht-Antwerpen 1965. € 2,00

Boer, W. den, F.W.N. Hugenholtz, Th.J.G. Locher, Gestalten der geschiedenis in de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Van Thucydides tot Toynbee, vierde druk, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem1982  € 2,00

Bom, Frits, De tijd. Uitgeverij Elmar B.V., Rijswijk MXMIII (sic); ISBN 90 389 00872/CIP. € 2,50

De Brabantse stad. negende colloquium, Antwerpen 9-10 november 1990, Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, 73e jaargang, afleveringen 3-4, 1990 € 0,50

Braudel, Fernand, Geschiedschrijving, Basisboeken Ambo, Baarn 1979 € 1,00

Bruijn, M.W.J. de, e.a., Een zeventiende-eeuws fabriekshuis in Tilburg, Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van het land, Tilburg 1988  € 2,00

Chong, Alan, en Wouter Kloek, Het Nederlandse stilleven 1550-1720, Rijksmuseum Amsterdam, The Cleveland Museum of Art, Waanders Uitgevers Zwolle  € 14,50

Cleerdin, Vincent, Het Brabantsche dorp, Allert de Lange, Heemschutserie deel 44, Amsterdam 1944 € 2,50


Clifton, James, Liesbeth M. Helmus and Arthur K. Wheelock Jr.(edited and authored by), Pleasure and Piety. The art of Joachim Wtewael, with contributions from Stijn Alsteens and Anne W. Lowenthal, National Gallery of Art Washinton, Centraal Museum Utrecht, Museum of Fine Arts Houston, in association with Princeton University Press Princeton and Oxford (2015) € 15,00

Delleman, Th., Kerken in Nederland, De Graafschap, Aalten z.j. [vóór 1947] € 2,00

Dierkcks, G.F., Middeleeuwse Latijnse liederen, Paul Brand (Unieboek bv), Bussum 1976. € 2,00

Dönhoff, Marion gravin, Kinderjaren in een verloren land, vertaald door Carlien Brouwer, Uitgeverij Contact, Amsterdam 1990  € 6,50

Drunen, A. van, 's-Hertogenbosch, van straet tot stroom, Waanders Uitgevers/Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zwolle/Zeist 2006 [volkomen nieuw, nog in de verpakking]  € 35,00

Dupuis, H.M., C. Naaktgeboren, D.J. Noordam, J. Spanjer en F.W. van der Waals, Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, sexualiteit en moraal, vroeger en nu, Meulenhoff/Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam 1987 € 7,50


Early farmers in Europe/De eerste boeren in Noord-Nederland, [project coördinatie Hein Klompmaker, Nationaal Hunebedden Informatie Centrum Borger] z.pl. z.j. ISBN 84-482-2751-4  € 3,50

Fruin, Robert, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door H.T. Colenbrander, Tweede bijgewerkte druk 1922, ingeleid door prof. dr. I. Schöffer, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1980  € 3,00


Gascoigne, Bamber, The Christians, with photographs by Christina Gascoigne, Granada Publishing, London etc. 1980 (reprint)  € 1,75

De gestampte pot. Eetcultuur in Nederland, red. I. Strouken en A. van der Zeijden, Volkscultuur, tijdschrift over traditie en tijdsverschijnselen, jaargang 9, nummer 2, Utrecht 1992 € 0,75

Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout, Tilburgse Historische Reeks I/Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen Nieuwe Reeks LXIV (1992), Tilburg/Turnhout 1992 € 1,00

Girouard, Mark, Life in the English Country House, A social and architectural history, Yale University Press, New Haven and London 1978  € 3,00

Graft, Catharina van de, Nederlandse volksgebruiken bij hoogtijdagen. Allert de Lange, Heemschut-serie deel 53, Amsterdam 1947. € 6,00


Herbronning van de eredienst. veertig jaar Constitutie over de Litugie van Vaticanum II, redactie Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift, jrg. 28, nr. 5/6 october-december 2003  € 1,00

Historic buildings. [Engeland, Schotland, Wales] A Colourmaster Publication, Photo Precision Ltd. St. Ives, Huntingdon, England, ISBN 0 85933 129 6 € 2,50

Historische stedenatlas van Nederland, onder redactie van G. van Herwijnen, C. van de Kieft, J.C. Visser en J.G. Wegner, aflevering 1: Haarlem (tweede herziene druk), tekst: B.J.M. Speet, kaarten: Th. Rothfusz, Delftse Universitaire Pers 1982
€ 17,50

Historische stedenatlas van Nederland, onder redactie van G. van Herwijnen, C. van de Kieft, J.C. Visser en J.G. Wegner, aflevering 2: Amersfoort, tekst: B.J.M. Speet, kaarten: Th. Rothfusz, Delftse Universitaire Pers 1982  € 17,50

Historische stedenatlas van Nederland, onder redactie van G. van Herwijnen, C. van de Kieft, J.C. Visser en J.G. Wegner, aflevering 3: Zutfen, tekst: M.M. Doornink-Hoogenraad, kaarten: Th. Rothfusz, Delftse Universitaire Pers 1983
€ 17,50


Huizinga, J., Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving, tweede druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem 1945 [kaft/rug was los en is geplakt] € 2,00


Huussen jr., A.H., E.H. Kossmann, H. Renner (red.), Historici van de twintigste eeuw, Aula-paperback 54, Het Spectrum/Intermadiair, Utrecht-Antwerpen/ Amsterdam 1981  € 2,50

Inheemse erfenis. Continuïteit en discontinuïteit in de geschiedenis, met bijdragen van Martin de Bruijn, Rudi Künzl, Peter Jan Margy en Rob Meens, red. Ineke Strouken en Olivier Rieter, Volkscultuur 15, Uitgaven van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 2003  € 3,00

Kossmann, E.H., De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1976  € 3,50

Lacey, Robert, Hendrik VIII, met een inleiding van Antonia Fraser, Fibula van Dishoeck, Bussum 1973  € 3,00

Mak, Geert, Hoe God verdween uit Jorwerd, paperback, Grote Lijsters 2002, nr. 3,  (Groningen/Deurne (B) 2002) € 1,50

Melchior, A., 2000 jaar wonen, N.V. Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem z.j. € 1,50


58 miljoen Nederlanders en hun kerken, red. E. de Jongh en Th. van Tijn, Amsterdam Boek (Het Spectrum) 1979 [boek heeft enkele vlekjes in het voorwerk]
€ 2,00

Molen, S.J. van der Molen, Vrijdag de dertiende. Bijgeloof en wat erachter zit. Uitgeverij Het Spectrum, Prisma-boeken 1886, Utrecht/Antwerpen 1979. € 2,00

Münninghoff, Alexander, De stamhouder. Een familiekroniek, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam 2015 (8e druk).  € 5,50

Het Nederlandse stilleven 1550-1720, samenst. Alan Chong en Wouter Kloek, Rijksmuseum Amsterdam, The Cleveland Museum of Art, Waanders Uitgevers Zwolle  €  7,00

Nieuwe mensen op oud land. Archeologie, geschiedenis en stedenbouw van Meerhoven (Eindhoven)
, onder redatie van Nico Arts, met bijdragen van Nico Arts, Janneke Bosman, Martin de Bruijn, Ary geelen, Jos de Graef, Theo de Jong, Rob Schlooz, Hans Timmerman, Jos van Weerden, Uitgeverij Pictures Publishers, Woudrichem 2017  € 12,50

Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België
, samengesteld door H.W.J. Volmuller in samenwerking met de redactie van de Grote Oosthoek, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage-Antwerpen 1981 € 4,50


Nissen, Peter, Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom, Davidsfonds/Leuven 2004. € 9,00

O, kom er eens kijken, Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie, bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1999 € 2,00

Oren van steen, uitgave van Erfgoed.nu, z. pl. 2012 [pachtig boek met schitterende foto's van zeer diverse monumenten, ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de verzekeringsmaatschappij Donatus] € 7,00

Pleasure and Piety. The art of Joachim Wtewael, edited and authored by James Clifton, Liesbeth M. Helmus and Arthur K. Wheelock Jr., with contributions from Stijn Alsteens and Anne W. Lowenthal, National Gallery of Art Washinton, Centraal Museum Utrecht, Museum of Fine Arts Houston, in association with Princeton University Press Princeton and Oxford (2015) € 15,00

Ploetz, Karl, Aula wereldgeschiedenis in jaartallen, 4 delen, Aula 664-667, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1980  € 2,50


Popper, Karl R., De armoede van het historisme, Aula 532, Uitgeverij Het Spectrum B.V., Utrecht-Antwerpen 1978 (derde druk)  € 1,00

Pozzoli, Milena Ercole, Kastelen aan de Loire, R&B Lisse 1997 [boek met prachtige foto's]  € 2,50

Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, jaargang 10 (2008), aflevering 2, uitgave van de Stichting tot uitgaaf van bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht (OVR), Uitgeverij Verloren BV te Hilversum, met onder meer artikelen van Martin W.J. de Bruijn, 'Opmerkingen bij het middeleeuwse recht van verval' en 'Gerecht en buurschap. Transitie en transformatie van twee gerelateerde instellingen in middeleeuwse Utrecht'.  € 1,50

Schadee, Nora, Een rijk geheugen. Geschiedenis van Rotterdam 1270-2001, (Stichting Historische Publicaties Roterodamum nr. 143) Historisch Museum Rotterdam 2002. € 3,00

Sint-Laurens aan de Maas. Hart voor de stad, onder redactie van Pieter Kohnen en Bert Kuipers, Rotterdam 2001. € 2,50

Stilma, L.C., Van kloosterklas tot basisschool. Een historisch overzicht van opvoeding en onderwijs in Nederland, Uitgeverij Intro, Nijkerk 1995. €  2,50

Swagerman, Jan, De kunst van het vertellen. Handleiding voor het vertellen van verhalen, uitgave Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Handleidingenreeks II, Utrecht 1998 € 1,50

Tilburg, stad met een levend verleden. Geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw
, Cock Gorisse (hoofdredactie), Nico Arts, Martin de Bruijn, Henk van Dorenmalen, Ad van den Oord, Lauran Toorians (redactie), Ronald Peeters (beeldredactie), Regionaal Historisch Centrum Tilburg (i.s.m. Drukkerij Gianotten Tilburg b.v.) 2001 [geheel nieuw, nog in de verpakking]  € 25,00

Triest, Monika, Macht, vrouwen en politiek 1477-1558. Maria van Bourgondië, Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije. Uitgeverij Van Halewyck, Leuven 2000. € 3,50

Walsum, Sander van, en Janny Groen, Geloofsartikelen. Nederlanders en hun religie, Meulenhoff/De Volkskrant, Amsterdam 2003 € 1,25

Welling, Dolf, Floris Arntzenius, Den Haag 1992  € 7,00

Williams, Neville, Elizabeth I, met een inleiding van Antonia Fraser, Fibula-Van Dishoeck, Bussum 1973  € 3,00


Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm, onder redactie van Margriet de Roever en Boudewijn Bakker. Gemeentearchief Amsterdam/De Bataafsche Leeuw 1986.  € 5,00

Wolf-Catz, Helma, Kastelen, hun personages, hun schatten, Uitgevers maatschappij W. de Haan Hilversum/N.V. Standaard Boekhandel Anstwerpen 1967 [rug/kaft heeft scheurtje] € 1,00


Zee, P.R. van der, Van winkelnering tot wereldmerk. Douwe Egberts van 1753 tot 1987, Utrecht 1987  € 4,00

  Naar boven
Nederlandse literatuur

Bordewijk, F., Tien verhalen, met een inleiding van Michel van der Plas, Elsevier Weekblad 1956  [vlekkerig ex.] € 0,50

Boutens, P.C., Beatrijs, met een tekening van Rie Cramer, uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck te Bussum, 1922 (19e druk) [papieren kaft is hier en daar vergaan; potloodaantekeningen achterin]  € 2,00

Boutens, P.C., Beatrijs, Agathon, z.pl. 1975 (47ste druk) € 1,50

Dullemen, Inez van, Vroeger is dood, Salamanderpocket, Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam 1982, [met opdracht op Franse titelpagina, niet van schrijfster]
€ 1,00

Elsschot, Willem, Ik dank u allen zeer. Toespraken, Februari Boekhandels/
Boekhandel het Martyrium 2007 € 1,50

Gezelle, Guido, Als de ziele luistert. Verzen van Guido Gezelle, (tweede druk), L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam 1949  [ruggetje van boekje is los, maar deels voorhanden; penkrabbels op binnenkaft; met naam op binnenblad]


Gezelle, Guido, Kleengedichtjes, andere rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en slapende botten van ~~, II, uitgegeven door L.J. Veen te Amsterdam in het jaar MCMV [met penkrabbels op binnenkant kaft]

Geuzenliedboek 1940-1945

Halbertsma, Joost Hiddes, Het heksershol. Hoe Gosse Knop uit Molkwerum zich aan de duivel verkocht, welke zonderlinge gevallen hem op zijn levensreis door het Oude Friesland wedervoeren, wat voor schelmstukken hij beging, en hoe hij een slecht einde vond. Dit alles in het Nederlands overgebracht door Theun de Vries, Wereld-Bibliotheek-Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1963 € 0,50

Hart, Maarten 't, Magdalena, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 2e druk (paperback) [kleinscheurtje in titelpagina], € 4,50

Herrijzenis, Servire, z.pl. z.j. [boekje heeft enkele vochtvlekjes, verder netjes]

Hoornik, Ed, Het menselijk bestaan. Gedichten, D.A. Daamen’s Uitgeversmaatschappij N.V., ’s-Gravenhage 195? (vierde druk)

Huizinga, Leonhard, Hieronymus, P.N. van Kampen & Zoon N.V., Amsterdam z.j. [met o.m. tekeningen van J. Huizinga]  € 2,50

Keilson, Hans, In de ban van de tegenstander, Van Gennep (Amsterdam 2010) (vierde druk) € 2,50

Komrij, Gerrit, De klopgeest, De Bezige Bij, Amsterdam 2001, ISBN 90-234-6244-0 € 4,00

Koolschijn, Gerard, Geen sterveling weet, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2012, ISBN 978 90 2536 900 2 € 4,50

Kuyper, Eric De, Dag stoel naast de tafel Kroniek van het dagelijkse, SUN, Nijmegen 1991 € 1,50

Kuyper, Eric De, In de zon uit de schaduw (bevat de eerder afzonderlijk uitgegeven titels Aan zee, De hoed van tante Jeannot en Mowgli’s tranen), SUN, Nijmegen 1997  € 1,50

Labberton, Mien, Kruisweg. Een bundel sonnetten, Ad. M.C. Stok, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Den Haag z.j. [1945?]

Leeuwen, Freek van, Het lied van den zwerver, met linoleumsneden van August W. van Gils, Uitgeverij De Jongh, Amtwerpen 1936

Lindgren, Astrid, Ronja de roversdochter, vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur, met tekeningen van Ilon Wikland, Stichting Geef mij maar een een boek!/Ploegsma, Amsterdam 2018 (24e druk).  € 2,00

Martinus Nijhoff Ter nagedachtenis. Gedichten van Gerrit Achterberg e.a., Ad. Donker, Rotterdam 1955 € 3,00

Meijsing, Doeschka, 100% chemie. Een familiekroniek, Querido, Amsterdam 2002
€ 4,00

Meijsing, Doeschka, Over de liefde. Roman, Querido, Amsterdam 2009  € 4,50

Mizee, Nicolien, Moord op de moestuin, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 2019 (4e druk)  € 3,00

Potgieter, E.J., Marten Harpertsz. 1607-1609, Wereldblibliotheek-Vereeniging, Amsterdam 1942

Rijneveld, Marieke Lucas, Het warmtefort, uitgave van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek t.g.v. de Boekenweek 2022,  € 1,25

Schmidt, Annie M.G., Het hele schaap Veronica. Met illustraties van Fiep Westendorp (bevat Het schaap Veronica, Kom, zei het schaap Veronica en Het schaap Veronica haar staart), Amsterdam, E,. Querido's Uitgeverij B.V. 1972 [boekje met harde kaft in kartonnen 'hoesje'/'doosje'] € 7,50

Schmidt, Annie M.G., Simpele zielen en nog wat, Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam 1990 (vijfde druk). € 1,50

Schmidt, Annie M.G., Minoes, Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam/Antwerpen 2001 (23e druk).  € 3,50


Verwey, Albert, Nieuwjaarsmorgen, Wereldbibliotheek-Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1955

Voskuil, J.J., De moeder van Nicolien,
Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 2000 (7e druk)  € 2,50

Werumeus Buning, J.W.F., Verboden verzen. Grafschrift voor M. van ’t H., Em. Querido’s Uitgeversmij N.V., Amsterdam 1947

  Naar boven
(Vertaalde) buitenlandse literatuur


Bainbridge, Beryl, Forever England. North and South, Duckworth/BBC Books, London 1987 € 1,50

Barnes, Julian, Alsof het voorbij is, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen 2013 (23e druk)  € 3,00

Bédier, Joseph, Tristan & Isolde, Uitgeverij Het Specturm, Pisma nr. 1601 (Utrecht/Antwerpen 1964) € 1,50

Brontë, Emily, Wuthering Heights, Introduction an notes by John S. Whitley, University of Sussex, Wordsworth Classics, 2000  € 0,50

Canetti, Elias, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3 596 22083 1 € 2,00

Chaucer, Geoffrey, The Canterbury Tales. A modern prose rendering by David Wright, Grafton Books, London 1990 [vouw/scheurtje in kaft] € 1,00

Chatwin, Bruce, De zwarte heuvel, Ooievaar Pockethouse, Amsterdam (vierde druk) 1994  € 1,00

Dahl, Roald, Ontzettende verhalen. Negen onvergetelijke hoogtepunten van meesterverteller Roald Dahl, Meulenhoff Amsterdam 1981 € 0,25

Egeland, Tom, Het einde van de cirkel, De Geus Pocket, vijfde druk, Breda 2007
€ 1,50

Elon, Emuna, Sonja's zoon, (vertaald uit het Hebreeuws door Hilde Pach), Uitgeverij Atlas/Contact, Amsterdam/Antwerpen (derde druk) 2018  € 3,00

Enquist, Per Olov, Het bezoek van de lijfarts, uit het Zweed vertaald door Cora Polet, Ambo, Amsterdam (zesde druk) 2001. € 1,50

Forster, E.M., A passage to India, Penguin Books, New York 1946 € 1,00


Freud, Esther, Gaglow, vertaling Anneke van Huisseling, Uitgeverij Bezige Bij, Amsterdam 1997   € 2,00

Freud, Esther,  De kleur van henna (oorspr. titel: Hideous Kinky), De Bezige Bij, Amsterdam 1994 € 1,00


Gibbings, Robert, Sweet Thames run softly, with engravings by the author, London 1983 € 1,50

Goes, Albrecht, Das Brandopfer, Fisher Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1979 € 0,50

Goes, Albrecht, Het was een vreemde nacht/Het brandoffer, Carillon Reeks nr. 2, W. Ten Have N.V., Amsterdam 1965 (vierde druk) € 0,50

Grass, Günter, In krabbengang, Meulenoff, Amsterdam 2002, ISBN 90 290 7167 2
€ 1,50

Hesse, Herman, Gertrud, (vertaald door Pé Hawinkels), Grote ABC nr. 186, Uitgeverij Arbeiderspers, Amsterdam (derde druk) 1978 € 1,50

Irving, Washington, Verhalen van het Alhambra, (vertaling, inleiding en noten: H.G.B. de Leeuw), Granada 1997  € 1,50

Jacobson, Dan, Heshels rijk. Familiekroniek, Uitgeverij Podium, Amsterdam 1998, ISBN90 5759 242 8 € 1,50

Lagerlöf, Selma, Christuslegenden, naar het Zweeds van Selma Lagerlöf door Margaretha Meijboom, geautoriseerde uitgavem twaalfde druk, H.J.W. Bechts's Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam z.j.  € 1,50

Lagerlöf, Selma, Het meisje van de Veenhoeve, Uitgave Van Bosch & Keuning, BK Boekenkring, Baarn z.j. (tweede druk)  € 1,00

Mann, Klaus, Het getraliede venster, Novelle over Ludwig II van Beieren, aangevuld met 'De val van de Droomkoning' van [vertaler] Léon Hanssen, Wereldbibliotheek Amsterdam 1988 [afgeschreven bibliotheekexemplaar]  € 2,00

Mann, Thomas, Unordnung und frühes Leid, Novelle herausgegeben von Dr. J.C. de Buisonjé, (Meulenhoff's Sammlung deutscher Schriftsteller), Verlag von J.M. Meulenhoff, Amsterdam [1931]   € 9,00

Márai, Sándor, Gloed, Wereldbibliotheek, Amsterdam (negentiende druk) 2003  € 2,00


Márai, Sándor, Kentering van een huwelijk, Wereldbibliotheek, Amsterdam (zesde druk, gebonden) 2005 € 2,00

Modiano, Patrick, In het café van de verloren jeugd, (vertaald door Maarten Elzinga), uitgave van Trouw (Europese literatuur 2013) € 1,50

Schlink, Bernhard, De liefdesval. Verhalen, Cossee, Amsterdam 2008  € 1,50

Schlink, Bernhard, De voorlezer, (vertaling Gerda Meijerink), Cossee, Amsterdam (achtste druk) 2003  € 1,50

Singer, I.J., Josje Kalb, vertaald door Peter Sollet m.m.v. Ed de Moel, Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage 1990  € 1,00

Singer, I.J., Van een wereld die voorbij is
, vertaald door Peter Sollet, Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage 1989  € 1,50

St Aubyn, Edward, Met stomheid geslagen, Prometheus, Amsterdam 2014 € 1,50

Svevo, Italo, Bekentenissen van Zeno, vertaling Jenny Tuin, Bibliotheek van de twintigste eeuw, Uitgeverij Areopagus, Amsterdam (elfde druk) 2000. € 3,00

Webster, Jean, Vadertje Langbeen, Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam 1979 (8e druk) [voorin naam en datum geschreven]  € 2,50

Woolf, Virginia, Over Londen, (vertaling Carol Limonard), Uitgeversmaatschappij Tabula, Amsterdam 1983  € 1.00

Yalom, Irvin D., Het raadsel Spinoza, Balans, 2e druk, Amsterdam 2012, ISBN 978 94 600 3374 2 € 1,00


  Naar boven
Diversen

Architectuur Pakket, Het, met bouwpakkt(je) van het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht, Meer, Ron van der, en Deyan Sudjic, 1997 (ISBN 90-76048-03-7) € 15,00

Beknopt Grieks-Nederlands woordenboek, bewerkt door Dr. W. den Boer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, elfde druk, Wolters-Noordhoff Groningen 1969  € 4,50

Bischoff, Ulrich, Edvard Munch, 1863-1944, Taschen/Libero z.j. € 3,00

Biten & brokken. In bûnte samling taalgrúskes yn fraach-en-antwurd-foarm, opswile troch T. Gerlofs, A.J. Osinga Uitgeverij, leeuwarden/Ljouwert 1984  € 0,50

Carter, Bernard F., The Floral Birthday Book, Bloomsbury Books London 1990 
€ 12,50


Dit is myn lân, Provinsje Fryslân, (bundel Friese poëzie, uitgave t.g.v. nieuwjaar 1998) Leeuwarden jaarwisseling 1997-1998, ISBN 90-802043-2-3 € 7,50

Draaisma, Douwe, De heimweefabriek, Geheugen, tijd & ouderdom, Historische Uitgeverij, Groningen 2008 € 1,50

Frysk Lieteboekje, foar eltsenien, utjown fen it Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse. Tsiende újefte. R. van der Velde op é Nijestêd to Ljouwert 1924. [Exemplaar van Tj.W.R. de Haan, naam op titelpagina; met in potlood allerlei aantekeningen (van De Haan?)] € 13,500

Fryslan sjongt. Algemien Fryk lieteboekje mei âlde en nije sangen, achtste printinge, Fryske Akademy nr. 125, De Tille, Ljouwert 1978 € 1,00

Gaalen, Ad van, Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden, (met bijdragen van Ineke Mahieu), Wolters-Noordhoff, Groningen 1989  € 1,50

Grimm, Jacob und Wilhelm, König Drosselbart und andere Märchen, Emil Vollmer Verlag, Wiesbaden z.j. € 1,50

Hattstein, Markus, Klöster. Spirituelle Orte des Glaubens in aller Welt, Parragon, Bath z.j. ISBN 978-1-4075-5567-6  € 5,00

Heering, G.J., Geloof en openbaring, Van Loghum Slaterus N.V., Arnhem 1950.
€ 3,50


Herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende het huwelijk
, Boekencentrum N.V., 's-Gravenhage 1953 (vierde druk)

De leukste hotels van Dames Reiziger, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen 2000  € 0,50

Das Meisterwerk. Kunstbetrachtung in Einzelinterpretationen, 3 Bände, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen 1963. € 4,50

Mayes, Frances, met Edward Mayes, In Toscane, fotografie Bob Krist, uitgeverij Prometheus, z.pl. 2000 [prachtig fotoboek met fijne recepten; naam huidige eigenaar voorin geschreven]  € 5,00


Meer, Ron van der, en Deyan Sudjic, Het Architectuur Pakket, met bouwpakkt(je) van het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht, 1997 (ISBN 90-76048-03-7) € 15,00

Naar een levende volkscultuur. Een bundel opstellen over de aesthetische en sociaal-paedagogische waarden van handenarbeid en beeldende expressie, lekenmuzik, lekentoneel, spel, volksdans en volkszang, onder redactie van dr. Jop Pollmann, met medewerking van Neeltje Blaak, H.W. Boersma-Smit, Ab Meilink en Nico G. Vlot, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1952 € 10,00

Redeker, Hans, Jeanne Oosting, Walburg Pers Zutphen 1979  € 7,00

Schöttelndreier, Mirjam, Monsters van kinderen. Draken van ouders. De achterkant van Huize Weltevree, De Balie, Amsterdam 1995 € 1,00

Souverbie, Marie-Thérèse, Chagall, [aus dem Französischen von Günter Pössiger], Schuler Verlagsgesellschaft München, 1976  € 3,50

Stufkens, A. (red.), Andere kamers in het huis van Freud. Vijftig jaar Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, Boom, Amsterdam 1997  € 1,50


Thiel, M.L. van (red.), Binnenste buiten. Psychoanalytische essays over de verhouding tussen buiten- en binnenwereld, Boom, Meppel/Amsterdam 1991 € 1,50

Vruchtbare en onvruchtbare dagen in het huwelijk, [met een losse periodenkalender] De Alg. Ned. Uitgeversmij, Rotterdam z.j.  [ruggetje licht beschadigd; geplakt] € 8,50

Walther, Ingo F., en Rainer Metzger, Marc Chagall, 1887-1985. Schilderkunst als poëzie, [Nederlandse vertaling Hans Kappers]. Libero Nederland, Hedel 1988  € 5,00

Wij houden van Oranje. 66 oude liederen 1597-1900, Apeldoorn z.j. € 0,50


Gepubliceerd 2012; laatst bewerkt 10 april 2024.