Panorama Goirke
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
’k Zie oe daor zo gère ligge,
Tilburg, waor 'k gebore ben...

De afbeelding is een meerkleurenets van C.M. de Kort en toont Tilburg vanuit het noorden in de jaren veertig of vijftig van de twintigste eeuw.

Kwartierstaat van Martin W.J. de Bruijn
door Martin W.J. de Bruijn

(in aanbouw)


Te citeren als: M.W.J. de Bruijn, ‘Kwartierstaat van Martin W.J. de Bruijn’ (www.broerendebruijn.nl/Kwartierstaat.html, versie van [datum], geraadpleegd op [datum]).
Voor andere genealogische bijdragen van Martin de Bruijn op deze internetpresentatie zie de webpagina
Stamreeks Van Heyst-De Bruijn en verder de Inhoudsopgave.


Gebruikte afkortingen

geb.
    geboren
ged.    gedoopt
overl.  overleden
begr.   begraven
tr.        huwelijk
pr.       burgerlijk huwelijk (predikant)
sch.    burgerlijk huwelijk (schepenen)
r.-k.     kerkelijk huwelijk (pastoor)
Deze kwartierstaat bevat al mijn voorouders gedurende zes generaties. Met mezelf meegeteld omvat deze staat dus zeven generaties. De achtste generatie is in aanbouw. Ik houd me aanbevolen voor aanvullingen en/of correcties (mwjdebruijn[at]casema[punt]nl).

In een kwartierstaat worden alle voorouders van een persoon of van volle broers en zusters  de probanten  generatiegewijs opgesomd. De probant  in dit geval Martinus Wilhelmus Josephus (Martin) de Bruijn  heeft nummer 1. De vader krijgt nummer 2, de moeder nummer 3, de grootvader van vaderszijde 4, de grootmoeder van vaderszijde 5, de grootvader van moederszijde 6, de grootmoeder van moederszijde 7, de eerste overgrootvader van vaderszijde 8, de eerste grootmoeder van vaderszijde 9, enzovoorts. Aldus bevat de eerste generatie nummer 1, generatie twee de nummers 2 en 3, generatie drie de nummers 4, 5, 6 en 7, generatie vier de nummers 8 tot en met 15, generatie vijf 16 tot en met 31. Op deze wijze genummerd hebben de voorvaders steeds een even getal en de voormoeders een oneven, terwijl de vader van een voorouder op de kwartierstaat steeds het dubbele getal geeft, bijvoorbeeld in dit geval: Dingena Koks heeft nummer 5, haar vader, Jacobus Koks, nummer 10, diens vader, Willem Koks, nummer 20, enzovoorts.

Baarlijke nonsens over genealogie in NRC van 29-30 mei en 12-13 juni 2021.

Generatie  I

1   Martinus Wilhelmus Josephus (Martin) de Bruijn, geb. Tilburg 7.2.1948, (rechts)historicus, tr. Oirschot 25.3.1971 Hendrina Taetske Lamberta Catharina (Ineke) Strouken, huw. ontbonden 22.1.1992, partner van (registratie 2.1.2013) Charlotte Jeanine Christine (Lotty) Broer, dr. van Nicolaas Cornelis Broer en Neeltje Alida Brakkee, geb. 's-Gravenhage 29.12.1959, mediëviste.

Mijn voornamen zijn ontleend aan mijn grootvaders Martinus de Bruijn (nr. 4) en Wilhelmus Josephus Mutsaers (nr. 6).

Generatie  II

2   Joannes Josephus (Jan) de Bruijn, geb. Tilburg 1.10.1917, overl. Tilburg 17.9.1993, wever, tr. Tilburg 12.2.1947
3    Maria Antonetta (Riet) Mutsaers, geb. Tilburg 14.7.1915, overl. Goirle 30.3.2007, naaister.
Kinderen en afbeelding: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

Generatie  III

4   Martinus (Tinus) de Bruijn, geb. Berkel 1.2.1879, overl. Tilburg 20.1.1957, landbouwer, machinist, tr. Tilburg 15.1.1913
5   Dingena Koks, geb. Dongen 25.6.1878, overl. Tilburg 18.6.1960, dienstmeid.
Kinderen en afbeeldingen: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

6   Wilhelmus Josephus (Willem) Mutsaers, geb. Tilburg 23.9.1875, overl. Tilburg 11.1.1963, wagenmaker, tr. Ginneken 8.10.1902
7   Wilhelmina Emans, geb. Breda 8.10.1879, overl. Tilburg 7.9.1953.
Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.
Afbeeldingen: zie ook
Mutsaers-Simons-Emans-Weijting.

Generatie  IV
Bidprentje Jacobus Koks
Tekstzijde van het bidprentje van Jacobus Koks (deze kwartierstaat nr. 10). Het geboortejaar is verkeerd; moet zijn: 1837.

8   Johannes (Jan) de Bruijn, geb. Oisterwijk 20.2.1846, overl. Tilburg 31.12.1925, landbouwer, tr. Oisterwijk 5.4.1875
9   Gerarda de Brouwer, geb. Udenhout 6.7.1852, overl. Tilburg 15.1.1933, dienstmeid.
Kinderen en afbeeldingen: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

10  Jacobus Koks, geb. Loon op Zand 11.12.1837, overl. Klein-Dongen 27.4.1915, landbouwer, tr. Dongen 10.2.1870
11  Johanna Hessels, geb. Dongen 11.5.1839, overl. Dongen 27.5.1903.
Kinderen:
1   Adriana
, geb. Loon op Zand 28.11.1870, overl. Loon op Zand 5.9.1911, tr. Loon op Zand 31.5.1893 Hendrikus Klijn;
2   Cornelia, geb. Dongen 18.2.1872, overl. Tilburg 9.7.1923, tr. Dongen 18.5.1905 Hendrikus Vrienten, geb. Sint-Joachimsmoer 31.3.1870, overl. Loon op Zand 12.1.1959 (grootouders van de musicus en componist Henny Vrienten);
3   Willem, geb. Dongen 10.5.1873, overl. Tilburg 6.7.1944, landbouwer, tr. Tilburg 15.9.1897 Joanna Petronella Poulussen, wed. van Petrus Josephus van Lieshout, overl. Tilburg 14.2.1938;
4   Petronella, geb. Dongen 25.6.1874, overl. Dongen 31.12.1933, tr. Dongen 17.4.1913 Franciscus van den Noort, geb. Dongen 28.9.1878, overl. Dongen 15.3.1939;
5    Gerardus Leendert, geb. Dongen 30.9.1875, overl. Berkdijk-Kaatsheuvel 16.8.1953,  tr. Loon op Zand 22.4.1909 Dimphena Maria Oomens, geb. Dongen 29.12.1884, overl. Waalwijk 8.9.1967;
6    Cornelis Josephus, geb. Klein-Dongen 19.3.1877, overl. Loon op Zand 1.2.1965, ongehuwd;
7    Dingena, geb. Dongen 25.6.1878, zie deze kwartierstaat nr. 5;
8    Johanna, geb. Dongen 20.9.1879, overl. Dongen 7.7.1915, tr. Dongen 28.5.1914 Cornelis de Jong;
9    Maria, geb. Dongen 24.2.1881, overl. Dongen 1.3.1881;
10  Johannes, geb. Dongen 12.2.1883, overl. Dongen 24.8.1928, ongehuwd;
11  Willemina, geb. Dongen 8.8.1886, overl. Dongen 21.8.1887.


12  Adrianus Michaël Mutsaers, geb. Tilburg 29.9.1846, overl. Breda 11.2.1931, smid, trammeester, tr. Tilburg 20.8.1874
13  Johanna Adriana Simons, geb. Tilburg 15.1.1846, overl. Breda 13.10.1935.
Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.
Afbeeldingen: zie
Mutsaers-Simons-Emans Weijting.

14  Johannes Emans, geb. Helmond 13.10.1844, overl. Raamsdonksveer 3.9.1930, dagloner, stoker (1870), machinist, tr. Breda 19.5.1869
15   Elisabeth Weijting, geb. Breda 9.5.1844, overl. Leur 11.1.1927.
Kinderen:
1  Christina, geb. Breda 16.1.1870, overl. Velsen 27.10.1959, tr. Breda 12.6.1893 Jacob Grimminck, geb. Vlissingen 18.11.1862, sergeant, overl. 14.11.1951;
2  Elisabeth, geb. Breda 16.4.1872, overl. Breda 29.1.1945, tr. Ginneken en Bavel 8.10.1902 Elias Aerts, geb. Ginneken 22.6.1870, overl. Breda 26.10.1943;
3  Helena (Leen), geb. Breda 27.10.1874, overl. Schiedam circa 1968?, tr. Breda 31.8.1903 Petrus Cornelis (Piet) Verberne, geb. Princenhage 26.10.1876, overl. Schiedam 13.8.1937; 14.11.1905 woonde het echtpaar in Velsen en later in Schiedam;
4  Geertruida Elisabeth Maria (Trui), geb. Breda 8.1.1877, overl. 26.2.1956, tr. Breda 30.7.1900 Theodorus Leonardus Johannes (Dorus) Hulsman, geb. Delfshaven 24.1.1880, overl. Rotterdam 7.1.1960; het echtpaar woonde in Schiedam;
5  Wilhelmina, geb. Breda 8.10.1879, zie deze kwartierstaat nr. 7.
6  Franciscus (Frans), geb. Breda 8.11.1881, militair, overl. vóór 24.10.1953, tr. Arnhem 4.11.1911 Petronella Bolk, geb. Arnhem 1.11.1888, overl. 's-Gravenhage 24.10.1953;
7  Adriana Johanna (Naan), geb. Breda 1.6.1884, tr. Breda 28.12.1905 Johannes Petrus Hazevoet, geb. Haarlem 4.12.1872, overl. Amsterdam 8.2.1945 (toen wonende in Velsen);
8  Johannes Joseph (Jo), geb. Breda 11.3.1888, overl. Ermelo 26.7.1977, tr. Kollumerland 24.7.1919 Pietje Bekker, geb. Zwolle 21.7.1896, overl. Geertruidenberg 23.9.1988.

Generatie  V

16  Joost de Bruijn, ged. Oisterwijk 14.3.1792, overl. Oisterwijk, 30.12.1852, landbouwer, voerman, tr. Oisterwijk 3.4.1845
17   Maria Elizabet (Elisabeth) Brabers, geb. Goirle 31.12.1813, overl. Oisterwijk 3.9.1846.
Joost eerder geh. met Johanna Margaretha Rensen (Reintsen).
Kinderen en afbeeldingen: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.


18  Adriaan de Brouwer, ged. Hilvarenbeek 16.5.1802, overl. Tilburg 9.4.1860, landbouwer, tr. Udenhout 28.4.1841
19  Johanna de Lepper, geb. Tilburg 31.10.1811, overl. Tilburg 17.2.1856.
 Adriaan hertr. Petronella Klaassen.

20  Willem Koks, ged. Dongen 19.11.1798, overl. Loon op Zand 19.9.1872, landbouwer, tr. Loon op Zand 4.5.1822
21  Adriana Dingemans, ged. Loon op Zand 14.3.1798, overl. Loon op Zand 1.3.1880.

22  Cornelis Hessels, ged. Rijen 3.3.1803, overl. Dongen 22.10.1862, landbouwer, tr. Dongen 3.2.1837
23  Petronella van Bavel, geb. Dongen 14.10.1815, overl. Dongen 15.1.1874.

24  Wilhelmus (Willem) Mutsaers, ged. Moergestel 13.3.1806, overl. Tilburg 20.10.1865, dienstknecht, fabriekwerker, tr. Tilburg 27.4.1843
25  Martina van der Wegen, ged. Udenhout 5.11.1809, overl. Tilburg 22.2.1891, dagloonster.
Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.

26  Johannes (Jan) Simons, geb. Tilburg 27.6.1817, overl. Udenhout 27.2.1917, vrachtrijder, spoorwachter, tr. Oisterwijk 17.7.1843
27  Wilhelmiena de Groot, geb. Oisterwijk 31.1.1819, overl. Tilburg 8.7.1903.

28  Francis Emans, geb. Sint-Niklaas 18.3.1815, overl. Helmond 21.1.1892, wever, tr. Helmond 12.5.1843
29  Catharina van Bussel, geb. Helmond 8.3.1813, overl. Helmond 25.6.1869.
Francis hertr. Helmond 5.2.1872 Ida van Bree.

30  Arij Wijting, geb. Leiden 5.5.1817, overl. Rotterdam 13.10.1884, schoenmaker, sigarenmaker, tr. Breda 29.2.1844
31  Christina Klijn, geb. Breda 8.7.1820, overl. Breda 14.6.1876, winkelierster, tapster.
Arij hertr. Rotterdam 2.8.1876 Jannetje Firet.
Kinderen:
1   Elisabeth Weijting, geb. Breda 9.5.1844, zie deze kwartierstaat nr. 15;
2   Arij Wijting, geb. Breda 19.2.1846, overl. Breda 15.3.1931, kantoorbediende, winkelier, tr. Breda 23.8.1871 Geertruida Engbersen, geb. Breda 15.12.1847, dr. van Bernardus Engbersen en Adriana van Aart, overl. Breda 14.7.1933.


Generatie  VI

32  Hendrik de Bruijn, ged. Udenhout 25.11.1757, overl. Heukelom 18.5.1846, landbouwer, tr. Oisterwijk 20.4.1789 (r.-k.)
33  Maria Burgers, ged. Oisterwijk 12.3.1764, overl. Heukelom 3.2.1834.
Kinderen en afbeeldingen: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

34  Jan Brabers
, ged. Loon op Zand 1.1.1777, overl. Heukelom 10.1.1848, landbouwer, tr. Tilburg 7.5.1810 (sch.)
35  Adriana de Bont, ged. Tilburg 12.6.1785, overl. Heukelom 16.1.1848.
Kinderen:
1   Henricus
, geb. Goirle 7.3.1812;
2   Maria Elizabet, geb. Goirle 31.12.1813;
3   Johannes, geb. Tilburg 12.2.1818;
4   Johannes, geb. Tilburg 24.6.1820,
5   Maria Anna, geb. Tilburg 10.11.1823;
6   Peter
, geb. Tilburg 14.7.1827.

36  Huibert de Brouwer
, ged. Moergestel 2.6.1744, overl. Hilvaren­beek 20.12.1806, landbouwer, tr. Hilvarenbeek 12.2.1794 (sch.)
37  Geertrui Brokken, geb. Hooge Mierde 28.5.1764, overl. Hilvarenbeek 5.10.1833.

38  Aart de Lepper
, ged. Oisterwijk 5.12.1769, overl. Tilburg 17.2.1828, landbouwer, tr. Oisterwijk 1.5.1808 (r.-k.)
39  Cornelia Zwerts, geb. Haaren 27.11.1785, overl. Tilburg 18.11.1822.

40  Engelbert Kox (Cockx)
, ged. Loon op Zand 11.12.1768, begr. Dongen 6.2.1809, landbouwer, tr. Dongen 12.5.1793 (r.-k.)
41  Annemarie Cornelissen (van den Hoeck), ged. Dongen 19.9.1765, overl. Dongen 16.2.1800 (begr. 20.2).

42  Dingeman Dingemans
, ged. Loon op Zand 8.4.1752, overl. Loon op Zand (De Moer) 20.8.1816, landbouwer, tr. Loon op Zand 31.10.1790 (r.-k.)
43  Johanna Hamers, ged. Loon op Zand 12.4.1765, overl. Loon op Zand 25.9.1831.

44  Jan Baptist Hessels
, ged. Tilburg 23.12.1774, overl. Leiden in het Ceciliae Gasthuis 17.6.1833, arbeider, koopman, tr. Dongen 9.5.1802
45  Johanna Ligtenberg (Lichtenberg(h)), ged. Dongen 22.2.1775, overl. Oosterhout 4.9.1819.

46  Adriaan van Bavel
, ged. Dongen 7.6.1770, overl. Dongen 11.5.1830, landbouwer, tr. Dongen 20.11.1814
47  Johanna van Beers, ged. Oirschot 18.6.1777, overl. Dongen 18.10.1857.

48  Adriaan Mutsaers
, ged. Moergestel 7.3.1782, overl. Moergestel, dagloner 16.12.1858, tr. Moergestel 5.5.1805
49  Johanna Klaassen (Claesen), ged. Moergestel 4.12.1776, overl. Moergestel 23.4.1816.
Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.

50  Peter van der Wegen, ged. Tilburg 13.9.1772, overl. Tilburg 5.5.1825, landbouwer, tr. Tilburg 25.11.1799 (sch.)
51  Adriana van Craaij (Crey), ged. Tilburg 14.4.1770, overl. Tilburg 19.7.1842.

52  Jan Baptist Simons
, ged. Tilburg 7.5.1787, overl. Tilburg 7.1.1862, landbouwer, tr. Tilburg 1.2.1815
53  Maria Catharina Wilborts, ged. Tilburg 25.1.1790, overl. Tilburg 6.4.1827, naaister.

54 Cornelis de Groot
, ged. Oisterwijk 25.10.1776, overl. Oisterwijk 2.11.1866, kleermaker, tr. Oisterwijk 4.2.1810 (sch.)
55  Adriana van Oort, ged. Tilburg 26.3.1786, overl. Oisterwijk 2.9.1865.

56  Hendrik Emans
, ged. Helmond 24.10.1779, overl. Helmond 5.8.1846, wever, tr. Helmond 8.1.1809 (sch.)
57  Catharina Sloten, ged. Helmond 14.3.1784, overl. Helmond 14.12.1867.

58 Jan van Bussel
, ged. Helmond 13.4.1785, overl. Helmond 2.2.1834, landbouwer, tr. Helmond 5.5.1811
59  Annemarie Thijssen, ged. Stiphout 8.6.1786, overl. Helmond 25.1.1861, dienstmeid.

60  Pieter Wijting
, ged. Leiden (N.H.) 5.7.1774, overl. Ommen (Ommerschans) 18.6.1847, glazenmakersknecht, verversknecht, ‘kolonist’, tr. Leiden 5.9.1801 (N.H.)
61  Maria Sliedrecht (Sliedregt), ged. Leiden 10.12.1780, overl. Leiden (Kaarsenmakersstraat) 26.8.1847 (Gereformeerd Minnehuis?), naaister.
Kinderen:
1   Maria Johanna, ged. Leiden (N.H. Hooglandse kerk) 10.9.1801, tr. Leiden 27.3.1823 Franciscus Baats, lakenwever;
2   Johannes Petrus, ged. Leiden (N.H. Marekerk) 9.10.1804, wolkammer;
3   Johanna Wilhelmina, ged. Leiden (N.H. Marekerk) 15.6.1807, overl. Leiden 17.11.1892 (Kruisstraat 6, Minnehuis);
4   Pieter, geb. Leiden 15.11.1811 (ged. N.H. Hooglandse kerk 21.11.1811), overl. Leiden 23.11.1867, huisverversknecht, tr. Leiden 4.8.1836 Maria Jacoba van Voorst;
5   Willem Frederik, geb. Leiden 12.9.1814, huisverver, tr. Leiden 25.5.1853 Elisabeth Konings, dienstbode;
6   Arij, geb. Leiden 5.5.1817, zie kwartierstaat nr. 30;
7   Willemijntje, geb. Leiden 22.2.1821.

62  Adrianus Klijn
, ged. Breda 12.12.1791, overl. Breda 28.12.1871, kleermaker, tr. Breda 12.9.1819
63  Anna Maria Dekkers, ged. Etten 11.5.1797, overl. Breda 8.4.1831, dienstmeid.
Adrianus hertr. Breda 8.8.1831 Cornelia Schrauwen, dienstmeid, geb. ca. 1799, dr. van Jacobus Cornelis en Johanna Maria Jansen, overl. Breda 3.5.1863.
Kinderen van Adrianus en Anna Maria Dekkers:
1   Christina, geb. Breda 8.7.1820, zie kwartierstaat nr. 31;
2   doodgeboren kind N.N., overl. Breda 2.8.1822;
3   Johannes Antonius, geb. Breda 1.6.1824, ol. Breda 24.4.1899, broodbakker, tr. Breda 7.5.1857 Engelina Geloudemans, geb. Vught 19.10.1828, dr. van Lambertus en Maria Sebilla Ophoff, overl. Breda 30.1.1907;
4   Petrus, geb. Breda 17.11.1826, overl. Roosendaal 27.2.1912, koopman, winkelier, tr. Roosendaal 25.6.1858 Elizabeth Beens, geb. Roosendaal 20.9.1829, dr. van Jacobus en Wilhelmina de Rooij, overl. Roosendaal 10.3.1908;
5   Johanna, geb. Breda 6.10.1829, overl. Breda 31.12.1898, tr. Breda 23.10.1854 Gerardus Ribbens, geb. Oudenbosch 9.3.1825, zn. van Willem en Petronella de Jong, overl. Breda 12.3.1876, meubelmaker.

Generatie  VII

Eppo Doeve, Boeren
Afbeelding van Eppo Doeve. Uit A.C.J. de Vrankrijker en E. Doeve, De geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers (Weesp 1984) 15.64  Thomas Marten de Bruijn, geb. Udenhout, ged. Oisterwijk 1.10.1710, overl. Berkel, begr. Oisterwijk 16.7.1779, landbouwer, tr. Haaren 17.1.1751 (sch.)
65  Jenneke Dielis Heijms, geb. Haaren, overl. Berkel, begr. Oisterwijk 27.5.1775.
Kinderen en afbeeldingen: zie Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.

66  Joost Peter Burgers
, ged. Oisterwijk 8.9.1720, begr. Oisterwijk 1.7.1775, tr. Oisterwijk 20.7.1749
67  Paulina Jacob Emmen, ged. Moergestel 13.12.1726, begr. Oisterwijk 28.7.1781.

68  Pieter Pieter Brabers
, ged. Loon op Zand 3.5.1743, overl. Tilburg 26.3.1822, tr. Oisterwijk 16.4.1769 (pr.)
69  Hendrien Jan van der Schoot, ged. Oisterwijk 20.2.1746, begr. Tilburg 31.3.1802.

70  Cornelis Adriaan de Bont
, ged. Tilburg 24.5.1755, landbouwer, overl. Tilburg 16.10.183, tr. Tilburg 19.11.1780 (pr.)
71  Maria Elisabeth Willem van Ierland, ged. Tilburg 19.1.1757, overl. Tilburg 13.9.1808.

72  Adriaan Huibert de Brouwer
, ged. Moergestel 3.7.1711, begr. Hilvarenbeek 8.10.1787, tr. Moergestel 14.5.1742 (r.-k.)
73  Allegonde Goiart van Ostade, ged. Moergestel 15.6.1719, begr. Moergestel 1.4.1749
Adriaan hertr. Moergestel 19.4.1750 Petronella Laurens de Cort.

74  Dirk Jan Brocken
, ged. Hilvarenbeek 22.3.1735, begr. 30.8.1765, tr. Hilvarenbeek 4.6.1758 (sch.)
75  Pieternel Gerrit van Oirschot, ged. Hilvarenbeek 22.6.1730, begr. Hilvarenbeek 28.12.1799.

76  Martien Aart de Lepper
, geb. Heukelom, ged. Oisterwijk 11.06.1743, overl. Heukelom, begr. Oisterwijk 21.4.1806, tr. Oisterwijk 20.11.1768 (pr.)
77  Jenneke Zeger Mattijssen, geb. Berkel, ged. Oisterwijk 21.02.1743, overl. Heukelom, begr. Oisterwijk 18.1.1805.

78  Thomas Cornelis Zwerts
, ged. Boxtel 28.4.1748, overl. Oisterwijk 24.9.1832, tr. Haaren 23.1.1780
79  Jennemie Andries Kuijpers, ged. Haaren 10.3.1751, overl. Tilburg 8.9.1812.

80  Embrecht Willem Koks
, ged. Dongen 7.10.1717, begr. Loon op Zand 26.3.1775, tr. Loon op Zand 4.11.1759
81  Antonet Wouter van Uden (Uyen), ged. Loon op Zand 7.4.1732, begr. Loon op Zand 19.3.1776.

82  Antonis Cornelissen (van den Hoeck)
, ged. Dongen 2.7.1711, overl. Dongen 30.8.1788, tr. Dongen 11.2.1754
83  Adriaantje Willem Smits (de Smidt), ged. Dongen 6.9.1728, overl. Dongen 27.10.1794.

84  Hendrik Jan Dingemans
, ged. Loon op Zand 1.7.1710, overl. Loon op Zand 7.5.1783, tr. Loon op Zand 21.6.1744 (r.-k.)
85  Geertrui Cornelis Soethout (Suethout), ged. Loon op Zand 30.1.1712, overl. Loon op Zand 1.9.1799.

86  Peter Adriaan Hamers, ged. Loon op Zand 29.6.1729, overl. Loon op Zand 19.9.1795, tr. Loon op Zand 16.9.1753 (pr.)
87  Maria Peter Couwenberg, ged. Loon op Zand 3.3.1729, overl. Loon op Zand 13.3.1801.

88  Cornelis Adriaan Hessels
, ged. Tilburg 16.9.1726, begr. Tilburg 30.4.1784, tr. Tilburg 30.10.1763 (pr.)
89 Johanna Jacobus van Boxtel, ged. Tilburg 2.6.1737, overl. Dongen 6.9.1803.

90  Antonie Antonie Lichtenberg(h)
, ged. Dongen 13.3.1739, overl. Dongen 1.12.1797, tr. Dongen 4.5.1774
91  Catharina Adriaan Horsten, ged. Dongen 17.6.1742, overl. Dongen 18.12.1796, begr. 21.12.1796.
Kinderen ged. Dongen:
1   Johanna 22.2.1775;
2   Anthonius 13.11.1776;
3   Wilhelmina 31.10.1779.

92  Jan Adriaan van Bavel
, ged. Dongen 3.4.1723, overl. Dongen 29.5.1774, tr. Dongen 25.2.1759 (r.-k.)
93  Pieternel Pieter van den Nieuwenhuizen, ged. Dongen 16.9.1733, Dongen 14.4.1809.

94  Pieter Francis van Beers
, ged. Oirschot 25.12.1741, overl. Spoordonk, begr. Oirschot 7.6.1807, tr. Oirschot 23.1.1769 (sch.)
95  Elisabeth Gerrit van Rooij, ged. Oirschot 2.3.1741, overl. vr. 1814.

96  Willebrord/Willem Mutsaers
, ged. Tilburg 5.3.1753, begr. Moergestel 6.4.1803, tr. Moergestel 27.4.1777 (r.-k.)
97  Elisabeth Bartel van de Pol, ged. Moergestel 11.11.1743, overl. Tilburg 4.4.1816.
Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.

98  Cornelis Willem Klaassen
, ged. Moergestel 25.11.1736, tr. Moergestel 11.11.1759 (r.-k.)
99  Geertrui Adriaan Stapels, ged. Tilburg 9.7.1734.

100 Cornelis Jan van der Wegen
, ged. Goirle 23.4.1727, begr. Tilburg 20.6.1798, tr. na 6.4.1762
101 Martina Jan van Laarhoven, ged. Oirschot 22.11.1737, begr. Tilburg 7.4.1798.
Cornelis tr. eerder Moergestel 1.5.1757 met Jacoba Timmermans.

102 Francis Adriaan van Craaij (Crey), ged. Helmond 25.11.1740, overl. Tilburg 24.9.1827, olieslager, landbouwer, tr. Lieshout 11.6.1769 (sch.)
103 Maria Deliana Hendrik van Osch, ged. Lieshout 4.5.1743, overl. Tilburg 20.12.1813.

104 Jan Jacob Simons
, ged. Tilburg 13.1.1750, overl. Tilburg 3.3.1825, landbouwer, tr. Tilburg 1.3.1778 (pr.)
105 Maria Theresia Norbert van Amelsvoort, ged. Tilburg 31.3.1750, overl. Tilburg 16.1.1829.

106 Adriaan Peter Wilborts
, ged. Ravels 22.6.1759, overl. Tilburg 3.10.1830, kuiper, tr. Tilburg 25.1.1789 (pr.)
107 Johanna Jan Hensen, ged. Tilburg 23.3.1761, overl. Tilburg 14.2.1847.

108 Gijsbert Francis de Groot, ged. Oisterwijk 6.1.1730, begr. Oisterwijk 13.12.1788, tr. Oisterwijk 6-9-1761
109 Anna Maria Jan van de Pluijm, ged. Oisterwijk 15.2.1739, begr. Oisterwijk 26.3.1793.

110 Antonie Pieter van Oort
, ged. Hilvarenbeek 3.12.1755, overl. na 2.2.1816, tr. Tilburg 9.4.1780 (pr.)
111 Joanna Jasper van Akeren, ged. Moergestel 20.10.1753, overl. Oisterwijk 2.2.1816.
Eppo Doeve, wever
Afbeelding van Eppo Doeve. Uit: A.C.J. de Vrankrijker en E. Doeve, De geschiedenis van het Gooi en zijn erfgooiers (Weesp 1984) 15.
112 Jan Jan Emans, ged. Helmond 5.9.1748, overl. vr. 1810, tr. Helmond 2.11.1777 (pr.; ond. 18.10)
113 Johanna Marie van de Eventuijn, ged. Helmond 19.4.1755, begr. Helmond 1.2.1799.

114 Pieter Martien Sloten
, ged. Helmond 8.3.1752, overl. Helmond 9.5.1826, wever, tr. Helmond 1.5.1774? (pr.; ond. 16.4)
115 Maria Elisabeth Jan van Zandbeek (Santbeeck), ged. Helmond 14.9.1745, overl. Helmond 23.12.1816.

116 Antonie van Bussel
, geb. Mierlo, begr. Helmond 27.7.1795, tr. Helmond 18.2.1776? (pr.; ond. 3-2)
117 Katrien Jan van de Laar, geb. Lieshout, begr. Helmond 23.7.1806.
Antonie eerder gehuwd met Pieternel van Woensel.

118 Tijs Jan Tijssen
, ged. Stiphout 29.8.1751, overl. na 5.8.1829, tr. Helmond 23.2.1783 (pr.)
119 Geertrui Koppers (Coppens), geb. Middelrode, overl. Stiphout 5.8.1829.

120 Pieter Pieter Wijting
, ged. Leiden 7.3.1743, boomsnoeier, tr. Leiden, ondertr. 11.3.1768
121 Marietje Jan Lamers, ged. Nijmegen 19.12.1737.

122 Bastiaan Sliedregt
, geb. Alphen aan den Rijn, scheepmakersknecht,  overl. Leiden 2.8.1798, tr. Leiden, ondertr. 23.4.1773 (N.H.)
123 Anna van Muijen, geb. Alphen aan den Rijn, overl. Rijnsburg 2.10.1820

124 Josephus Antonie Klijn
, ged. Breda 20.4.1758, overl. Breda 21.6.1829, kleermaker, tr. Breda 27.2.1791 (pr.)
125 Christien (of Katrien) de Jong, ged. Oosterhout ± 1762, overl. Breda 30.5.1819.
Kinderen:
1   Adrianus, ged. Breda 12.12.1791, zie kwartierstaat nr. 62;
2   Petrus, ged. Breda 26.9.1795;
3   Cornelia, ged. Breda 23.1.1798.

126 Peter Cornelis Dekkers
, overl. Etten ± 1803, tr. Etten-Leur 29.6.1794 (r.-k.)
127 Isabella (Bello) Paulus Knapen (Knaap), ged. Etten 10.1.1772, begr. Etten 2.7.1809.
Isabella hertr. Etten 16.12.1805 Lambertus Antonie Voeten.

Generatie  VIII

128 Marten Bartels (de Bruijn), ged. Tilburg 30.11.1673, begr. Udenhout 2.5.1716, landbouwer, tr. Oisterwijk 21.10.1708 (pr.)
129 Cornelia Thomasdr. van Beurden, begr. Udenhout 8.5.1741.
Marten tr. eerder Oisterwijk 3.2.1704 Marie Jan van Buel;
Cornelia hertr. Oisterwijk 7.2.1717 Lambert Jan Robben.
Kinderen van Marten en Cornelia: zie Stamreeks Van Heyst-de Bruijn.

130 Dielis Dirk Hems (Heijms), geb. Liempde? ca. 1690?,
tr. Liempde? ca. 1715?
131 N.N.

132 Peter Jacob Burgers, ged. Oisterwijk 29.6.1688, overl. Heukelom, begr. Oisterwijk 12.6.1749,
tr. Oisterwijk 19.9.1715
133 Jenneke Jan Schapendonk, ged. Oisterwijk 7.2.1687, begr. Oisterwijk 27.9.1768.

134 Jacob Cornelis Emmen, begr. Moergestel 11.2.1748, tr. Oisterwijk 27.5.1725 (pr.)
135 Johanna Paulus de Brouwer, ged. Moergestel 12.3.1700.

136  Pieter Pieter Brabers, ged. Diessen 15.7.1704, overl. Loon op Zand 29.12.1781, tr. Oisterwijk 28.5.1741
137  Barbara Cornelis Bergmans, ged. Tilburg 17.11.1705, overl. Loon op Zand 6.5.1743.

138  Jan Nicolaas van der Schoot, ged. Tilburg 10.3.1706, begr. Udenhout 12.4.1780, tr. Oisterwijk 26.9.1734
139  Pieternel Jan Raaijmakers, geb. ca. 1710, begr. Udenhout 22.3.1780.

140  Adriaan Jan de Bont, ged. Tilburg 29.9.1718, begr. Tilburg 14.12.1795, tr. Tilburg 2.8.1739 (pr.)
141  Pieternel Dirk van Grevenbroek, ged. Tilburg 21.6.1717, begr. Tilburg 2.4.1799.
De Van Grevenbroeks stammen in de rechte mannelijke lijn af van het adellijk geslacht Van Arkel.

142  Willem Willem van Ierland
, ged. Tilburg 22.3.1730, begr. Tilburg 11.12.1797, tr. Tilburg 30.4.1752 (pr.)
143  Pieternel Jan van Gorp, ged. Tilburg 18.8.1728, begr. Tilburg 14.2.1760.

144 Huibert Adriaan de Brouwer, ged. Moergestel 26.9.1671, begr. Moergestel 8.10.1759, tr. Moergestel 6.2.1711
145 Johanna Dirk Roest, geb. Oirschot ca. 1686, begr. Moergestel 1.3.1736.
Huibert tr. eerder Adriana Antonis Vos.

146  Goiart Jan van Osta(de), ged. Moergestel 9.11.1673, tr. Moergestel? ca. 1715
147  Marie Jan van Doormalen, ged. Moergestel 8.12.1677.

148  Jan Huibert Brocken, ged. Haaren 15.8.1688, tr. Hilvarenbeek 22.4.1715
149  Christien Hendrik van Akkerveken (Ackerveecken), ged. Merksplas 3.2.1690.

150 Gerrit Michiel van Oirschot, ged. Hilvarenbeek 15.10.1703, begr. Hilvarenbeek 26.5.1733, tr. Hilvarenbeek 20.2.1724
151  Marie Jan van Esch (Ees), ged. Hilvarenbeek 18.11.1695, begr. Hilvarenbeek 14.1.1766.
Marie hertr. Jan Gerrit Mallens.

152  Aart Adriaan de Lepper (Verhoeven), tr.
153  Magdaleen Adriaan Claassen.
De ouders van Aart zijn afkomstig uit Enschot.

154  Zeger Peter Matthijssen, ged. Oisterwijk 2.1.1703, begr. Berkel 7.6.1775, tr. Oisterwijk 10.9.1724
155  Maria Adriaan Robbert Hendriks, begr. Berkel of Oisterwijk 7.1.1749.
Zeger hertr. Oisterwijk 5.2.1764 Pieternel Gijsbert Brock, 1730-1780.

156  Cornelis Thomas Zwerts, ged. Oisterwijk 8.3.1713, overl. Boxtel?, tr. Oisterwijk 17.1.1734
157 Maria Anna Cornelis Vugs, ged. Boxtel 28.5.1711, begr. Boxtel 31.3.1778

158  Andries Wilborts Kuijpers (Cuijpers), ged. Veldhoven 1.12.1715, begr. Haaren 12.7.1999, tr. Helvoirt 17.5.1750
159  Anna van Empel, geb. Helvoirt 1725.

160 Willem Peter Kock, tr.
161  Janna (of Zanna) Emmen.

162  Wouter Antonis van Uden, ged. Loon op Zand 1.1.1705, tr. Loon op Zand 3.11.1726
163 Adriana Gijsbert de Swart, geb. Loon op Zand ca. 1705.

164  Cornelis Antonissen (van den Hoeck?), geb. ca. 1680, tr. ca. 1710?
165  Elisabeth Geerden.

166  Willem Aarden Smits (de Smidt), geb ca. 1680?, tr. ca. 1710?
167  Anna Fransen.

168  Jan Dingemans, geb. ca. 1675, overl. Loon op Zand 15.8.1744,
tr. Loon op Zand 3.1.1706
169  Elisabeth Jan/Hendrik? van Dal, geb. ca. 1680.

170  Cornelis Huibertsz. Suethout, geb. ca. 1681, begr. Loon op Zand 15.1.1749, tr. Loon op Zand 19.5.1699
171  Maria Aarden Vrindt, geb. ca. 1687?

172  Adriaan Bertram Hamers, ged. Loon op Zand 8.6.1685, overl. na 1728, tr. Loon op Zand 1.2.1711
173  Woutertje Gerrit Frijsen, ged. Loon op Zand ??.4.1689, overl. na 1728.

174  Peter Jan Couwenberg, ged. Loon op Zand 4.9.1695, overl. vóór 1767, tr. Loon op Zand 25.1.1728
175  Maria Willem van de Ven, ged. Loon op Zand 26.2.1697, overl. vóór 1.4.1758.

176  Adriaan Marten Hessels, ged. Oisterwijk 12.3.1685, begr. Tilburg 15.1.1748, tr. Oisterwijk 1.11.1722 (pr.)
177  Maria Anna Jan van den Broek (van Broekhoven, Broekmans?), overl. vóór 30.10.1763.
Adriaan tr. eerder Tilburg 31.1.1717 Marie Martensdr. Verhoeven.

178 Jacobus Hendrik van Boxtel, ged. Tilburg 11.12.1695, begr. Tilburg 16.9.1737, tr. Tilburg 30.11.1733 (sch.)
179  Lucia Jan Lombarts, ged. Moergestel 26.5.1702, begr. Tilburg 6.11.1779.
Jacobus tr. eerder Jenneke Pijnenborg.
Lucia hertr. Jan van Krieken.


180  Antonis Jan Lichtenberg, geb. ca. 1700, tr. Dongen? vóór 1736
181  Jenneke Hubert Rasen.

182  Adriaan Adriaan Horsten, ged. Dongen 31.12.1711, tr. ca. 1738?
183  Wilhelmina Aart van Broekhoven, ged. Dongen 12.7.1712.
Kinderen:
1   Johanna, geb. 1739;
2   Dingena, geb. 1740, overl. 1795;
3   Catharina, zie kwartierstaat nr. 91.


184  Adriaan van Bavel, tr.
185  N.N.

186  Peter Dirk van den Nieuwenhuizen, geb. ca. 1705, tr. ca. 1730
187  Antonia Willem (van den) Nelo, geb. ca. 1705.

188  Francis van Beers, ged. Oirschot 22.1.1712, begr. Oirschot 13.3.1788, linnenwever, tr. Oirschot 12.2.1736 (sch.)
189 Jennemarie de Croon, ged. Oirschot 10.5.1710, begr. Oirschot 18.11.1755?

190 Gerrit Rutten van Rooij (Roij), tr. Oirschot na 24.6.1725 (sch.)
191 Maria Jansdr. van Elderen.

192  Adriaan Hubertsz. Mutsaers, ged. Tilburg 1.6.1719, begr. Tilburg 19.3.1766, tr. Genderen 9.8.1745
193  Maria Wijtingh, geb. Genderen.
Kinderen: zie Stamreeks Leijten-Mutsaers.

194  Bartel Wouter van de Pol, overl. na 27.4.1777, tr.
195  Lucia de Brouwer (Smits/Verhoeven?).

196  Willem Cornelis Adriaans Klaassen, geb. Diessen ca. 1702, tr. Moergestel 15.4.1731
197 Maria Cornelis Thomas van den Hout, ged. Moergestel 3.4.1701, overl. vóór 9.11.1754.
Willem hertr. Johanna Petersdr. Appels

198  Adriaan Stapels, ged. Tilburg 19.4.1699, begr. Tilburg 6.10.1735, tr. Tilburg 30.1.1724 (pr.)
199  Maria Jan Franken (Vrancken), ged. Tilburg 30.3.1695?. begr. Tilburg 14.6.1736.

200  Jan Heiliger van der Wegen, ged. Goirle 1.8.1692, overl vóór 1732,
tr. Tilburg 14.2.1718
201  Maria Cornelis Jan Brouwers, ged. Goirle 5.10.1694.

202  N.N. van Laarhoven, tr.
203  N.N.

204  Adriaan van Kraaij (Craaij), tr.
205  Hendrien Gerrit van de Pas.

206  Hendrik Klaas van Osch, herbergier, tr. Lieshout 29.4.1744 (pr.)
207  Josien van Moorsel.
Josien tr. eerder Dielis van Mierlo.

208  Jacobus Joris Simons, ged. Tilburg 18.5.1720, tr. Tilburg 25.10.1744
209  Willemina Jan Peter Deckers, ged. Tilburg 9.4.1717.

210  Norbert Cornelis van Amelsvoort, ged. Tilburg 26.2.1719, begr. Tilburg 31.5.1779, tr. Tilburg 24.2.1743
211  Maria Marten Brocken, ged. Tilburg 10.11.1720, begr. Tilburg 3.3.1763.
Norbert hertr. Tilburg 4.11.1765 Marianne Jacob van Beurden.

212  Peter Adriaan Wilborts, ged. Ravels 3.3.1719, tr. Ravels 29.1.1754
213  Maria Janssen.

214  Jan Laurens Hensen, ged. Tilburg 13.9.1726, begr. Tilburg 13.3.1798, tr. Tilburg 24.1.1751
215  Hendrien Jan van Riel, ged. Tilburg 17.11.1724, begr. Tilburg 14.8.1777.

215  Francis Gijsbert de Groot, geb. Oisterwijk ca. 1700, tr. Oisterwijk 27.1.1729
217  Cornelia Goiart van de Wiel.

218  Jan van de Pluijm, tr.
219  Elisabeth van der Meulen.

220  Peter van Oort, tr.
221  Geertrui Hendrik? Emmen.

222  Jasper van Akeren, tr.
223 Margriet Timmermans.

224  Jan Emans, tr.
225  Pieternel Bert?

226  Jan van den Eventuijn, tr.
227  Annemarie Ghijssels.

228  Marten Sloten, tr. Helmond 15.2.1748 (r.-k.)
229  Catherina Relouw (Suijlmaeckers, Slootmakers).

230  Jan van Sandbeek (Santbeeck), tr.
231  Allegonde Hamers.

232  Anthony van Bussel, begr. Mierlo 6.5.1785, tr.
233  Aaltje van Bussel?, begr. Mierlo 26.2.1782.

234  Jan van de Laar, begr. Lieshout 3.3.1783, tr.
235  Johanna Maria van Osch, overl.? Helmond 28.11.1796.

236  Jan Thijssen, tr.
237  Anna Dirksdr. van Beek.

238  Antonie Coppens, tr.
239  Anna Janssen.

240  Pieter Wijtingh, tr.
241  Catrijna Outhof, ged. Leiden 27.11.1695?

242 Jan Joseph? Lamers, tr. Nijmegen 7.5.1734?
243 Agnes Hendriks

244  N.N. Sliedregt, tr.
245  N.N.

246  N.N. van Muijen, tr. Alphen aan den Rijn?
247  Marijtje Brande

248  Antoon Kleijn, tr. Breda 20.1.1737
249  Cornelia van Loon (Loenen).

250  Adriaan de Jong, tr.
251  N.N.

252  Cornelis Pieter Dekkers, overl. Etten ca. 1805, tr.
253  Antonetta Bogers, overl. Etten 18.9.1811.

254  Paulus Knapen (Knaap), overl. Etten ca. 1802. tr.
255 Annemarie Franken, overl. Etten ca. 1804.


© 2011-2021 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 2011; laatst bewerkt 12 juni 2021.