Panorama Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)

René Descartes in Utrecht
door Martin W.J. de Bruijn

Dat het cultureel niveau in Nederland steeds verder wegzinkt, bleek me enkele jaren geleden bij het lezen van onderstaand bord op een huis aan de Utrechtse Maliebaan. Het laatste deel van de Nederlandstalige tekst getuigt van een stuitend gebrek aan kennis van zowel de filosofie als de Franse taal.
Pikante bijzonderheid: blijkens een persbericht was dit bord in 2005 geplaatst door... de Universiteit Utrecht!

ANWB-bord René Descartes

De Franse tekst
Résultat d'une doute systématique, le 'Cogito, ergo sum' est regardé comme le point de départ de la philosophie nouvelle
heeft men op de universiteit dus gemeend als volgt te moeten vertalen en toelichten:
Met zijn stelling  'Cogito, ergo sum'  (ik denk, dus ik ben) overwon Descartes alle twijfel en meende hij een nieuw uitgangspunt te hebben gevonden in de filosofie. Hij geldt als de vader van de moderne filosofie.


© 2011-2012 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 2011; laatst bewerkt 5 juli 2012.