Panorama Goirke
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
’k Zie oe daor zo gère ligge,
Tilburg, waor 'k gebore ben...

De afbeelding is een meerkleurenets van C.M. de Kort en toont Tilburg vanuit het noorden in de jaren veertig of vijftig van de twintigste eeuw.

Andere genealogische overzichten:
Stamreeks Leijten-Mutsaers
Stamreeks Van Heyst-De Bruijn
Zie verder ook de lijst van
Genealogische bijdragen

Kwartierstaat van Martinus Wilhelmus Josephus (Martin) de Bruijn
door Martin W.J. de Bruijn

(in aanbouw)


Te citeren als: M.W.J. de Bruijn, ‘Kwartierstaat van Martinus Wilhelmus Josephus (Martin) de Bruijn’ (www.broerendebruijn.nl/Kwartierstaat.html, versie van [datum], geraadpleegd op [datum]).
Gebruikte afkortingen

geb.
    geboren
ged.    gedoopt
overl.  overleden
begr.   begraven
tr.         huwelijk
pr.        burgerlijk huwelijk (predikant)
sch.     burgerlijk huwelijk (schepenen)
r.-k.      kerkelijk huwelijk (pastoor)
Deze kwartierstaat bevat al mijn voorouders gedurende zes generaties. Met mezelf meegeteld omvat deze staat dus zeven generaties. De achtste generatie is in aanbouw. Ik houd me aanbevolen voor aanvullingen en/of correcties (mwjdebruijn[at]casema[punt]nl).

Dank aan de heer Jan van den Bergh (Doekefkes), die mij in december  2021 zijn gegevens over mijn kwartieren 10 (Koks) en 11 (Hessels) en al hun tot nu toe bekende voorgeslacht uitgewerkt ter beschikking heeft gesteld.

In een kwartierstaat worden alle voorouders van een persoon of van volle broers en zusters  de probanten  generatiegewijs opgesomd. De probant  in dit geval Martinus Wilhelmus Josephus (Martin) de Bruijn  heeft nummer 1. De vader krijgt nummer 2, de moeder nummer 3, de grootvader van vaderszijde 4, de grootmoeder van vaderszijde 5, de grootvader van moederszijde 6, de grootmoeder van moederszijde 7, de eerste overgrootvader van vaderszijde 8, de eerste grootmoeder van vaderszijde 9, enzovoorts. Aldus bevat de eerste generatie nummer 1, generatie twee de nummers 2 en 3, generatie drie de nummers 4, 5, 6 en 7, generatie vier de nummers 8 tot en met 15, generatie vijf 16 tot en met 31. Op deze wijze genummerd hebben de voorvaders steeds een even getal en de voormoeders een oneven, terwijl de vader van een voorouder op de kwartierstaat steeds het dubbele getal geeft, bijvoorbeeld in dit geval: Dingena Koks heeft nummer 5, haar vader, Jacobus Koks, nummer 10, diens vader, Willem Koks, nummer 20, enzovoorts.

Voor de kwartieren die leiden naar een afstamming van de heren van Arkel zie Adellijk voorgeslacht Van Arkel-Van Grevenbroek.

Voor de kwartieren die zouden kunnen resulteren in een afstamming van de heren van Tilburg zie Afstamming van de heren van Tilburg?

Over genealogie in NRC van 29-30 mei en 12-13 juni 2021.


Generatie  I

1  Martinus Wilhelmus Josephus (Martin) de Bruijn, geb. Tilburg 7.2.1948, (rechts)historicus, tr. Oirschot 25.3.1971 Hendrina Taetske Lamberta Catharina (Ineke) Strouken, huw. ontbonden 22.1.1992, partner van (registratie 2.1.2013) Charlotte Jeanine Christine (Lotty) Broer, dr. van Nicolaas Cornelis Broer en Neeltje Alida Brakkee, geb. 's-Gravenhage 29.12.1959, mediëviste.

Mijn voornamen zijn ontleend aan mijn grootvaders Martinus de Bruijn (deze kwartierstaat nr. 4) en Wilhelmus Josephus Mutsaers (nr. 6).

Generatie  II

2  Joannes Josephus (Jan) de Bruijn, geb. Tilburg 1.10.1917, overl. Tilburg 17.9.1993, wever, tr. Tilburg 12.2.1947
3  Maria Antonetta (Riet) Mutsaers, geb. Tilburg 14.7.1915, overl. Goirle 30.3.2007, naaister.

Kinderen en afbeelding: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

Generatie  III

4  Martinus (Tinus) de Bruijn, geb. Berkel 1.2.1879, overl. Tilburg 20.1.1957, landbouwer, machinist, tr. Tilburg 15.1.1913
5  Dingena Koks, geb. Dongen 25.6.1878, overl. Tilburg 18.6.1960, dienstmeid.

Kinderen en afbeeldingen: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

Zie ook
Afstamming van de heren van Tilburg?

6  Wilhelmus Josephus (Willem) Mutsaers, geb. Tilburg 23.9.1875, overl. Tilburg 11.1.1963, wagenmaker, tr. Ginneken 8.10.1902
7  Wilhelmina Emans, geb. Breda 8.10.1879, overl. Tilburg 7.9.1953.

Kinderen en afbeelding: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.

Zie ook
Mutsaers-Simons-Emans-Weijting.

Generatie  IV
Bidprentje Jacobus Koks
Tekstzijde van het bidprentje van Jacobus Koks (deze kwartierstaat nr. 10). Het geboortejaar is verkeerd; moet zijn: 1837.

8  Johannes (Jan) de Bruijn, geb. Oisterwijk 20.2.1846, overl. Tilburg 31.12.1925, landbouwer, tr. Oisterwijk 5.4.1875
9  Gerarda de Brouwer, dienstmeid, geb. Udenhout 6.7.1852, overl. Tilburg 15.1.1933.

Kinderen en afbeeldingen: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

10  Jacobus Koks, geb. Loon op Zand 11.12.1837, overl. Klein-Dongen 27.4.1915, landbouwer, tr. Dongen 10.2.1870
11  Johanna Hessels, geb. Dongen 11.5.1839, overl. Dongen 27.5.1903.

Kinderen:
1 Adriana
, geb. Loon op Zand 28.11.1870, overl. Loon op Zand 5.9.1911, tr. Loon op Zand 31.5.1893 Hendrikus Klijn;
2 Cornelia, geb. Dongen 18.2.1872, overl. Tilburg 9.7.1923, tr. Dongen 18.5.1905 Hendrikus Vrienten, geb. Loon op Zand (Sint-Joachimsmoer) 31.3.1870, overl. Loon op Zand 12.1.1959 (grootouders van de musicus en componist Hendrikus Cornelis Jacoba (Henny) Vrienten, geb. Hilvarenbeek 27.7.1948, overl. Diepenheim 25.4.2022);
3 Willem, geb. Dongen 10.5.1873, overl. Tilburg 6.7.1944, landbouwer, tr. Tilburg 15.9.1897 Joanna Petronella Poulussen, wed. van Petrus Josephus van Lieshout, overl. Tilburg 14.2.1938;
4 Petronella, geb. Dongen 25.6.1874, overl. Dongen 31.12.1933, tr. Dongen 17.4.1913 Franciscus van den Noort, geb. Dongen 28.9.1878, overl. Dongen 15.3.1939;
5 Gerardus Leendert, geb. Dongen 30.9.1875, overl. Berkdijk-Kaatsheuvel 16.8.1953,  tr. Loon op Zand 22.4.1909 Dimphena Maria Oomens, geb. Dongen 29.12.1884, overl. Waalwijk 8.9.1967;
6 Cornelis Josephus, geb. Klein-Dongen 19.3.1877, overl. Loon op Zand 1.2.1965, ongehuwd;
7 Dingena, geb. Dongen 25.6.1878, zie deze kwartierstaat nr. 5;
8 Johanna, geb. Dongen 20.9.1879, overl. Dongen 7.7.1915, tr. Dongen 28.5.1914 Cornelis de Jong;
9 Maria, geb. Dongen 24.2.1881, overl. Dongen 1.3.1881;
10 Johannes, geb. Dongen 12.2.1883, overl. Dongen 24.8.1928, ongehuwd;
11 Willemina, geb. Dongen 8.8.1886, overl. Dongen 21.8.1887.

Zie ook Afstamming van de heren van Tilburg?

12 Adrianus Michaël Mutsaers, geb. Tilburg 29.9.1846, overl. Breda 11.2.1931, smid, trammeester, tr. Tilburg 20.8.1874
13  Johanna Adriana Simons, geb. Tilburg 15.1.1846, overl. Breda 13.10.1935.

Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.

Afbeeldingen: zie
Mutsaers-Simons-Emans Weijting.

14  Johannes Emans
, geb. Helmond 13.10.1844, overl. Raamsdonksveer 3.9.1930, dagloner, stoker (1870), machinist, tr. Breda 19.5.1869
15  Elisabeth Weijting, geb. Breda 9.5.1844, overl. Leur 11.1.1927.

Kinderen:
1 Christina, geb. Breda 16.1.1870, overl. Velsen 27.10.1959, tr. Breda 12.6.1893 Jacob Grimminck, geb. Vlissingen 18.11.1862, sergeant, overl. 14.11.1951;
2 Elisabeth, geb. Breda 16.4.1872, overl. Breda 29.1.1945, tr. Ginneken en Bavel 8.10.1902 Elias Aerts, geb. Ginneken 22.6.1870, overl. Breda 26.10.1943;
3 Helena (Leen), geb. Breda 27.10.1874, overl. Schiedam circa 1968?, tr. Breda 31.8.1903 Petrus Cornelis (Piet) Verberne, geb. Princenhage 26.10.1876, overl. Schiedam 13.8.1937; 14.11.1905 woonde het echtpaar in Velsen en later in Schiedam;
4 Geertruida Elisabeth Maria (Trui), geb. Breda 8.1.1877, overl. 26.2.1956, tr. Breda 30.7.1900 Theodorus Leonardus Johannes (Dorus) Hulsman, geb. Delfshaven 24.1.1880, overl. Rotterdam 7.1.1960; het echtpaar woonde in Schiedam;
5 Wilhelmina, geb. Breda 8.10.1879, zie deze kwartierstaat nr. 7.
6 Franciscus (Frans), geb. Breda 8.11.1881, militair, overl. vóór 24.10.1953, tr. Arnhem 4.11.1911 Petronella Bolk, geb. Arnhem 1.11.1888, overl. 's-Gravenhage 24.10.1953;
7 Adriana Johanna (Naan), geb. Breda 1.6.1884, tr. Breda 28.12.1905 Johannes Petrus Hazevoet, geb. Haarlem 4.12.1872, overl. Amsterdam 8.2.1945 (toen wonende in Velsen);
8 Johannes Joseph (Jo), geb. Breda 11.3.1888, overl. Ermelo 26.7.1977, militair, tr. Kollumerland 24.7.1919 Pietje Bekker, dr. van Gerardus Bekker en Gepke de Vries, geb. Zwolle 21.7.1896, overl. Geertruidenberg 23.9.1988.

Generatie  V

16  Joost de Bruijn, ged. Oisterwijk 14.3.1792, overl. Oisterwijk, 30.12.1852, landbouwer, voerman, tr. (2) Oisterwijk 3.4.1845
17  Maria Elizabet (Elisabeth) Brabers, geb. Goirle 31.12.1813, overl. Oisterwijk 3.9.1846.

Joost tr. (1) Berkel c.a. 3.4.1814 Johanna Margaretha Rensen (Reintsen), wed. van Roelof Hendriks, dr. van Jacobus Rensen en Berendina Stoltenberg, ged. Steenderen 30.11.1773, overl. Oisterwijk 6.6.1843.

Kinderen en afbeeldingen: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

18  Adriaan de Brouwer, ged. Hilvarenbeek 16.5.1802, overl. Tilburg 9.4.1860, landbouwer, tr. (2) Udenhout 28.4.1841
19  Johanna de Lepper, geb. Tilburg 31.10.1811, overl. Tilburg 17.2.1856.

Kinderen geb. Udenhout:
1 Petronella 18.2.1842, landbouwster, overl. Moergestel 2.2.1921, tr. Moergestel 11.4.1872 Franciscus van Avendonk, zn. van Gerardus van Avendonk en Johanna Dankers, geb. Oisterwijk 29.1.1828, overl. vr. 2.2.1921;
2 Cornelia 6.6.1843, overl. Udenhout 12.12.1843;
3 Cornelia 13.8.1844, overl. Oisterwijk 16.3.1896, dienstmeid, tr. Oisterwijk 13.5.1869 Johannes van den Berg, schoenmaker, zn. van Petrus van den Berg en Cornelia Dijks, geb. Oisterwijk 31.7.1836, overl. Oisterwijk 30.3.1917;
4 Huberta 12.10.1845, overl. Diessen 23.9.1916, tr. Oisterwijk 11.2.1873 Lambertus Verhoeven, zn. van Jacobus Verhoeven en Johanna Maria van Strijthoven, landbouwer, geb. Oisterwijk 17.9.1830, overl. Diessen 5.1.1907;
5 Lambertus 17.9.1847, winkelier te Oisterwijk, koopman, overl. Tilburg 7.2.1907 (toen wonende in de Nieuwstraat), tr. Haaren 7.5.1894 Petronella van Sumeren, dr. van Johannes van Sumeren en Hendrika van den Broek, geb. Boxtel 7.6.1863;
6 Arnolda 13.2.1850, overl. Oisterwijk 10.10.1925, ongehuwd;
7 Gerarda 6.7.1852, zie deze kwartierstaat nr. 9;
Kinderen geb. Tilburg:
8 Clasina 15.7.1854 (wijk Oostheikant), overl. Oisterwijk 9.4.1864 (hier Francijna genoemd, wonende aan het Kerkeind).


Adriaan tr. (1) Berkel-Enschot 7.2.1839 Petronella Klaassen, dr. van Joseph Adriaan Klaassen en Maria Elisabeth Peter Couwenberg, ged. Enschot 16.8.1804, overl. Udenhout 25.3.1840.
N.N. doodgeboren kind overl. Udenhout 19.3.1840.

20  Willem Koks, ged. Dongen 19.11.1798, overl. Loon op Zand 19.9.1872, landbouwer, tr. Loon op Zand 4.5.1822
21  Adriana Dingemans, ged. Loon op Zand 14.3.1798, overl. Loon op Zand 1.3.1880.

Kinderen geb. Loon op Zand:
1 Anna Maria 23.6.1823, overl. Loon op Zand 9.12.1892, tr. Loon op Zand 10.4.1845 Leonardus Oerlemans, ged. 7.9.1804 Loon op Zand, overl. Loon op Zand 20.1.1870;
2 Dingena 21.11.1824, overl. Loon op Zand 3.5.1912, tr. Loon op Zand 22.10.1857 Johannes Beunis, geb. Loon op Zand 16.6.1824, overl. Loon op Zand 22.6.1916;
3 Hendrik 28.11.1826, overl. Loon op Zand 9.2.1905, tr. Loon op Zand 21.4.1852 Cornelia van der Velden, geb. Loon op Zand 14.4.1822, overl. Loon op Zand 25.12.1888;
4 Berta 4.3.1831, overl. Loon op Zand 7.12.1909, ongehuwd;
5 Johannes 16.10.1833, overl. Loon op Zand 16.8.1897;
6 Pieternella 1.12.1828, overl. Loon op Zand 10.4.1903, tr. Loon op Zand 9.11.1871 Peter Cleijn, landbouwer, geb. Loon op Zand 1.12.1828, overl. Loon op Zand 31.1.1903;
7 N.N. 2.11.1836, overl. Loon op Zand 2.11.1836;
8 Jacobus 11.12.1837, zie deze kwartierstaat nr. 10.

Opmerkelijk is dat alle kinderen in Loon op Zand zijn geboren en overleden, en de gehuwden ook nog allemaal in Loon op Zand zijn getrouwd.

22  Cornelis Hessels, ged. Rijen 3.3.1803, overl. Dongen 22.10.1862, landbouwer, tr. Dongen 3.2.1837
23  Petronella van Bavel, geb. Dongen 14.10.1815, overl. Dongen 15.1.1874.

Kinderen geb. Dongen:
1 Adriana 1.12.1837, overl. Dongen 5.8.1868, tr. Dongen 7.10.1858 Joannes Ermen, zn. van Joannes Ermen en Adriana Peeren, dienstknecht, geb. Gilze 24.6.1830, overl. Gilze 23.12.1871;
2 Johanna 11.5.1839, zie deze kwartierstaat nr. 11;
3 Jan 27.6.1840, overl. Dongen 7.6.1893, landbouwer, tr. Dongen 19.5.1871 Elisabeth Roovers, dr. van Cornelis Roovers en Johanna van den Heuvel, geb. Dongen 18.10.1833, overl. Dongen 5.2.1903;
4 Adriaan 21.9.1841, overl. Dongen 14.4.1883, landbouwer, tr. Dongen 3.5.1855 Johanna Oerlemans, dr. van Leonardus Oerlemans en Anna Maria Koks, geb. Loon op Zand 3.5.1847, overl. Dongen 22.6.1875;
5 Cornelia 8.1.1843, overl. Dongen 27.5.1918, tr. Dongen 23.5.1872 Hubertus van Dongen, landbouwer, zn. van Bartholomeus van Dongen en Johanna Vermeer, geb. Dongen 7.11.1838, overl. Dongen 20.1.1891;
6 Antonie 17.6.1844, overl. Dongen 14.12.1844;
7 Catharina 14.8.1845, overl. Dongen 2.3.1846 (in de overlijdensakte Maria Catharina genoemd);
8 Wilhelmina 18.12.1846, overl. Loon op Zand 20.7.1897, tr. Dongen 20.5.1869 Jan Sup, landbouwer, zn. van Hendrik Sup en Johanna Hamers, geb. Loon op Zand 30.9.1840, overl. Loon op Zand 7.6.1901;
9 Johanna Maria 23.5.1848, overl. Oosterhout 21.10.1918, tr. Dongen 2.5.1872 Adriaan de Leeuw, bierbrouwersknecht, zn. van Adriaan de Leeuw en Adriana van Dorst, geb. Oosterhout 27.11.1834, overl. Oosterhout 13.10.1907;
10 Cornelis 14.3.1850, overl. Dongen 4.1.1923, landbouwer, tr. Dongen 14.6.1889 Johanna Oerlemans, weduwe van Adriaan Hessels (zie hierboven nr. 4; Koninklyke toestemming tot het aangaan van dit huwelyk afgegeven ingevolge artikel acht en tachtig van het burgerlijk wetboek), geb. Loon op Zand 3.5.1847, overl. Dongen 7.10.1893;
11   Petrus 16.2.1851, overl. Dongen 23.4.1853 (in de overlijdensakte Peter genoemd;
12 Jacobus 27.7.1852, overl. Dongen 15.8.1852;
13 Helena 22.9.1853,  overl. Loon op Zand 26.2.1892, tr. Dongen 5.5.1881 Dionisius de Kok, landbouwer, zn. van Antonius de Kok en Adriana van Raak, geb. Tilburg 17.1.1854,  bij het huwelijk wonende in Loon op Zand, overl. Loon op Zand (Kaatsheuvel) 22.10.1920.

Het gezin van Cornelis Hessels en Petronella van Bavel woonde op de Vaart in Dongen.

24  Wilhelmus (Willem) Mutsaers, ged. Moergestel 13.3.1806, overl. Tilburg 20.10.1865, dienstknecht, fabriekwerker, tr. Tilburg 27.4.1843
25  Martina van der Wegen, ged. Udenhout 5.11.1809, overl. Tilburg 22.2.1891, dagloonster.

Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.

26  Johannes (Jan) Simons, geb. Tilburg 27.6.1817, overl. Udenhout 27.2.1917, vrachtrijder, spoorwachter, tr. Oisterwijk 17.7.1843
27  Wilhelmiena de Groot, geb. Oisterwijk 31.1.1819, overl. Tilburg 8.7.1903.

Kinderen geb. Tilburg:
1 Maria Catharina 5.7.1844, overl. Tilburg 4.2.1876, naaister, tr. Tilburg 3.2.1870 Hendrikus Martinus Dielissen, smid, geb. Tilburg 9.9.1841;
2 Johanna Adriana 15.1.1846, zie deze kwartierstaat nr. 13;
3 Johanna Adriana 19.3.1847, overl. Tilburg 10.1.1852, volgens de overlijdensakte vier jaar oud;
4 Franciscus Johannes 5.9.1849, overl. Tilburg 19.9.1889, timmerman, tr. Tilburg 8.2.1877 Johanna Constantina Wilbordina Waijers, geb. Diessen 23.6.1838, overl. Tilburg 1.7.1913;
5 Adrianus Cornelis 29.1.1852, overl. Helmond 24.6.1906, toen wonende te Tilburg, timmerman, tr. Tilburg 10.5.1882 Maria Francina Kuijpers, geb. Helmond 17.6.1848, overl. Tilburg 2.9.1927;
6 Adriana Maria 19.4.1854, naaister, 25.5.1883 vertr. naar Brussel (volkst. 1880-1890);
7 Gijsberdina Cornelia 28.12.1856, overl. Udenhout 28.6.1933, tr. Tilburg 11.1.1905, Antoni Hanff, schoenmaker, geb. Udenhout 31.8.1852, overl. Udenhout 2.5.1929;
8 Antonetta Wilhelmina Maria 25.3.1860, overl. Udenhout 19.6.1956, tr. Tilburg 15.9.1901 Ludovicus van Gerwen, schoenmaker, geb. Tilburg 25.4.1856, overl. Berkel-Enschot 19.4.1943.

28  Francis Emans
, geb. Sint-Niklaas 18.3.1815, overl. Helmond 21.1.1892, wever, tr. (1) Helmond 12.5.1843
29 Catharina van Bussel, geb. Helmond 8.3.1813, overl. Helmond 25.6.1869.

Kinderen geb. Helmond:
1 Johanna 7.11.1843, overl. 2.5.1844;
2 Johannes 13.10.1844, zie deze kwartierstaat nr. 14;
3 Hendrica 15.2.1846, overl. 7.2.1853;
4 Peter 19.6.1847, overl. Helmond 27.9.1923, arbeider, tr. ’s-Hertogenbosch 5.12.1877 Johanna Artz, dr. van Johannes Artz en Petronella van Hasselt, ventster, geb. Utrecht 29.8.1837, overl. 's-Hertogenbosch 24.3.1879, eerder wed. van Wilhelmus van Dijk, overl. Grave 16.2.1875. Peter zat in 1904 twee dagen vast in de gevangenis van 's-Hertogenbosch wegens landloperij, is daarna naar de rijkswerkinrichting Veenhuizen gedeporteerd voor een verblijf van acht maanden;
5 Francis 27.2.1849, overl. Helmond 13.12.1880, tr. Helmond 7.4.1880 Francina van Riet, dr. van Hendrikus van Riet en Maria Catharina Jansen, geb. Helmond 23.4.1855, overl. Helmond 11.10.1926; hieruit één kind: Francis Isedorius (Isedorus), geb. Helmond 22.1.1880, tr. Maria Catharina Gerris. Francina van Riet hertr. Helmond 12.10.1881 Cornelus Kornuijt, hieruit kinderen;
6 Antonius 28.6.1850, overl. 6.7.1850;
7 Antonius 28.9.1851, overl. 4.1.1854;
8 Hendrica 29.3.1853, overl. 26.4.1854.


Van de acht kinderen zijn er maar drie volwassen geworden!

Francis tr. (2) Helmond 5.2.1872 Ida van Bree, dr. van Wilhelmus van Bree en Maria Elisabeth Wijgers, geb. Helmond ca. 28.3.1822, overl. Helmond 14.12.1889.


 30  Arij Wijting, geb. Leiden 5.5.1817, overl. Rotterdam 13.10.1884, schoenmaker, sigarenmaker, tr. Breda 29.2.1844
31  Christina Klijn, geb. Breda 8.7.1820, overl. Breda 14.6.1876, winkelierster, tapster.

Kinderen geb. Breda:
1 Elisabeth Weijting 9.5.1844, zie deze kwartierstaat nr. 15;
2 Arij Wijting 19.2.1846, overl. Breda 15.3.1931, kantoorbediende, winkelier, tr. Breda 23.8.1871 Geertruida Engbersen, dr. van Bernardus Engbersen en Adriana van Aart, geb. Breda 15.12.1847, overl. Breda 14.7.1933.

Arij tr. (2) Rotterdam 2.8.1876 Jannetje Firet.

Generatie  VI

32  Hendrik de Bruijn, ged. Udenhout 25.11.1757, overl. Heukelom 18.5.1846, landbouwer, tr. Oisterwijk 20.4.1789 (r.-k.)
33  Maria Burgers, ged. Oisterwijk 12.3.1764, overl. Heukelom 3.2.1834.

Kinderen en afbeeldingen: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

34  Jan Brabers
, ged. Loon op Zand 1.1.1777, overl. Heukelom 10.1.1848, landbouwer, tr. Tilburg 7.5.1810 (sch.)
35  Adriana de Bont, ged. Tilburg 12.6.1785, overl. Heukelom 16.1.1848.

Kinderen:
1 Henricus
, geb. Goirle 7.3.1812;
2 Maria Elizabet, geb. Goirle 31.12.1813, zie deze kwartierstaat nr. 17;
3 Johannes, geb. Tilburg 12.2.1818;
4 Johannes, geb. Tilburg 24.6.1820,
5 Maria Anna, geb. Tilburg 10.11.1823;
6 Peter
, geb. Tilburg 14.7.1827.

36  Huibert de Brouwer
, ged. Moergestel 2.6.1744, overl. Hilvaren­beek 20.12.1806, landbouwer, tr. Hilvarenbeek 12.2.1794 (sch.)
37  Geertrui Brokken, geb. Hooge Mierde 28.5.1764, overl. Hilvarenbeek 5.10.1833.

38  Aart de Lepper
, ged. Oisterwijk 5.12.1769, overl. Tilburg 17.2.1828, landbouwer, tr. Oisterwijk 1.5.1808 (r.-k.)
39 Cornelia Zwerts, geb. Haaren 27.11.1785, overl. Tilburg 18.11.1822.

40  Engelbert Embrechts Koks
(spellingsvarianten), ged. Loon op Zand 11.12.1768, begr. Dongen 6.2.1809, landbouwer, tr. (1) Dongen 12.5.1793 (r.-k.)
41  Annemarie Anthonie Cornelissen (van den Hoeck), ged. Dongen 19.9.1765, overl. Dongen 16.2.1800 (begr. 20.2).

Kinderen ged. Dongen:
1 Embertus 11.6.1794, overl. Dongen 15.1.1873, tr. Dongen 28.4.1822 Joanna Maria Petrus de Jongh, dr. van Peter Jansen en Adriana Peter van den Nieuwenhuizen 31.10.1798, overl. Dongen 31.1.1875;
2 Antonius 10.1.1796, overl. Dongen 20.8.1871, tr. Dongen 3.11.1843 Anna Maria Peter Kimenai, ged. Dongen 12.10.1802, overl. Dongen 21.10.1871;
3 Wilhelmus 30.7.1797, overl. vóór 19.11.1798;
4 Wilhelmus 19.11.1798, zie deze kwartierstaat nr. 20.

Engelbert tr. (2) Anna Adriaans Nouwens. Hieruit drie kinderen.

In de huwelijksakte van Engelberts zoon Wilhelmus van 4 mei 1822 (deze kwartierstaat nr. 20) heeft de oplettende, maar beroerd spellende en stellende Loon op Zandse trouwambtenaar onder andere aangetekend:
hebbende voorts de gemelde getuigen onder praesentatie van eede verklaard van zeer wel te weeten en het hun ten vollen wel bekend dat de famiellie naam Koks alzo is en niet Kokx of Kox; en de famiellie naam Cornelissen mede alzo is en niet Cornelisse of Cornelise; dat de doopnaam Theunis Cornelissen, ook voorkomende Antonii Cornelissen en Anthoni Cornelissen mede als een en dezelfde doopnaam moet aangemerkt worden, als die te zyn van Anthonie Cornelissen, alle welke differenten dus eniglyk slegts als spel of schryffouten zyn aantemerken, en eindelijk ook nog wel te weeten, dat Anthonie Cornelissen maar ééns is gehuwd geweest, en vóór zyne egtgenote, die genaamd is geweest Adriaantje Smits, is overleden.

42  Dingeman Dingemans
, ged. Loon op Zand 8.4.1752, overl. Loon op Zand (De Moer) 20.8.1816, landbouwer, tr. Loon op Zand 31.10.1790 (r.-k.)
43  Johanna Hamers, ged. Loon op Zand 12.4.1765, overl. Loon op Zand 25.9.1831.

Kind ged. Loon op Zand:
1 Petrus 16.4.1792, overl. Loon op Zand 24.4.1883, ongehuwd;
2 Henricus 16.4.1792;
N.B. In de doopakte van de tweeling is de naam van de vader verkeerd weergegeven als Joannes Dingemans.
3 Maria 14.6.1794, overl. Loon op Zand 28.1.1872, ongehuwd;
4 Gertrudis 20.2.1796, overl. 5.2.1883, tr. Loon op Zand 9.5.1821 Jaspar Nouwens, zn. van Johannes Nouwens en Anna Wagemakers, ged. Loon op Zand 10.1.1769;
5 Adriana 14.3.1798, zie deze kwartierstaat nr. 21;
6 Joanna 19.9.1800, overl. Loon op Zand 18.10.1868, ongehuwd;
7 Martinus 7.8.1803, overl. Loon op Zand 23.10.1845, tr. Loon op Zand 15.5.1834 Anna Oerlemans, dr. van Bernardus Oerlemans en Cornelia van der Ven, geb. Loon op Zand 29.12.1811;
8 Jacoba 13.9.1805.

44  Jan Baptist Hessels
, ged. Tilburg 23.12.1774, overl. Leiden in het Ceciliae Gasthuis 17.6.1833, arbeider, koopman, tr. Dongen 9.5.1802
45  Johanna Lichtenberg (spellingsvarianten) ged. Dongen 22.2.1775, overl. Oosterhout 4.9.1819.

Kinderen:
1 Cornelis, ged. Rijen 3.3.1803, zie deze kwartierstaat nr. 22;
2 Anna Catharina, ged. Rijen 17.11.1804, overl. Dongen 18.1.1860;
3 Antonius, ged. Rijen 5.12.1807, overl. Oosterhout 18.6.1817;
4 Jacobus, ged. Rijen 26.9.1809, overl. Dongen 29.12.1870, tr. Dongen 18.10.1844 Johanna Maria (Anna Maria) Oerlemans, dienstmeid, dr. van Christiaan Oerlemans en Catharina Frans van Pelt, geb. Dongen 20.8.1815, overl. Dongen 22.6.1875; uit dit huwelijk negen kinderen; uit dit huwelijk elf kinderen;
5 Antoinette (Antonia), geb. Oosterhout 17.1.1811, overl. Oosterhout 23.1.1816;
6 Adriaan, geb. Oosterhout 22.12.1813, overl. Dongen 15.6.1878, schoenmaker, tr. Dongen 22.6.1843 Catharina Ariens, dr. van Jan Adriaan Ariens en Johanna Jan Adriaansen, geb. Dongen 11.1.1815, overl. Dongen 6.1.1887;
7 Antony, geb. Oosterhout 27.2.1816, overl. Breda (Haagdijk C144) 30.3.1882, arbeider, tr. Dongen 27.5.1847 Johanna Oerlemans, dienstmeid, dr. van Christiaan Oerlemans en Catharina van Pelt, geb. Dongen 24.5.1819, overl. Dongen 7.12.1849; uit dit huwelijk twee kinderen;
8 Antony, geb. Oosterhout 8.7.1817, overl. Oosterhout 6.9.1817;
9 Antonia, geb. Oosterhout 29.3.1819, overl. Oosterhout 11.1.1861, tr. Dongen 24.5.1849 Cornelis Weterings, zoon van Jan Willem Weterings en Maria van den Noort, kastelein, tapper, geb. Oosterhout 22.10.1816, overl. Oosterhout 11.1.1861; uit dit huwelijk vier kinderen.

Het echtpaar Jan Baptist Hessels en Johanna Lichtenberg woonde in Oosterhout Steen(h)oven (Oosterhout 196).

46  Adriaan van Bavel
, ged. Dongen 7.6.1770, overl. Dongen 11.5.1830, landbouwer, tr. (2) Dongen 20.11.1814
47  Johanna van Beers, ged. Oirschot 18.6.1777, overl. Dongen 18.10.1857.

Kinderen geb. Dongen:
1 Petronilla 14.10.1815, zie deze kwartierstaat nr. 23;
2 Petrus 25.4.1817, overl. Dongen 9.4.1875, tr. Dongen 9.5.1844 Helena Snoeren, dr. van Leenderd Snoeren en Maria de Jong, geb. Loon op Zand 6.4.1814, overl. Dongen 5.4.1883, uit dit huwelijk geen kinderen;
3 Cornelia 15.10.1818, overl. Dongen 15.10.1818;
4 Johannes 27.4.1820, overl. Dongen 18.8.1820.

Adriaan tr. (1) Cornelia van Dijk, dr. van Adriaan van Dijk en Ida Willem Jansen, ged. Hilvarenbeek 20.5.1781, overl. Dongen 3.6.1813. Uit dit huwelijk geb. Dongen: Johannes 14.5.1813, overl. Dongen 24.6.1813. Het echtpaar woonde toen Au Canal, dus op de Vaart.

48  Adriaan Mutsaers
, ged. Moergestel 7.3.1782, overl. Moergestel, dagloner 16.12.1858, tr. Moergestel 5.5.1805
49  Johanna Klaassen (Claesen), ged. Moergestel 4.12.1776, overl. Moergestel 23.4.1816.

Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.

50  Peter Cornelis van der Wegen, ged. Tilburg 13.9.1772, overl. Tilburg 5.5.1825, landbouwer, tr. Tilburg 25.11.1799 (sch.)
51  Adriana Francis van Craaij (Creij), ged. Tilburg 14.4.1770, overl. Tilburg 19.7.1842.

52  Johannes Baptist Simons
, ged. Tilburg 7.5.1787, overl. Tilburg 7.1.1862, landbouwer, tr. Tilburg 1.2.1815
53  Maria Catharina Wilborts, ged. Tilburg 25.1.1790, overl. Tilburg 6.4.1827, naaister.

54  Cornelis Gijsberts de Groot
, ged. Oisterwijk 25.10.1776, overl. Oisterwijk 2.11.1866, kleermaker, tr. (2) Oisterwijk 4.2.1810 (sch.)
55  Adriana Antonis van Oort, ged. Tilburg 26.3.1786, overl. Oisterwijk 2.9.1865.

Cornelis eerder gehuwd (1) met Anna Margaretha Demans.

56  Hendrik Emans
, ged. Helmond 24.10.1779, overl. Helmond 5.8.1846, wever, tr. Helmond 8.1.1809 (sch.)
57  Catharina Sloten, ged. Helmond 14.3.1784, overl. Helmond 14.12.1867.

58  Jan van Bussel
, ged. Helmond 13.4.1785, overl. Helmond 2.2.1834, landbouwer, tr. Helmond 5.5.1811
59  Annemarie Thijssen, ged. Stiphout 8.6.1786, overl. Helmond 25.1.1861, dienstmeid.

60  Pieter Wijting
, ged. Leiden (N.H.) 5.7.1774, overl. Ommen (Ommerschans) 18.6.1847, glazenmakersknecht, verversknecht, ‘kolonist’, tr. Leiden 5.9.1801 (N.H.)
61  Maria Sliedrecht (Sliedregt), ged. Leiden 10.12.1780, overl. Leiden (Kaarsenmakersstraat) 26.8.1847 (Gereformeerd Minnehuis?), naaister.

Kinderen:
1 Maria Johanna, ged. Leiden (N.H. Hooglandse kerk) 10.9.1801, tr. Leiden 27.3.1823 Franciscus Baats, lakenwever;
2 Johannes Petrus, ged. Leiden (N.H. Marekerk) 9.10.1804, wolkammer;
3 Johanna Wilhelmina, ged. Leiden (N.H. Marekerk) 15.6.1807, overl. Leiden 17.11.1892 (Kruisstraat 6, Minnehuis);
4 Pieter, geb. Leiden 15.11.1811 (ged. N.H. Hooglandse kerk 21.11.1811), overl. Leiden 23.11.1867, huisverversknecht, tr. Leiden 4.8.1836 Maria Jacoba van Voorst;
5 Willem Frederik, geb. Leiden 12.9.1814, huisverver, tr. Leiden 25.5.1853 Elisabeth Konings, dienstbode;
6 Arij, geb. Leiden 5.5.1817, zie deze kwartierstaat nr. 30;
7 Willemijntje, geb. Leiden 22.2.1821.

62  Adrianus Klijn
, ged. Breda 12.12.1791, overl. Breda 28.12.1871, kleermaker, tr. (1) Breda 12.9.1819
63  Anna Maria Dekkers, ged. Etten 11.5.1797, overl. Breda 8.4.1831, dienstmeid.

Kinderen van Adrianus en Anna Maria Dekkers:
1 Christina, geb. Breda 8.7.1820, zie deze kwartierstaat nr. 31;
2 doodgeboren kind N.N., overl. Breda 2.8.1822;
3 Johannes Antonius, geb. Breda 1.6.1824, ol. Breda 24.4.1899, broodbakker, tr. Breda 7.5.1857 Engelina Geloudemans, geb. Vught 19.10.1828, dr. van Lambertus en Maria Sebilla Ophoff, overl. Breda 30.1.1907;
4 Petrus, geb. Breda 17.11.1826, overl. Roosendaal 27.2.1912, koopman, winkelier, tr. Roosendaal 25.6.1858 Elizabeth Beens, geb. Roosendaal 20.9.1829, dr. van Jacobus en Wilhelmina de Rooij, overl. Roosendaal 10.3.1908;
5 Johanna, geb. Breda 6.10.1829, overl. Breda 31.12.1898, tr. Breda 23.10.1854 Gerardus Ribbens, geb. Oudenbosch 9.3.1825, zn. van Willem en Petronella de Jong, overl. Breda 12.3.1876, meubelmaker.

Adrianus tr. (2) Breda 8.8.1831 Cornelia Schrauwen, dienstmeid, geb. ca. 1799, dr. van Jacobus Cornelis en Johanna Maria Jansen, overl. Breda 3.5.1863.

Generatie  VII

Eppo Doeve, Boeren
Afbeelding van Eppo Doeve. Uit A.C.J. de Vrankrijker en E. Doeve, De geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers (Weesp 1984) 15.64  Thomas Marten de Bruijn, geb. Udenhout, ged. Oisterwijk 1.10.1710, overl. Berkel, begr. Oisterwijk 16.7.1779, landbouwer, tr. Haaren 17.1.1751 (sch.)
65  Jenneke Dielis Heijms, geb. Haaren, overl. Berkel, begr. Oisterwijk 27.5.1775.

Kinderen en afbeeldingen: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

66  Joost Peter Burgers
, ged. Oisterwijk 8.9.1720, begr. Oisterwijk 1.7.1775, tr. Oisterwijk 20.7.1749
67  Paulina Jacob Emmen, ged. Moergestel 13.12.1726, begr. Oisterwijk 28.7.1781.

68  Pieter Pieter Brabers
, ged. Loon op Zand 3.5.1743, overl. Tilburg 26.3.1822, tr. Oisterwijk 16.4.1769 (pr.)
69  Hendrien Jan van der Schoot, ged. Oisterwijk 20.2.1746, begr. Tilburg 31.3.1802.

70  Cornelis Adriaan de Bont
, ged. Tilburg 24.5.1755, landbouwer, overl. Tilburg 16.10.183, tr. Tilburg 19.11.1780 (pr.)
71  Maria Elisabeth Willem van Ierland, ged. Tilburg 19.1.1757, overl. Tilburg 13.9.1808.

72  Adriaan Huibert de Brouwer
, ged. Moergestel 3.7.1711, begr. Hilvarenbeek 8.10.1787, tr. Moergestel 14.5.1742 (r.-k.)
73  Allegonde Goiart van Ostade, ged. Moergestel 15.6.1719, begr. Moergestel 1.4.1749

Adriaan tr. (2) Moergestel 19.4.1750 Petronella Laurens de Cort.

74  Dirk Jan Brocken
, ged. Hilvarenbeek 22.3.1735, begr. 30.8.1765, tr. Hilvarenbeek 4.6.1758 (sch.)
75  Pieternel Gerrit van Oirschot, ged. Hilvarenbeek 22.6.1730, begr. Hilvarenbeek 28.12.1799.

76  Martien Aart de Lepper
, geb. Heukelom, ged. Oisterwijk 11.06.1743, overl. Heukelom, begr. Oisterwijk 21.4.1806, tr. Oisterwijk 20.11.1768 (pr.)
77  Jenneke Zeger Mattijssen, geb. Berkel, ged. Oisterwijk 21.02.1743, overl. Heukelom, begr. Oisterwijk 18.1.1805.

78  Thomas Cornelis Zwerts
, ged. Boxtel 28.4.1748, overl. Oisterwijk 24.9.1832, tr. Haaren 23.1.1780
79  Jennemie Andries Kuijpers, ged. Haaren 10.3.1751, overl. Tilburg 8.9.1812.

80  Embrecht Willems Koks
(met spellingsvarianten), ged. Dongen 7.10.1717, begr. Loon op Zand 26.3.1775, tr. (2) Loon op Zand 4.11.1759
81  Antonet Wouters van Uden (Uijen), ged. Loon op Zand 7.4.1732, begr. Loon op Zand 19.3.1776.

Kinderen:
1 Adriana, ged. Loon op Zand 7.9.1760, overl. Loon op Zand 14.8.1790 (begr. 17.8), tr. Loon op Zand 29.5.1789 Joannes Leendert Adriaans Snoere, ged. Loon op Zand 4.9.1754, overl. Loon op Zand 29.10.1786 (begr. 31.10);
2 Wilhelmus, ged. Loon op Zand 26.11.1761, begr. Dongen 21.2.1795, tr. ca. 1792 Petronilla Wijnant (Arnoldus) Vingerhoets, overl. Dongen 31.12.1844;
3 Engelmundus, ged. Loon op Zand 2.6.1763;
4 Joanna, ged. Loon op Zand 30.9.1764, overl. Loon op Zand 20.4.1841, tr. Loon op Zand 2.5.1790 Joannes Andreas (Arnoldus Dries) de Jongh, ged. Udenhout 29.12.1758, overl. Loon op Zand 22.5.1828;
5 Petrus, ged. Loon op Zand 16.12.1765, overl. Loon op Zand 4.12.1832, tr. 8.11.1789 Maria Snoeren, geb. Loon op Zand ca. 1757, overl. Loon op Zand 11.3.1840;
6 Engelbertus, ged. Loon op Zand 11.12.1768, zie deze kwartierstaat nr. 40;
7 Henrica, ged. Loon op Zand 15.7.1770, overl. Tilburg 20.10.1839, tr. Tilburg 23.2.1794 (ondertr. 8.2) Henricus Gijsbert Spijkers, spinner, ged. Tilburg 7.12.1765, overl. Tilburg 23.1.1833;
8 Joannes, ged. Loon op Zand 4.2.1772, overl. Loon op Zand 24.12.1829, tr. (1) Loon op Zand 18.2.1798 Maria Beunissen, ged. Loon op Zand 4.9.1773, overl. Loon op Zand 5.2.1802 ( begr. 9.2); tr. (2) Loon op Zand 4.11.1804 Catherina Vromans, geb. Netersel 1705, overl. Loon op Zand 17.4.1847.

Embrecht tr. (1) Loon op Zand 14.5.1742 Adriana Adriaans van Riel, ged. Loon op Zand 19.8.1719, begr. Loon op Zand 19.10.1752. Hieruit drie kinderen.


82  Antonis Cornelis Antonissen (van den Hoeck)
, ged. Dongen 2.7.1711, overl. Dongen 30.8.1788 (Haanse Hoef), tr. (2) Dongen 11.2.1754 (ondertr. 26.1)
83  Adriaantje Willem Aarden Smits (de Smidt), ged. Dongen 6.9.1728, overl. Dongen 27.10.1794.

Kinderen ged. Dongen:
1 Catharina 20.7.1754, ondertr. Dongen 1.5.1784 Henricus Rommen, zn. van Adrianus Jans Rommen en Cornelia Dircks Hendricks van Aelbeeck, ged. Dongen 25.5.1750, overl. Dongen 18.3.1820;
2 Anna Maria 26.5.1759;
3 Cornelius 7.3.1761;
4 Wilhelmus 3.10.1763, overl. Dongen 2.9.1828, tr. Anna Maria van den Nivenhuijsen, dr. van Petrus Jans Adriaensen en Cornelia Thonis Huijbrecht, ged. Dongen 12.8.1760, overl. Dongen 11.10.1838;
5 Anna Maria 19.9.1765, zie deze kwartierstaat nr. 41.
Antonis tr. (1) vr. 11.7.1740 Catharina Cornelis Lichtenbergh, dr. van Cornelis Peters Lichtenbergh en Helena Peeters Joosten.

Het echtpaar woonde in de Haanse Hoef ten zuidoosten van Dongen op Tilburgs grondgebied.

84  Hendrik Jan Dingemans
, ged. Loon op Zand 1.7.1710, overl. Loon op Zand 7.5.1783, tr. Loon op Zand 21.6.1744 (r.-k.)
85  Geertrui Cornelis Soethout (Suethout), ged. Loon op Zand 30.1.1712, overl. Loon op Zand 1.9.1799.

86  Peter Adriaan Hamers, ged. Loon op Zand 29.6.1729, overl. Loon op Zand 19.9.1795, tr. Loon op Zand 16.9.1753 (pr.)
87  Maria Peter Couwenberg, ged. Loon op Zand 3.3.1729, overl. Loon op Zand 13.3.1801.

88  Cornelis Adriaans Hessels
, ged. Tilburg 16.9.1726, begr. Tilburg 30.4.1784, tr. Tilburg 30.10.1763 (pr.)
89  Johanna Jacobus van Boxtel, ged. Tilburg 2.6.1737, overl. Dongen 6.9.1803.

Kinderen ged. Tilburg:
1 Cornelis 29.10.1764;
2 Jacobus 7.11.1765, overl. vóór 28.5.1773?;
3 Cornelia 14.1.1767;
4 Anna Maria 3.2.1770, overl. Hilvarenbeek 2.12.1842 als Maria Hessels (oud 72, z. ber., aangifte door Theodorus de Wit, bouwman, bekende van de overledene);
5 Jacobus 28.5.1773, overl. vóór 8.4.1780?;
6 Joannes Baptista (Jan Baptist) 23.12.1774, zie deze kwartierstaat nr. 44;
7 Maria Theresia 27.6.1778;
8 Jacobus 8.4.1780, begr. Tilburg 27.11.1780?;
9 Lucia 8.4.1780, begr. Tilburg 3.7.1780.

90  Antonie Antonie Lichtenberg
(spellingsvarianten), ged. Dongen 13.3.1739, overl. Dongen 1.12.1797, tr. Dongen 4.5.1774
91  Catharina Adriaan Horsten, ged. Dongen 17.6.1742, overl. Dongen 18.12.1796, begr. 21.12.1796.

Kinderen ged. Dongen:
1 Johanna 22.2.1775, overl. Oosterhout 4.9.1819;
2 Anthonius 13.11.1776, overl. Dongen 28.5.1832, tr. Cornelia Janse de Jong; uit dit huwelijk zeven kinderen;
3 Wilhelmina 31.10.1779, overl. Dongen 23.4.1843;
4 Adrianus 24.2.1783, overl. Dongen 22.4.1823, tr. Dongen 30.1.1814 Adriana Maria Sprangers, dr. van Cornelius Jans Sprangers en Elisabeth Rommen, ged. Dongen 17.9.1782, overl. Dongen 6.6.1842; uit dit huwelijk vijf kinderen.

92  Jan Adriaans van Bavel
, ged. Dongen 3.4.1723, overl. Dongen 29.5.1774, tr. Dongen 25.2.1759 (r.-k.)
93  Pieternel Pieters van den Nieuwenhuizen (spellingsvarianten), ged. Dongen 16.9.1733, Dongen 14.4.1809.

Kinderen ged. Dongen:
1 Petrus 19.1.1762, overl. Dongen 14.5.1830;
2 Anna Maria 15.12.1763;
3 Adriana 28.11.1765;
4 Willebrordus 17.11.1767, overl. Dongen 13.1.1842;
5 Adrianus 7.6.1770, zie deze kwartierstaat nr. 46;
6 Antonius 13.1.1773, tr. Dongen 21.5.1797 Maria Catharina Rimslagh, dr. van Mathias Rimslag en Antonia Thonis Francken, spinster, ged. Dongen 15.8.1773, overl. Tilburg 19.11.1841; uit dit huwelijk vier dochters.
7 Theodorus 10.7.1775;
8 Theodorus 19.7.1777, overl. Dongen 19.7.1777.

94  Pieter Francis van Beers
, ged. Oirschot 25.12.1741, overl. Spoordonk, begr. Oirschot 7.6.1807, tr. Oirschot 23.1.1769 (sch.)
95  Elisabeth Gerrits van Rooij, ged. Oirschot 2.3.1741, overl. vr. 1814.

Kinderen ged. Oirschot:
1 Elisabeth 19.5.1769;
1 Gerardus
19.5.1769, overl. Dongen 5.10.1837, tr. Maria van de Greef, dr. van Johannes Peters van der Greef en Adriana Mertens Beeckmans, ged. Dongen 19.5.1763, overl. Dongen 3.9.1829, uit dit huwelijk een zoon;
3 Johanna Maria 24.8.1770;
4 Maria Catharina 20.2.1772;
5 Johannes 20.12.1773;
6 Anna Maria 11.9.1775;

7 Johanna 18.6.1777, zie deze kwartierstaat nr. 47;
8 Cornelia 17.2.1779;
9 Franciscus 8.9.1781;
10 Wilhelmina 23.7.1787.


96  Willebrord/Willem Mutsaers
, ged. Tilburg 5.3.1753, begr. Moergestel 6.4.1803, tr. Moergestel 27.4.1777 (r.-k.)
97  Elisabeth Bartel van de Pol, ged. Moergestel 11.11.1743, overl. Tilburg 4.4.1816.

Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.

98  Cornelis Willem Klaassen
, ged. Moergestel 25.11.1736, tr. Moergestel 11.11.1759 (r.-k.)
99  Geertrui Adriaan Stapels, ged. Tilburg 9.7.1734.

100  Cornelis Jan van der Wegen
, ged. Goirle 23.4.1727, begr. Tilburg 20.6.1798, tr. na 6.4.1762
101  Martina Jan van Laarhoven, ged. Oirschot 22.11.1737, begr. Tilburg 7.4.1798.

Cornelis tr. eerder Moergestel 1.5.1757 met Jacoba Timmermans.

102  Francis Adriaan van Craaij (Crey), ged. Helmond 25.11.1740, overl. Tilburg 24.9.1827, olieslager, landbouwer, tr. Lieshout 11.6.1769 (sch.)
103 Maria Deliana Hendrik van Osch, ged. Lieshout 4.5.1743, overl. Tilburg 20.12.1813.

104  Jan Jacob Simons
, ged. Tilburg 13.1.1750, overl. Tilburg 3.3.1825, landbouwer, tr. Tilburg 1.3.1778 (pr.)
105 Maria Theresia Norbert van Amelsvoort, ged. Tilburg 31.3.1750, overl. Tilburg 16.1.1829.

106  Adriaan Peter Wilborts
, ged. Ravels 22.6.1759, overl. Tilburg 3.10.1830, kuiper, tr. Tilburg 25.1.1789 (pr.)
107  Johanna Jan Hensen, ged. Tilburg 23.3.1761, overl. Tilburg 14.2.1847.

108  Gijsbert Francis de Groot, ged. Oisterwijk 6.1.1730, begr. Oisterwijk 13.12.1788, tr. Oisterwijk 6.9.1761
109  Anna Maria Jan van der Pluijm, ged. Oisterwijk 15.2.1739, begr. Oisterwijk 26.3.1793.

110  Antonie Pieter van Oort
, ged. Hilvarenbeek 3.12.1755, overl. na 2.2.1816, tr. Tilburg 9.4.1780 (pr.)
111  Joanna Jasper van Akeren, ged. Moergestel 20.10.1753, overl. Oisterwijk 2.2.1816.
Eppo Doeve, wever
Afbeelding van Eppo Doeve. Uit: A.C.J. de Vrankrijker en E. Doeve, De geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers (Weesp 1984) 15.
112  Jan Jan Emans, ged. Helmond 5.9.1748, overl. vr. 1810, tr. Helmond 2.11.1777 (pr.; ond. 18.10)
113  Johanna Marie van de Eventuijn, ged. Helmond 19.4.1755, begr. Helmond 1.2.1799.

114  Pieter Martien Sloten
, ged. Helmond 8.3.1752, overl. Helmond 9.5.1826, wever, tr. Helmond 1.5.1774? (pr.; ond. 16.4)
115  Maria Elisabeth Jan van Zandbeek (Santbeeck), ged. Helmond 14.9.1745, overl. Helmond 23.12.1816.

116  Antonie van Bussel
, geb. Mierlo, begr. Helmond 27.7.1795, tr. (2) Helmond 18.2.1776? (pr.; ond. 3-2)
117  Katrien Jan van de Laar, geb. Lieshout, begr. Helmond 23.7.1806.

Antonie tr. (1) Pieternel van Woensel.

118  Tijs Jan Tijssen
, ged. Stiphout 29.8.1751, overl. na 5.8.1829, tr. Helmond 23.2.1783 (pr.)
119  Geertrui Koppers (Coppens), geb. Middelrode, overl. Stiphout 5.8.1829.

120  Pieter Pieter Wijting
, ged. Leiden 7.3.1743, boomsnoeier, tr. Leiden, ondertr. 11.3.1768
121  Marietje Jan Lamers, ged. Nijmegen 19.12.1737.

122  Bastiaan Sliedregt
, geb. Alphen aan den Rijn, scheepmakersknecht,  overl. Leiden 2.8.1798, tr. Leiden, ondertr. 23.4.1773 (N.H.)
123  Anna van Muijen, geb. Alphen aan den Rijn, overl. Rijnsburg 2.10.1820

124  Josephus Antonie Klijn
, ged. Breda 20.4.1758, overl. Breda 21.6.1829, kleermaker, tr. Breda 27.2.1791 (pr.)
125  Christien (of Katrien) de Jong, ged. Oosterhout ± 1762, overl. Breda 30.5.1819.

Kinderen:
1 Adrianus, ged. Breda 12.12.1791, zie deze kwartierstaat nr. 62.
2 Petrus, ged. Breda 26.9.1795.
3 Cornelia, ged. Breda 23.1.1798.

126  Peter Cornelis Dekkers
, overl. Etten ca. 1803, tr. (1) Etten-Leur 29.6.1794 (r.-k.)
127  Isabella (Bello) Paulus Knapen (Knaap), ged. Etten 10.1.1772, begr. Etten 2.7.1809.

Isabella tr. (2) Etten 16.12.1805 Lambertus Antonie Voeten.

Generatie  VIII

128  Marten Bartels (de Bruijn), ged. Tilburg 30.11.1673, begr. Udenhout 2.5.1716, landbouwer, tr. (2) Oisterwijk 21.10.1708 (pr.)
129  Cornelia Thomasdr. van Beurden, begr. Udenhout 8.5.1741.

Kinderen van Marten en Cornelia: zie Stamreeks Van Heyst-de Bruijn.

Marten tr. (1) Oisterwijk 3.2.1704 Marie Jan van Buel;

Cornelia tr. (2) Oisterwijk 7.2.1717 Lambert Jan Robben.


130  Dielis Dirk Hems (Heijms), geb. Liempde? ca. 1690?,
tr. Liempde? ca. 1715?
131  N.N.

132  Peter Jacob Burgers, ged. Oisterwijk 29.6.1688, overl. Heukelom, begr. Oisterwijk 12.6.1749,
tr. Oisterwijk 19.9.1715
133  Jenneke Jan Schapendonk, ged. Oisterwijk 7.2.1687, begr. Oisterwijk 27.9.1768.

134  Jacob Cornelis Emmen, begr. Moergestel 11.2.1748, tr. Oisterwijk 27.5.1725 (pr.)
135  Johanna Paulus de Brouwer, ged. Moergestel 12.3.1700.

136  Pieter Pieter Brabers, ged. Diessen 15.7.1704, overl. Loon op Zand 29.12.1781, tr. Oisterwijk 28.5.1741
137  Barbara Cornelis Bergmans, ged. Tilburg 17.11.1705, overl. Loon op Zand 6.5.1743.

138  Jan Nicolaas van der Schoot, ged. Tilburg 10.3.1706, begr. Udenhout 12.4.1780, tr. Oisterwijk 26.9.1734
139  Pieternel Jan Raaijmakers, geb. ca. 1710, begr. Udenhout 22.3.1780.

140  Adriaan Jan de Bont, ged. Tilburg 29.9.1718, begr. Tilburg 14.12.1795, tr. Tilburg 2.8.1739 (pr.)
141  Pieternel Dirk van Grevenbroek, ged. Tilburg 21.6.1717, begr. Tilburg 2.4.1799.

De Van Grevenbroeks stammen in de rechte mannelijke lijn af van het adellijk geslacht Van Arkel.

142  Willem Willem van Ierland
, ged. Tilburg 22.3.1730, begr. Tilburg 11.12.1797, tr. Tilburg 30.4.1752 (pr.)
143  Pieternel Jan van Gorp, ged. Tilburg 18.8.1728, begr. Tilburg 14.2.1760.

144  Huibert Adriaan de Brouwer, ged. Moergestel 26.9.1671, begr. Moergestel 8.10.1759, tr. Moergestel 6.2.1711
145  Johanna Dirk Roest, geb. Oirschot ca. 1686, begr. Moergestel 1.3.1736.

Huibert tr. (1) Adriana Antonis Vos.

146  Goiart Jan van Osta(de), ged. Moergestel 9.11.1673, tr. Moergestel? ca. 1715
147  Marie Jan van Doormalen, ged. Moergestel 8.12.1677.

148  Jan Huibert Brocken, ged. Haaren 15.8.1688, tr. Hilvarenbeek 22.4.1715
149  Christien Hendrik van Akkerveken (Ackerveecken), ged. Merksplas 3.2.1690.

150  Gerrit Michiel van Oirschot, ged. Hilvarenbeek 15.10.1703, begr. Hilvarenbeek 26.5.1733, tr. Hilvarenbeek 20.2.1724
151  Marie Jan van Esch (Ees), ged. Hilvarenbeek 18.11.1695, begr. Hilvarenbeek 14.1.1766.

Marie tr. (2) Jan Gerrit Mallens.

152  Aart Adriaan de Lepper (Verhoeven), tr.
153  Magdaleen Adriaan Claassen.

De ouders van Aart zijn afkomstig uit Enschot.

154  Zeger Peter Matthijssen, ged. Oisterwijk 2.1.1703, begr. Berkel 7.6.1775, tr. Oisterwijk 10.9.1724
155  Maria Adriaan Robbert Hendriks, begr. Berkel of Oisterwijk 7.1.1749.

Zeger hertr. Oisterwijk 5.2.1764 Pieternel Gijsbert Brock, 1730-1780.

156  Cornelis Thomas Zwerts, ged. Oisterwijk 8.3.1713, overl. Boxtel?, tr. Oisterwijk 17.1.1734
157  Maria Anna Cornelis Vugs, ged. Boxtel 28.5.1711, begr. Boxtel 31.3.1778.

158  Andries Wilborts Kuijpers (Cuijpers), ged. Veldhoven 1.12.1715, begr. Haaren 12.7.1999, tr. Helvoirt 17.5.1750
159  Anna van Empel, geb. Helvoirt 1725.

160  Willem Peter Kock, tr.
161  Janna Emmen.

Kind ged. Dongen:
Embertus 7.10.1717, zie deze kwartierstaat nr. 80.

162  Wouter Antonis van Uden (Uijen), ged. Loon op Zand 1.1.1705, begr. Loon op Zand 8.9.1773, tr. Loon op Zand 3.11.1726
163  Adriana Gijsbert de Swart (Swert), ged. Drunen 7.4.1705, ol. of begr. Loon op Zand 20.4.1788.

Kinderen ged. Loon op Zand:
1 Gerardus 3.8.1727, tr. (1) Loon op Zand 14.2.1751 Elisabeth Jans van Buel, dr. van Peter Jans van Buel en Dijmpnna Peter Dingemans, ged. Loon op Zand 9.1.1724, overl. vóór 22.9.1759. Uit dit huwelijk drie kinderen; tr. (2) Loon op Zand 7.9. 1759 Joanna Jans van Duppe, dr. van Jan Klaas van Duppe en Cornelia Jans de Cock, overl. Loon op Zand 10.10.1779. Uit dit huwelijk geen kinderen;
2 Gisbertus 12.9.1728;
3 Antonius 9.11.1729;
4 Maria 26.1.1731;
5 Antonia 7.4.1732, zie deze kwartierstaat nr. 81;
6 Helena 26.2.1734, ged. Loon op Zand 26.2.1734, overl. Loon op Zand 28.2.1734;
7 Helena 4.6.1735;
8 Maria 4.11.1736, overl. Loon op Zand 6.12.1821, tr. Loon op Zand 24.8.1760 Antonius van Gorcum, zn. van Paulus Adriaans van Gorcum en Gertrudis Jans in de Waeij, ged. Loon op Zand 25.2.1734, overl. Loon op Zand 7.6.1816;
9 Petrus 13.6.1738;
10 Gijsbertus 20.7.1740, overl. Loon op Zand 28.1.1741;
11 Gijsbertus 13.11.1741, overl. Loon op Zand 29.1.1803, tr. (1) Loon op Zand 16.5.1762 Wilhelma Laurens van Tilborgh, dr. van Laurens Peter van Tilborgh en Cornelia Gerards van Cromvoirt, ged. Loon op Zand 25.7.1741. Uit dit huwelijk vier kinderen; tr. (2) Loon op Zand 24.10.1784 Johanna Cornelis van Riel, dr. van Cornelis Jans van Riel en Petronella Jacobs Colster, ged. Loon op Zand 19.11.1742, overl. Loon op Zand 29.1.1829. Uit dit huwelijk één zoon;
12 Petronella 9.6.1743, overl. Loon op Zand 23.1.1830, tr. Loon op Zand 1.3.1767 Wouter Jans van Laerhoven, zn. van Jan Wouters Laerhoven en Helena Jans Heijliger, ged. Loon op Zand 21.4.1741, overl. Loon op Zand 28.6.1813. Uit dit huwelijk twaalf kinderen;
13 Joanna 13.3.1745;
14 Joanna 6.9.1746, overl. Loon op Zand 20.9.1784, tr. Loon op Zand 25.2.1770 Jan van Broeckhove. Uit dit huwelijk vijf kinderen.

164  Cornelis Antonissen (van den Hoeck?), geb. ca. 1680, tr. ca. 1710?
165  Elisabeth Geert Stans Geertsen Vermeulen.

Kinderen:
1 Antonius, ged. Dongen 2.7.1711, zie deze kwartierstaat nr. 82;
2 Maria, ged. Dongen 19.2.1714.
3 Catharina, ged. Dongen ??, zie ook deze kwartierstaat nr. 180.

166  Willem Aart Willemen Smits (de Smidt), ged. Dongen 22.10.1698, overl. Dongen 7.5.1756, tr. tussen 13.2.1724 en 6.9.1728
167  Katelijn Jan Jansen Bijnen, ged. Dongen 31.1.1697, overl. Dongen 22.6.1784.

Kinderen ged. Dongen:
1 Adriana 6.9.1728, zie deze kwartierstaat nr. 83;
N.B. In de doopakte heeft de inschrijver zich vergist in de naam van de moeder. Dit was niet de in het register ingeschreven Anna Fransen, maar Katelijn Jan Jansen Bijnen. Anna Fransen was de echtgenote van de doopheffer Adriaan Aarden, een broer van Willem. Deze Adriaan werd in de akte door de inschrijver merkwaardigerwijs aangeduid als Adriaerden.
2 Arnoldus 15.5.1731;
3 Anna 16.9.1733;
4 Quirinus 1.2.1737, begr. Dongen 29.5.1777, tr. Nicolaa Mozes van den Biesheuvel, dr. van Mozes van den Biesheuvel en Jenneken Capiteijns, geb. Dussen, begr. 's Gravenmoer 6.3.1809;
5 Anna Maria 19.2.1740, overl. Dongen 24.11.1815, tr. Dongen 12.8.1764 Adrianus Peters de Jongh, zn. van Peter Adriaans de Jongh en Maria Peter Jans den Boer, ged. Dongen 21.2.1735;
6 Joanna 14.6.1743, tr. Hendrik Willems van der Schoof, zn. van Willem Hendriks van der Schoof en Anna Cornelis Heijbloem, ged. Dongen 22.2.1731;
7 Joannes 23.6.1745, overl. Dongen 21.11.1819.

Willem had een onwettige zoon bij Anna Maria Huberts Lichtenbergh, Wilhelmus, ged. Dongen 13.2.1724.

168  Jan Dingemans, geb. ca. 1675, overl. Loon op Zand 15.8.1744,
tr. Loon op Zand 3.1.1706
169  Elisabeth Jan/Hendriks? van Dal, geb. ca. 1680.

Kind ged. Loon op Zand:
1 Henricus 1.7.1710, zie deze kwartierstaat nr. 84.

170  Cornelis Huibertsz. Suethout, geb. ca. 1681, begr. Loon op Zand 15.1.1749, tr. Loon op Zand 19.5.1699
171  Maria Aarden Vrindt, geb. ca. 1687?

Kinderen ged. Loon op Zand:
1 Helena 6.1.1704;
2 Joanna 5.10.1710, tr. Loon op Zand 24.5.1734 Lucas Jan de Beer;
3 Gertrudis 30.1.1712, zie deze kwartierstaat nr. 85.


172  Adriaan Bertram Hamers, ged. Loon op Zand 8.6.1685, overl. na 1728, tr. Loon op Zand 1.2.1711
173  Woutertje Gerrit Frijsen, ged. Loon op Zand ??.4.1689, overl. na 1728.

Kinderen ged. Loon op Zand:
1 Adriana 15.6.1712, tr. 28.5.1741 Adriaan de Kock;
2 Bartholomeus 23.6.1713, tr. Loon op Zand 19.5.1743 Adriana Thomasdr. de Swart;
3 Gertrudis 18.12.1714;
4 Maria 21.3.1716;
5 Helena 25.11.1717, tr. Loon op Zand 18.11.1736 Laurens Willemsz. de Jongh;
6 Maria 26.8.1719;
7 Henricus 26.8.1719;
8 Gerardus 2.5.1721, tr. ca. 1743 Cornelia dr. Matthijs Petersz. Riemslag;
9 Maria 25.2.1725, tr. Quirijn Adam Paijmans;
10 Anna 7.2.172?, tr. Loon op Zand 29.1.1747 Leendert Cornelisz. Oerlemans;
11 Petrus 29.6.1729, zie deze kwartierstaat nr. 86;

12 Jan (Joannes?) 18.11.1733, tr. Anna Gerritsdr. van Wagenbergh.

174  Peter Jan Couwenberg, ged. Loon op Zand 4.9.1695, overl. vóór 1767, tr. Loon op Zand 25.1.1728
175  Maria Willem van de Ven, ged. Loon op Zand 26.2.1697, overl. vóór 1.4.1758.

176  Adriaan Marten Hessels, ged. Oisterwijk 12.3.1685, begr. Tilburg 15.1.1748, tr. (2) Oisterwijk 1.11.1722 (pr.)
177  Maria Anna Jan van den Broek (van Broekhoven, Broekmans?), overl. vóór 30.10.1763.

Adriaan tr. (1) Tilburg 31.1.1717 Marie Martens Verhoeven.

178  Jacobus Hendrik van Boxtel, ged. Tilburg 11.12.1695, begr. Tilburg 16.9.1737, tr. (2) Tilburg 30.11.1733 (sch.)
179  Lucia Jan Lombarts, ged. Moergestel 26.5.1702, begr. Tilburg 6.11.1779.

Jacobus tr. (1) Jenneke Pijnenborg.
Lucia tr. (2) Jan van Krieken.


180  Antonis Jan Bernards Lichtenberg(h), ged. Dongen 24.12.1700, tr. (2) Dongen? vóór 1736
181  Jenneke Hubert Ra(e)sen.

Kinderen van Antonis en Jenneke ged. Dongen:
1 Hubertus 31.8.1736;
2 Catharina 12.3.1738;
3 Antonius 13.3.1739, zie kwartier nr. 90;
4 Joanna 26.8.1740;
5 Petrus 5.2.1742;
6 Petrus 24.11.1743;
7 Antonia 7.2.1746.

Antonis tr. (1) Catharina Geert Stans Vermeulen, dr. van Geert Stans Geertsen en Joanna Jans Verbunt (zie deze kwartierstaat onder nr. 165). Uit dit huwelijk vijf kinderen, ged. Dongen:
1 Joanna Maria 8.10.1723;
2 Adrianus 24.12.1724, tr. Jacomijn Adriaans Antonissen, ged. Dongen 1.4.1728;
3 Geerdina 1.9.1726;
4 Joannes 13.4.1728;
5 Joannes 11.1.1730.

182  Adriaan Adriaans Horsten, ged. Dongen 31.12.1711, overl. Dongen 6.2.1796, tr. ca. 1738?
183  Wilhelmina Aarts van Broekhoven, ged. Dongen 12.7.1712, overl. Dongen 26.4.1786.

Kinderen ged. Dongen:
1 Joanna 1.4.1739, overl. Dongen 31.3.1818, tr. Dongen 4.5.1760 Adriaan Mels Peters, zn. van Mels Peter Jansen en Maria Jan Bernards, ged. Dongen 11.11.1732, overl. vr. 31.3.1818. Uit dit huwelijk elf kinderen;
2 Dingna 11.8.1740, overl. Dongen 3.1.1795, tr. Dongen 7.10.1764 Jan Peter Smidts, zn. van Peter Jan Smidts en Jacomijna Joosten Dingemans, ged. Dongen 6.10.1733, overl. Dongen 15.6.1793. Uit dit huwelijk tien kinderen; tr. (2) Jacob van den Heijkant, zn. van Andries Peters  van den Heijkant en Catharina Adriaans Verdaes, rietdekker, ged. Oosterhout 21.11.1769, overl. Oosterhout 7.1.1849;
3 Catharina, zie deze kwartierstaat nr. 91.
4 Anna Maria 21.5.1744, overl. Dongen 3.2.1823;
5 Anna 3.3.1746, overl. Dongen 2.7.1786;
6 Cornelia 27.9.1752, overl. Raamsdonk 27.7.1828, tr. Raamsdonk 26.9.1773 Jan Bossers, geb. Raamsdonk, ged. Waspik 16.3.1727, overl. Raamsdonk 26.3.1814.

184  Adriaan Aarts Bavelaer, ged. Dongen 10.7.1674, tr.
185  Anna Peters den Decker (Deckers), ged. Dongen 23.8.1671.

Kinderen ged. Dongen:
1 Adrianus 27.11.1711;
2 Maria 9.9.1714;
3 Joannes 3.4.1723, zie kwartier nr. 92;
4 Petrus ??, tr. Catharina Wouters Broekhoven, dr. van Wouter Adriaan Aarts en Adriana Peter Martens, ged. Dongen 8.4.1716. Uit dit huwelijk acht kinderen.

186  Peter Dirks van den Nieuwenhuizen, geb. ca. 1705, begr. Dongen 4.4.1744, tr. ca. 1730 (1)
187  Antonia Willems (van den) Nelo, geb. ca. 1705, begr. Dongen 12.8.1778.

Kinderen ged. Dongen:
1 Maria 25.8.1732, begr. Dongen 28.6.1784, tr. Dongen 28.1.1754 Jan Gerards Stappers, zn. van Gerard Cornelis Stappers en Adriana Wouters van Beek, ged. Dongen 4.12 1717, overl. Dongen 8.12.1775. Uit dit huwelijk negen kinderen;
2 Petronella 16.9.1733, zie deze kwartierstaat nr. 93;
3 Theodorus 13.6.1735, begr. Dongen 24.4.1775, tr. Dongen 21.5.1767 Francisca Franken, dr. van Joachim Thonis Franken en Joanna Adriaan Cornelissen, ged. Dongen 26.10.1743. Uit dit huwelijk vier kinderen;
4 Wilhelmus 24.2.1737, tr. Dongen 16.4.1768 Catharina Thonis Franken, dr. van Thonis Thonis Franken en Joanna Adriaan Cornelissen, ged. Dongen 29.5.1739, overl. Dongen 2.6.1814. Uit dit huwelijk vijf kinderen;
5 Adrianus 12.9.1739;
6 Petrus 12.9.1739, overl. Dongen 23.9.1810;
7 Adrianus 3.10.1741.

Peter tr. (2) Francijn Jochum Frans. Uit dit huwelijk geen kinderen.

188  Francis Aart van Beers, ged. Oirschot 22.1.1712, begr. Oirschot 13.3.1788, linnenwever, tr. Oirschot 12.2.1736 (sch.)
189  Jennemarie Peter de Croon, ged. Oirschot 10.5.1710, begr. Oirschot 18.11.1755?

190  Gerrit Rutten van Rooij (Roij), tr. Oirschot na 24.6.1725 (sch.)
191  Maria Jansdr. van Elderen.

192  Adriaan Hubertsz. Mutsaers, ged. Tilburg 1.6.1719, begr. Tilburg 19.3.1766, tr. Genderen 9.8.1745
193  Maria Wijtingh, geb. Genderen.
Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.

194  Bartel Wouter van de Pol, overl. na 27.4.1777, tr.
195  Lucia de Brouwer (Smits/Verhoeven?).

196  Willem Cornelis Adriaans Klaassen, geb. Diessen ca. 1702, tr. Moergestel 15.4.1731
197  Maria Cornelis Thomas van den Hout, ged. Moergestel 3.4.1701, overl. vóór 9.11.1754.

Willem tr. (2) Johanna Peter Appels

198  Adriaan Goiart Jan Stapels, ged. Tilburg 19.4.1699, begr. Tilburg 6.10.1735, tr. Tilburg 30.1.1724 (pr.)
199  Maria Jan Franken (Vrancken), ged. Tilburg 30.3.1695?. begr. Tilburg 14.6.1736.

200  Jan Heiliger van der Wegen, ged. Goirle 1.8.1692, overl vóór 1732,
tr. Tilburg 14.2.1718
201  Maria Cornelis Jan Brouwers, ged. Goirle 5.10.1694.

202  N.N. van Laarhoven, tr.
203  N.N.

204  Adriaan van Kraaij (Craaij), tr.
205  Hendrien Gerrit van de Pas.

206  Hendrik Klaas van Osch, herbergier, tr. Lieshout 29.4.1744 (pr.)
207  Josien van Moorsel.

Josien tr. (1) Dielis van Mierlo.

208  Jacobus Joris Simons, ged. Tilburg 18.5.1720, tr. Tilburg 25.10.1744
209  Willemina Jan Peter Deckers, ged. Tilburg 9.4.1717.

210  Norbert Cornelis van Amelsvoort, ged. Tilburg 26.2.1719, begr. Tilburg 31.5.1779, tr. Tilburg 24.2.1743
211  Maria Marten Brocken, ged. Tilburg 10.11.1720, begr. Tilburg 3.3.1763.

Norbert tr. (2) Tilburg 4.11.1765 Marianne Jacob van Beurden.

212  Peter Adriaan Wilborts, ged. Ravels 3.3.1719, tr. Ravels 29.1.1754
213  Maria Janssen.

214  Jan Laurens Hensen, ged. Tilburg 13.9.1726, begr. Tilburg 13.3.1798, tr. Tilburg 24.1.1751
215  Hendrien Jan van Riel, ged. Tilburg 17.11.1724, begr. Tilburg 14.8.1777.

215  Francis Gijsbert de Groot, geb. Oisterwijk ca. 1700, tr. Oisterwijk 27.1.1729
217  Cornelia Goiart van de Wiel.

218  Jan van der Pluijm, tr.
219  Elisabeth van der Meulen.

220  Peter van Oort, tr.
221  Geertrui Hendrik? Emmen.

222  Jasper van Akeren, tr.
223  Margriet Timmermans.

224  Jan Emans, tr.
225  Pieternel Bert?

226  Jan van den Eventuijn, tr.
227  Annemarie Ghijssels.

228  Marten Sloten, tr. Helmond 15.2.1748 (r.-k.)
229  Catherina Relouw (Suijlmaeckers, Slootmakers).

230  Jan van Sandbeek (Santbeeck), tr.
231  Allegonde Hamers.

232  Anthony van Bussel, begr. Mierlo 6.5.1785, tr.
233  Aaltje van Bussel?, begr. Mierlo 26.2.1782.

234  Jan van de Laar, begr. Lieshout 3.3.1783, tr.
235  Johanna Maria van Osch, overl.? Helmond 28.11.1796.

236  Jan Thijssen, tr.
237  Anna Dirksdr. van Beek.

238  Antonie Coppens, tr.
239  Anna Janssen.

240  Pieter Wijtingh, tr.
241  Catrijna Outhof, ged. Leiden 27.11.1695?

242  Jan Joseph? Lamers, tr. Nijmegen 7.5.1734?
243  Agnes Hendriks

244  N.N. Sliedregt, tr.
245  N.N.

246  N.N. van Muijen, tr. Alphen aan den Rijn?
247  Marijtje Brande

248  Antoon Kleijn, tr. Breda 20.1.1737
249  Cornelia van Loon (Loenen).

250  Adriaan de Jong, tr.
251  N.N.

252  Cornelis Pieter Dekkers, overl. Etten ca. 1805, tr.
253  Antonetta Bogers, overl. Etten 18.9.1811.

254  Paulus Knapen (Knaap), overl. Etten ca. 1802, tr.
255  Annemarie Franken, overl. Etten ca. 1804.


© 2011-2022 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 2011; laatst bewerkt 30 april 2022.