Panorama Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Aanvulling van 1 november 2019:
In een videofilmpje van RTVUtrecht van 31 oktober 2019 praat Maarten van Rossem met Descartes-kenner Erik Jan Bos over het verblijf van de filosoof in Urecht, onder meer bij de hiernaast afgebeelde plaquette. De Nederlandse tekst hierop wordt zo in beeld gebracht dat de inhoud niet te lezen is. Verder wordt er geen woord aan de onzin ervan gewijd. De conclusie van het verhaal van het filmpje is dat de stad op zijn zachtst gezegd niet vriendelijk voor de grote denker is geweest. En dat geldt dus eigenlijk nog steeds.
René Descartes in Utrecht
door Martin W.J. de Bruijn

Te citeren als: M.W.J. de Bruijn, ‘René Descartes in Utrecht’ (www.broerendebruijn.nl/Descartes.html, versie van [datum], geraadpleegd op [datum]).

Dat het cultureel niveau in Nederland steeds verder wegzinkt, bleek me enkele jaren geleden bij het lezen van onderstaand bord op een huis aan de Utrechtse Maliebaan. Het laatste deel van de Nederlandstalige tekst getuigt van een stuitend gebrek aan kennis van zowel de filosofie als de Franse taal.
Pikante bijzonderheid: blijkens een persbericht was dit bord in 2005 geplaatst door... de Universiteit Utrecht!

ANWB-bord René Descartes

De Franse tekst
Résultat d'une doute systématique, le 'Cogito, ergo sum' est regardé comme le point de départ de la philosophie nouvelle
heeft men op de universiteit dus gemeend als volgt te moeten vertalen en toelichten:
Met zijn stelling  'Cogito, ergo sum'  (ik denk, dus ik ben) overwon Descartes alle twijfel en meende hij een nieuw uitgangspunt te hebben gevonden in de filosofie. Hij geldt als de vader van de moderne filosofie.


© 2011-2019 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 2011; laatst bewerkt 1 november 2019.