Panorama Goirke
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Terug naar de stamreeks
Hendrik de Bruijn


Bidprentje Johannes de Bruijn
Bidprentje  van Joannes de Bruijn, hierop abusievelijk Johannes de Bruin genoemd.
Hoewel mijn voorvader Hendrik een lang leven heeft gehad, zijn de gegevens over hem betrekkelijk schaars. Toen hij in 1789 trouwde, waren zijn ouders al lang dood. Mogelijk heeft hij bij een van zijn broers of zussen ingewoond of ergens als boerenknecht, wat zeer gebruikelijk was. In ieder geval vond hij zijn vrouw niet ver van zijn geboortegrond, de Oisterwijkse Maria Joost Burgers. Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren, de eerste in 1790 en de laatste in 1807. Twee zonen hebben de familienaam doorgegeven: mijn voorvader Justus of Joost, geboren in 1792, en Jan, geboren in 1805.

Het gezin woonde in het bij Oisterwijk maar onder Berkel gelegen gehucht Heukelom. Hendrik zal er pachtboer zijn geweest. Ook was hij stierhouder voor Berkel c.a. (= Berkel, Enschot en Heukelom). Later zou zijn zoon Jan hem hierin opvolgen, zij het waarschijnlijk alleen voor Heukelom (zie hieronder bij de volgende generatie).

In 1812 moest de oudste zoon, naar zijn grootvader Thomas genoemd, in militaire dienst. Op een van de veldtochten van Napoleon is hij op 18 juni 1813 in het Pruisische Stettin overleden. Pas dertien jaar later werd hierover bericht ontvangen vanuit Parijs. Dit alles zal een schaduw hebben gelegd over het gezin, net als het overlijden van zoon Arnoldus in 1814, die nog geen twaalf jaar oud werd.

Dat zal in mindere mate ook het geval zijn geweest met het gedwongen huwelijk later in hetzelfde jaar van mijn voorvader Joost met de bijna twintig jaar oudere protestantse Janna Margareta Rensen, weduwe van de schoenmaker Roelof Hendriks. De contacten bleven overigens in stand.

In 1828 trouwde dochter Paula met de Tilburger Wilhelmus Huveners (Hoevenaers). Van haar is een bidprentje bewaard gebleven. Dit echtpaar was in redelijk goede doen.

Maria Burgers overleed in Heukelom op 3 februari 1834; Hendrik pas twaalf jaar later, op 18 mei 1846. Hij heeft ook nog het huwelijk beleefd van zijn zoon Jan met de Oisterwijkse Adriana Brekelmans in 1841 (zie zijn bidprentje hiernaast) en het tweede huwelijk van zijn zoon Joost in 1845 met Maria Elisabeth Brabers uit Goirle (zie de volgende generatie).


Overlijdensbericht Thomas de Bruijn
Thomas de Bruijn, de oudste zoon van Hendrik de Bruijn en Maria Burgers, trad op 10 maart 1812 in dienst van het Napoleontische leger en keerde niet terug van de veldtocht. Op 23 december 1826 ontving de burgemeester van Berkel c.a. uit Parijs bericht van zijn overlijden. Uit dit certificaat bleek dat Thomas op 2 juni 1813 was opgenomen in het hospitaal in Stettin (Pruisen) en daar op 18 juni 1813 was overleden.


© 2015 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 20 september 2015; laatst bewerkt 20 september 2015.