Afbeelding Utrecht Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Omslag Eerste kerken
Coproducties

Lotty Broer en Martin de Bruijn hebben ook een aantal coproducties op hun naam staan. Een belangrijk onderdeel hiervan vormen publicaties over de vroege geschiedenis van het christendom in Nederland en de eerste kerken in Utrecht.

Overzichten van de resultaten van ons onderzoek vindt u in
Waar stonden in Utrecht de eerste kerken?

Voor het thema als geheel zie:
Op en rond het Domplein.


Belangrijkste gezamenlijke publicaties

Over de eerste kerken op het Domplein in Utrecht:

–   De eerste kerken op het Utrechtse Domplein. Een samenhangende visie (Utrecht 2013). Zie de afbeelding van de omslag hiernaast.

–   ‘Van tempeltje tot kathedraal. De voorgeschiedenis van de Domkerk’, Domkerk 18 (2006) 25-31; 19 (2007) 18-23; 20 (2008) 21-28; 22 (2010) 15-21.

–   ‘De tiende-eeuwse Heilig-Kruiskapel in Utrecht en haar relatie met Willibrord’, Bulletin KNOB 107 (2008) 81-89.

–   Bonifatius en de kerk van Nederland (Utrecht 2005).

–   ‘Bonifatius en de Utrechtse kerk’, in: E.S.C. Erkelens Buttinger e.a. (red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving (Hilversum 1997) 43-65.

–   ‘Van tempeltje tot kathedraal. Romeinse en vroegmiddeleeuwse bebouwing onder het verdwenen schip van de Utrechtse domkerk’, Westerheem 46 (1997) 1–10.

–   De eerste kerken in Utrecht: Sint–Thomas, Sint–Salvator, Sint–Maarten (Utrecht 1995).

–   ‘De Heilig–Kruiskapel in Utrecht: Sint–Maarten of Sint–Salvator?’, Bulletin KNOB 93 (1994)  nr. 4/5, 162–168.

–   ‘Welke kerk van Willibrord: Sint–Maarten of Sint–Salvator?’, Maandblad Oud–Utrecht 65 (1992) 142–146.
Omslag Utrechts stadsrecht

Andere coproducties:

–   Rondom het Utrechts stadsrecht. De gebeurtenissen in Utrecht in mei-juni 1122 in een nieuw perspectief (Utrecht 2012). Zie de afbeelding van de omslag hiernaast.

–   Volc te voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden (Utrecht 2002). Beluister ook het interview met Paul van der Gaag van de VPRO in het programma OVT.

–   ‘De Utrechtse Sint–Paulusabdij en haar jurisdictie’, in: J. Hallebeek, H.J. Schepen en S.J.G.N.M. Willard red., Duizend jaar Utrechtse rechtspraak. Van Sint–Paulusabdij tot Hamburgerstraat (Deventer 2000).

–   Leven in het jaar 1000 (Utrecht 2000).

–   ‘Antonina, Wiltenburg, Traiectum. De kennis van het Romeinse verleden van Utrecht door de eeuwen heen’, Jaarboek Oud–Utrecht 1997, 97–124.


Gepubliceerd 2010; laatst bewerkt 23 mei 2018.