Panorama Goirke
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)

Bronnen
Voor de hier gebruikte afkortingen zie ook de webpagina Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.
Algemeen Rijksarchief Brussel, Rekenkamers 45038,  f. 115 (cijnskring Oisterwijk; 1340); 45072, f. 54, 57 en 77 (cijnskring Oisterwijk; 1380).
Gemeentearchief 's-Hertogenbosch [GAHt], Rechterlijk archief  [R.] 's-Hertogenbosch 1182, blz. 178 (31.5.1400); 1183, f. 284 (29.3.1403); 1189, f. 120v. (27.4.1415); ald. f. 122.; 1191, f. 151 (13 of 14.7.1419).
Regionaal Archief Tilburg, R. Oisterwijk 143, f. 22v. (8.4.1422).

Literatuur
Een overzicht van de geschiedenis van Tilburg van de achtste tot het midden van de vijftiende eeuw met literatuuropgave biedt Lauran Toorians (red.), 'Tilburg in de Middeleeuwen 709-1450', in: C. Gorisse (hoofdred.), Tilburg stad met een levend verleden (Tilburg 2001) 47-94.
Pauwels van Heyst

Pauwels woonde waarschijnlijk al in Tilburg in de Stokhasselt op een deel van het zogeheten Goed ter Linden. De straatnamen Oude Lind en Lijnsheike in Tilburg-Noord herinneren nog aan dit goed.

De gegevens over Pauwels ontlenen we nagenoeg alleen aan die van zijn nageslacht. In het register van de cijnzen – inkomsten voornamelijk uit de grond – van de hertog van Brabant van 1340 komen we hem zelf tegen in de ‘cijnskring’ Oisterwijk. Hij betaalde 3½ schelling per jaar van een nieuwe cijns. Ook betaalde Mette Peters en later haar dochter Liesbet 7½ oude penningen uit goederen van Pauwels van Heyst (ARA Brussel, Rekenkamers 45038, f. 115). In het cijnsregister van 1380 betaalde Pauwels’ zoon Goiart de cijns van 3½ schelling nieuw (Rekenkamers 45072, blz. 54) en Liesbet dochter van Mette Peters de cijns van 7½ penning oud. Later betaalde Willem Glaviman dit laatstgenoemde bedrag. Er was in 1380 sprake van 'wijlen' Pauwels van Heyst (ald. blz. 54 en 77).

De hierboven genoemde Goiart wordt ook de zoon van Pauwels van Heyst genoemd in een Bossche akte van 31 mei 1400 (R. 's-Hertogenbosch 1182, blz. 178: Godefridus de Heyst, filius quondam Pauli de Heyst), op 27 april 1415 verscheen voor de Bossche schepenen Katelijn weduwe van wijlen Goiart van Heyst, zoon van wijlen Goiart van Heyst Pauwels soen senioris (R. 1189, f. 120v.), en drie dagen later werd vermeld Goiart van Heyst, zoon van wijlen Pauwels van Heyst (R. 1189, f. 122: quondam Godefridi van Heyst, filii quondam Pauli de Heyst). Enzovoorts.

Hoewel de aanduiding ‘wijlen’ ontbreekt, wordt Pauwels ook genoemd in een akte van 29 maart 1403, waarin zijn zoon – mijn voorvader – Jan van Heyst (zie de volgende generatie) optreedt (R. 1183, f. 284: Iohannes de Heyst, filius Pauli de Heyst). Ook in een Oisterwijkse schepenakte van 8 april 1422 (RAT, R. Oisterwijk 143, f. 22v.) wordt gesproken van wilner Jan geheyten van Heijst zoen wilner Pauwels van Heijst.

Dat Pauwels mogelijk getrouwd was met een dochter van Amijs van der Hasselt, kan heel voorzichtig worden afgeleid uit het feit dat zijn zonen Goiart en Jan in het hertogelijk cijnsregister van 1380 in de cijnskring Tilburg cijns betalen 'vanwege Amijs van der Hasselt' (Rekenkamers 45072, blz. 83: Godefridus de Heyst ex parte Amisii van der Hasselt xiiii d. novos; blz. 89: Iohannes de Heyst ex parte Mijs de Hasselt ix d. nov.). De mogelijke dochter van Pauwels is gebaseerd op een mogelijk aanwezig derde deel in het Goed ter Linden (zie hiervoor bovengenoemd artikel ‘De hoeve "Het Goed ter Linden" in de Stokhasselt’). Helaas worden dergelijke suggesties in veel genealogieën, vooral op het internet, overgenomen als zekerheden.

Zie voor het nageslacht van Goiart Pauwels van Heyst ook het zojuist genoemde artikel. Zijn vier kinderen erfden een vierde deel van het restant van het Goed ter Linden, de kinderen van de hierna te noemen Jan (generatie II) elk een vijfde deel.© 2015-2019 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 20 juli 2015; laatst bewerkt 1 juli 2019.