Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Zie voor historische gegevens over andere Utrechtse huizen op deze webstek Middeleeuwse huizen en erven in Utrecht. Kromme Nieuwegracht 11/
Pieterskerkhof 20 in Utrecht

Een dertiende-eeuws claustraal huis
door Martin W.J. de Bruijn

Te citeren als: M.W.J. de Bruijn, ‘Kromme Nieuwegracht 11/Pieterskerkhof 20 in Utrecht’ (www.broerendebruijn.nl/KrommeNieuwegracht11.html, versie van [datum], geraadpleegd op [datum]).

In een interview met De Utrechtse Internet Courant van 28 augustus 2017 maakt de ‘coördinator Publieksbereik Erfgoed bij de Gemeente Utrecht’ René de Kam onder meer melding van een dertiende-eeuws claustraal huis van Sint-Pieter (Kromme Nieuwegracht 11/Pieterskerkhof 20).


In 2003 heb ik in opdracht van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg historisch onderzoek naar dit pand gedaan en er uitvoerig over gerapporteerd. De gemeente Utrecht zou er samen met de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek een publicatie van maken, maar die is tot op heden niet verschenen. Mijn historisch verslag is echter volledig te raadplegen onder de volgende koppeling.

Ik ben van zins komende tijd meer van deze verslagen over de geschiedenis van Utrechtse straten en huizen als webpagina en/of pdf-bestand op onze webstek te plaatsen. Enkele koppelingen naar al bestaande pagina’s vindt u linksboven.


© 2017 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 28 augustus 2017; laatst bewerkt 28 augustus 2017.