Afbeelding Utrecht Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Categorieën:
Utrechtse geschiedenis
Middeleeuwse geschiedenis
Geschiedenis overig
Nederlandse literatuur
Buitenlandse literatuur
Diversen

Voor onze eigen publicaties zie de webpabina:  ► Uitgaven.


Kopergravare De Vuursche

Boekwinkeltje De Trechter

Soms nieuwe, maar voor het merendeel tweedehands boeken, dit wil zeggen de boeken zijn gelezen/gebruikt, maar verder steeds nette exemplaren; afgezien van gewone gebruikssporen zijn eventuele bijzondere mankementjes of beschadigingen apart vermeld.

De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Na overleg kunnen eventueel boeken (tegen contante betaling) worden afgehaald, waarbij dan uiteraard de verzendkosten niet in rekening worden gebracht.

Bestelling via cjcbroer[at]casema[punt]nl of telefoonnummer 030 254 19 94.

Utrechtse geschiedenis

Archeologische kroniek Gemeente Utrecht 1926-1972, uitgave Gemeente Utrecht en SPOU, Utrecht z.j. € 1,00

Archeologische kroniek Gemeente Utrecht 1989, uitgave Gemeente Utrecht, Broese Kemink en SPOU, Utrecht 1989 [compleet, maar blz. liggen los] € 1,00

Archeologische kroniek Gemeente Utrecht 1990, uitgave Gemeente Utrecht, Broese Kemink en SPOU, Utrecht 1990 € 1,00

Archeologische kroniek Gemeente Utrecht 1991-1992, uitgave Gemeente Utrecht en SPOU, Utrecht 1994 € 1,00

Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1988-1989, uitgave Provincie Utrecht en SPOU, Utrecht 1996 € 1,00

Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1992-1993, uitgave Provincie Utrecht en SPOU, Utrecht 1997 € 1,00

Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1998-1999, uitgave Provincie Utrecht en SPOU, Utrecht 2000 [kleine beschadiging achterkaft] € 1,00

Dekker, C., 'De gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van Zijl, domkanunniken te Utrecht in de tweede helft van de 14e eeuw', overdruk uit: Jaarboek Oud-Utrecht 1981, p. 61-84  € 0,25

Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2003, Stichting Museum Flehite Amersfoort  € 2,00

Halsema-Kubes, W., G. Lemmens, G. de Werd, Adriaen van Wesel. Een Utrechtse beeldhouwer uit de late Middeleeuwen, Rijksmuseum Amsterdam, Staatsuitgeverij 's Gravenhage 1980  € 10,00

Handschriften en Oude Drukken van de Utrechse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984, Universiteitsbibliotheek, Utrecht 1984  € 10,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1970, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1971, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1972, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1973, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1974, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1990, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1996 (met o.m. artikel van M.W.J. de Bruijn, ‘Consules civitatis’), uitgave Vereniging Oud-Utrecht [nieuw] € 2,00

Jaarboek Oud-Utrecht 2008, uitgave Vereniging Oud-Utrecht [nieuw] € 1,00

Twee gezichten op een blad: gezicht op het dorp De Vuursche. Uitgegeven in 1793 in: Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door J. Bulthuis en in het koper gebracht door K.F. Bendorp. [Zie afbeelding linker kolom] € 30,00

Laansma, S., Uit de historie van Renswoude, z.pl. z.j. [1966] [bladzijden los en uit het bandje; wel compleet]  € 0,50

Mekking, A.J.J., Het spel met toren en kapel. Bouwen pro en contra Bourgondië van Groningen tot Maastricht. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst aan de Rijksuniversiteit Leiden op 8 november 1991, Uitgave Rijks Universiteit Leiden € 1,00

Vroom, W.H., De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen, Gary Schwartz, Z. pl. z.j.  € 20,00

Woudenberg, H.M. van, De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel, BDU Uitgeverij, Barneveld z.j. [1994]  € 2,00

 Naar boven
Middeleeuwse geschiedenis


Bejczy, István, Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaissance, proefschrift Nijmegen 1994, Universitair Publikatiebureau, Nijmegen 1994  € 2,00

Beyer, Rolf, Die andere Offenbarung. Mystikerinnen des Mitteralters. Fourier Verlag, Wiebaden 1989. € 4,00

Bosch o.s.c., P. van den, Sie teilten mit Jedermann. Eine kurze Geschichte des Ordens der Kreuzherren, hrg. vom Historischen Institut der Kreuzherren in Bonn, z.j. € 1,00

Duby, Georges, Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214, Gallimard (pocket), 1985  € 1,50

Duby, George, De kathedraalbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1984 € 4,00

Duby, George, De kathedraalbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1984 € 4,00

Duby, George, De middeleeuwse liefde en andere essays, uit het Frans vertaald door Renée de Roo-Raymakers, Agon, Amsterdam 1990  € 4,00

Exempla historica. Epoche der Weltgeschichte in Biographien. Mittelalter: Dichter und bildende Künstler in Europa. Chretien von Troyes, Dante Alighieri, Giotto di Bondone, Villard de Honnecourt, Walther von der Vogelweide, Fischer Taschenbuch Verlag, revidierte Ausgabe, Frankfurt am Main 1984 [met naam voorin geschreven]  € 2,00

Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes, ediderunt W. Jappe Alberts et Magnus Ditsche, Teksten en documenten uitgegeven door het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis, onder red. van W. Jappe Alberts en F.W.N. Hugenholtz, Wolters-Noordhoff N.V., Groningen 1969  € 0,50

Gosses, I.H., Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I: de Middeleeuwen, geheel omgewerkt door R.R. Post, Martinus Nijhoff/'s-Gravenhage 1959; 1971 (ongewijzigde herdruk)  € 2,50

Handel en wandel in de dertiende eeuw, red. E.H.P. Cordfunke, F.W.N. Hugenholtz, Kl. Sierksma, Publicatie nr. 26 van de Stichting 'Comité Oud-Muiderberg', bevattende de teksten (aangevuld met notenapparaat en illustraties) van voordrachten, uitgesproken bij gelegenheid van het Muiderberg-symposium III, Muiderberg 1986 
€ 10,00

Hildegaersberch, Willem van, Gedichten van ~~, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door Dr. W. Bisschop en Dr. E. Verwijs, (ongewijzigde herdruk van de uitgave ’s-Gravenhage 1870) Hes Publishers, Utrecht 1981  € 1,00

Huizinga, J., Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, zevende druk, H.D. Tjeek Willink & Zoon N.V., Haarlem 1950 [met ex-libris]  € 7,50

Korevaar-Hesseling, Elisabeth H., De wereld van het Romaans. De beeldende kunsten in de 11de en 12de eeuw, Elsevier (pocket A 98), Amsterdam-Brussel 1963 € 0,50

Lot, Ferdinand, Recueil des travaux historiques de Ferdinand Lot, tome II, Hautes études médiëvales et modernes 9, Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe section de l'Ecole pratique des hautes études, Genève 1970  € 2,00

Maandrekening van Zwolle 1403, uitgegeven door F.C. Berkenvelder, Uitgaven van de gemeentelijke archiefdienst van Zwolle no. 4, Zwolle 1975  € 0,50

Medieval World, The, The history of European society, edited by Jacques Le Goff, translated by Lydia G. Cochrane, London 1990 € 2,00

Middeleeuwen tussen Erasmus en heden. Bundel aan geboden aan Prof. dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, red. H.B. Teunis en L. van Tongerloo, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam/Dieren 1986  € 12,50

Middelnederlandsch handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam, onveranderde herdruk en van het woord sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben, 's-Gravenhage (Martinus Nijhoff), z.j. (1932?), ISBN90 247 07137. € 22,50

Monté Verloren, J.P.H. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, zesde druk (bewerkt door J.E. Spruit), Kluwer, Deventer 1982 € 2,00

Peasants & townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, edited by Jean-Marie Duvosquel and Erik Thoen, Gent 1995 € 5,00

Resoort, Rob, Robrecht de Duyvel, uitgegeven en van commentaar voorzien door ~, Dick Coutinho, Muiderberg 1980  € 0,75

Rogier, L.J., Dirk Couvée, Dick Elfers en Jurriaan Schrofer, Leven en werken in Nederland 1813-1963, uitgegeven in opdracht van het Rijksmuseum te Amsterdam, Zwarte Ooievaar I, Bert bakker Daamen N.V./A.W. Bruna, Den Haag-Utrecht 1963  €  0,50

Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 93 (1980) nr. 2, met o.a. Th.de Hemptinne en M. Vandermaesen, 'De ambtenaren van de centrale administratie van het graafschap Vlaanderen van de 12e tot de 14e eeuw', en J. van Herwaarden, 'Hebben christelijke bedevaarten een statusveranderend effect gehad? Een commentaar op een antropologische beschouwing'.  € 0,75

The travels of Sir John Mandeville. A manuscript in the British Library. Introduction and Commentaries on the Plates by Josef Krása. Translated from the Czech by Peter Kussi. George Braziller, New York 1983. € 4,00

Verspaandonk, J.A.J.M., Bolsward. De Martinikerk, Misericorde-reeks [tekst in het Nederlands, Fries, Engels en Duits], 1974 € 0,75

Geschiedenis overig

Abdij van Averbode, De, Uitgeverij Altiora, Averbode, z.j., ISBN 90 317 0398 2
(Dit boekje is ontstaan als een overdruk van het abdijtijdschrift “Averbode”, 17e jaargang (1989) nrs. 2 en 3, en als vernieuwde uitgave van een boekje van 1980. De teksten werden verzameld of geschreven door enkele confraters van de abdij)
€ 0,50

Arnoldus, Henri, P.M. Wolters, Het heden uit het verleden. Vaderlandse geschiedenis voor de Katholieke Lagere School, deel 2 vijfde leerjaar, 12e druk, Apeldoorn 1958  € 1,00

Baar, M. de, Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680), Walburg Pers 2004 € 9,50

Bernet Kempers, A.J., Voornamen. Hoe komen we eraan? Wat doen we ermee? Uitgeverij Het Spectrum, Prisma-boeken, Utrecht-Antwerpen 1965. € 4,50

Boer, W. den, F.W.N. Hugenholtz, Th.J.G. Locher, Gestalten der geschiedenis in de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Van Thucydides tot Toynbee, vierde druk, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem1982  € 2,00

Bom, Frits, De tijd. Uitgeverij Elmar B.V., Rijswijk MXMIII (sic); ISBN 90 389 00872/CIP. € 4,00

De Brabantse stad. negende colloquium, Antwerpen 9-10 november 1990, Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, 73e jaargang, afleveringen 3-4, 1990 € 0,50

Braudel, Fernand, Geschiedschrijving, Basisboeken Ambo, Baarn 1979 € 1,00

Bruijn, J. de en P. van Schaik, Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Amsterdam 1995 € 1,00

Bruijn, M.W.J. de, e.a., Een zeventiende-eeuws fabriekshuis in Tilburg, Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van het land, Tilburg 1988 € 2,50

Bij nader inzien. Nieuw onderzoek naar oude opgravingen. Tekst: Luc Amkreutz, Evert van Ginkel, uitgave: NWO/RCE/Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 2014 
€ 2,00

Carson, Patricia, In eindeloze verscheidenheid. Een historisch fresco van Vlaanderen, Davidsfonds Leuven/Lannoo Tielt (tweede druk) 1990 € 5,00

Cleerdin, Vincent, Het Brabantsche dorp, Allert de Lange, Heemschutserie deel 44, Amsterdam 1944 € 2,50

Delleman, Th., Kerken in Nederland, De Graafschap, Aalten z.j. [vóór 1947] € 2,00

Dupuis, H.M., C. Naaktgeboren, D.J. Noordam, J. Spanjer en F.W. van der Waals, Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, sexualiteit en moraal, vroeger en nu, Meulenhoff/Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam 1987 € 7,50

Early farmers in Europe/De eerste boeren in Noord-Nederland, [project coördinatie Hein Klompmaker, Nationaal Hunebedden Informatie Centrum Borger] z.pl. z.j. ISBN 84-482-2751-4  € 5,00

Elsendoorn, Jo, Van moeras tot lusthof. Honderd jaar Vondelpark, Uitgeverij Broekman & De Meris nv, Amsterdam z.j. € 0,25

Fruin, Robert, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door H.T. Colenbrander, Tweede bijgewerkte druk 1922, ingeleid door prof. dr. I. Schöffer, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1980  € 3,50

Gascoigne, Bamber, The Christians, with photographs by Christina Gascoigne, Granada Publishing, London etc. 1980 (reprint)  € 1,75

Gelder, H.E. van, e.a., Gids voor de Nederlandse kunst. Schilderkunst, beeldhouwkunst, grafische kunst, tekenkunst, toegepaste kunst, bouwkunst, Prisma-boeken, zevende, herziene druk, Utrecht-Antwerpen 1960 € 0,50

De gestampte pot. Eetcultuur in Nederland, red. I. Strouken en A. van der Zeijden, Volkscultuur, tijdschrift over traditie en tijdsverschijnselen, jaargang 9, nummer 2, Utrecht 1992 € 0,75

Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout, Tilburgse Historische Reeks I/Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen Nieuwe Reeks LXIV (1992), Tilburg/Turnhout 1992 € 1,00

Graft, Catharina van de, Nederlandse volksgebruiken bij hoogtijdagen. Allert de Lange, Heemschut-serie deel 53, Amsterdam 1947. € 7,50

Haagse historie. Geschiedenis van Den Haag in kort bestek, Haags Gemeentearchief, Den Haag 1981, 24 pp.  € 0,25

Herbronning van de eredienst. veertig jaar Constitutie over de Litugie van Vaticanum II, redactie Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift, jrg. 28, nr. 5/6 october-december 2003  € 1,00

Historic buildings. [Engeland, Schotland, Wales] A Colourmaster Publication, Photo Precision Ltd. St. Ives, Huntingdon, England, ISBN 0 85933 129 6 € 1,00

Huizinga, J., Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving, tweede druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem 1945 [kaft/rug was los en is geplakt] € 2,00

Huussen jr., A.H., E.H. Kossmann, H. Renner (red.), Historici van de twintigste eeuw, Aula-paperback 54, Het Spectrum/Intermadiair, Utrecht-Antwerpen/ Amsterdam 1981  € 2,50

Jansen, H.P.H., Kalendarium. Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen, Prisma 1469, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1977 (derde bijgewerkte druk)  € 1,00

Jobse-van Putten, Jozien, Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland. SUN/P.J. Meertens-Instituur Amsterdam (tweede, gecorrigeerde druk: februari) 1996. € 7,50

Keuning, H.J., Kaleidoscoop der Nederlandse landschappen. de regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1979  € 3,50

Kijk op keien. Hunebedden in beeld en theorie, tekst H. Klompmaker, eindred.
C. Waslander, Cultuurhistorische Reeks, Edu' Aktief, Meppel 1994  € 1,00

Kossmann, E.H., De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1976  € 4,50

Kossmann, E.H., Tolerantie toen en nu. Coornhertrede 1984, gehouden te Gouda, door prof. dr. E.H. Kossmann, Coornhertpublikatie 2, uitgegeven door de Coornhertstichting  € 0,25

Kuiper, K., Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van oud Griekenland van de Homerische tijden tot Plato, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1917  € 0,75

Lacey, Robert, Hendrik VIII, met een inleiding van Antonia Fraser, Fibula van Dishoeck, Bussum 1973  € 3,00

Melchior, A., 2000 jaar wonen, N.V. Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem z.j. € 1,50

58 miljoen Nederlanders en hun kerken, red. E. de Jongh en Th. van Tijn, Amsterdam Boek (Het Spectrum) 1979 [boek heeft enkele vlekjes in het voorwerk]
€ 2,00

Molen, S.J. van der Molen, Vrijdag de dertiende. Bijgeloof en wat erachter zit. Uitgeverij Het Spectrum, Prisma-boeken 1886, Utrecht/Antwerpen 1979. € 3,00

De naamkunde tussen taal en cultuur. Lezingen gehouden ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Afdeling Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis van het P.J. Meertens-Instituut vande Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, onder redactie van Rob Rentenaar en Ellen Palmboom, Cahiers van het P.J. Meertens-instituut nr. 1, Amsterdam 1988  € 1,00

Nederland betoverd. Toverij en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw, onder redactie van Marijke Gijswijt-Hofstra en Willem Frijhoff, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1987. € 7,50

Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België, samengesteld door H.W.J. Volmuller in samenwerking met de redactie van de Grote Oosthoek, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage-Antwerpen 1981 € 9,00

Noordegraaf, L., Overmoed uit onbehagen. Positivisme en hermeneutiek in de economische en sociale geschiedenis. (Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op 22 mei 1990), Verloren, Hilversum 1990 € 1,00

Onze geschiedenis in fotovlucht. Een zorgvuldig samengestelde verzameling van 86 foto's ten dienste van de zelfwerkzaamheid bij de geschiedenisles, Van Goor Zonen, Den Haag-Brussel 1960 (vijfde druk) € 0,25

Onze geschiedenis in fotovlucht. Een zorgvuldig samengestelde verzameling van 86 foto's ten dienste van de zelfwerkzaamheid bij de geschiedenisles, Van Goor Zonen, Den Haag-Brussel 1960 (vijfde druk) € 0,25

Pieter Jelles Troelstra. Een keuze uit zijn geschriften samengesteld door Evert Vermeer, geïllustreerd met foto's, ABC Boeken nr. 105, N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam 1960 € 0,50

Ploetz, Karl, Aula wereldgeschiedenis in jaartallen, 4 delen, Aula 664-667, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1980  € 4,00

Ploetz, Karl, Kalendarium der wereldgeschiedenis, Prisma-Boeken 1600, Uitgeverij Het Spectrum, Utrect-Antwerpen 1975 € 1,00

Pol, Lotte van de, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw. Wereldbibliotheek 1996. € 9,50

Popper, Karl R., De armoede van het historisme, Aula 532, Uitgeverij Het Spectrum B.V., Utrecht-Antwerpen 1978 (derde druk)  € 1,00

Ridder, Tim de, en Annemarieke Willemsen, Gat in de stad. Ontdek de stadsarcheologie van Nederland, Rijksmuseum van Oudheden en Convent van Gemeentelijke Archeologen, 2004 € 1,00

Schama, Simon, Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813, Collins, London 1977 [boek heeft vlekken, aantekeningen/onderstrepingen met pen, beschadigde stofomslag]  € 3,00

Simons, Wim J., Noodlot en vroomheid. Gestalten en stromingen uit de wereldliteratuur. geschiedenis van de letterkunde der Klassieke Oudheid en der Europese Middeleeuwen, Ooievaar, bert bakker/Daamen N.V., Den Haag 1959 
€ 0,50

Spiegel van Staten en Steden, tekst: C.F. van Dam en mr. E. Elias; tekeningen: Anton Pieck, uitgave G.F. Callenbach N.V., Nijkerk z.j. [stofomslag is van slecht papier en dus beetje gehavend]  € 2,00

Stuijvenberg, W. van, 5000 jaar dagelijks leven. [vier delen: De antieke wereld, de Middeleeuwen, de Renaissance, Barok en Rococo], Uitgeverij Amsterdam Boek N.V. 1975-1976. € 5,00

Swagerman, Jan, De kunst van het vertellen. Handleiding voor het vertellen van verhalen, uitgave Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Handleidingenreeks II, Utrecht 1998 € 1,50

Tilmans, Karin, 'The origin of the Empire and the tasks of the Prince: neglected Renaissance mirrors-of-princes in the Netherlands', overdruk uit: Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies, vol. XL-1991, p. 43-72  € 0,25

Timmers, J.J.M., Spiegel van twintig eeuwen. De mens in de Lage Landen, Elsevier (pocket A 70), Amsterdam-Brussel 1963 € 1,00
 
Triest, Monika, Macht, vrouwen en politiek 1477-1558. Maria van Bourgondië, Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije. Uitgeverij Van Halewyck, Leuven 2000. € 5,00

Vrankrijker, A.C.J. de, De historie van de vesting Naarden, Uitgeversmaatschappij C.A.J. van Dishoeck, Bussum 1965 [kafje beetje los] € 1,25

Vitaepraetje. Het kwartaalblad van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich, jaargang 13, nr. 1 (2009), met daarin o.m.: C.J.C. Broer, 'De pest in de Middeleeuwen', p. 20-30 € 0,50

Vries, Jan de, The economy of Europe in an age of crisis, 1600-1750, Cambridge University Press, Cambridge-London-New York, Melbourne 1978 (reprint)  € 2,00

Walsum, Sander van, en Janny Groen, Geloofsartikelen. Nederlanders en hun religie, Meulenhoff/De Volkskrant, Amsterdam 2003 € 1,25

Waterink, J., Onze jonge koningin thuis, door ~, met medewerking van dr. H. Smitskamp, N.V. Gebroeders Zomer en Keuning's Uitgeversmij, Wageningen z.j. [1948]  € 2,00

Williams, Neville, Elizabeth I, met een inleiding van Antonia Fraser, Fibula-Van Dishoeck, Bussum 1973  € 3,00

Wolf-Catz, Helma, Kastelen, hun personages, hun schatten, Uitgevers maatschappij W. de Haan Hilversum/N.V. Standaard Boekhandel Anstwerpen 1967 [rug/kaft heeft scheurtje] € 1,00

Yesterday. A History of the times of your parents & grandparents, by Kathleen Harston, Understanding the modern world, fourth edition 1961 € 0,75

Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19de eeuw, Wereld-Bibliotheek Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1969
€ 0,25

  Naar boven
Nederlandse literatuur

Aafjes, Bertus, Aren lezen achter de maaiers. Kronieken over kleine maar vergeten bijzonderheden in het Oude en Nieuwe Testament, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1952 (derde druk) € 1,50

Bergh van Eysinga, J. van den, Multatuli, Onze groote schrijvers II, uitgegeven door J.M. Meulenhoff te Amsterdam 1920 [ruggetje los] € 0,75

Bordewijk, F., Tien verhalen, met een inleiding van Michel van der Plas, Elsevier Weekblad 1956  [vlekkerig ex.] € 0,50

Boutens, P.C., Beatrijs, met een tekening van Rie Cramer, uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck te Bussum, 1922 (19e druk) [papieren kaft is hier en daar vergaan; potloodaantekeningen achterin]  € 2,00

Boutens, P.C., Beatrijs, Agathon, z.pl. 1975 (47ste druk) € 1,50

Boon, Louis Paul, Mijn kleine oorlog, Wolters-Noordhoff (Grote Lijsters 1994, 1), Groningen 1994, ISBN 90 0154 830 X € 0,50

Campert, Remco, Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen, De bezige Bij, Amsterdam 1978 (5e druk)  € 1,00

Diekman, Miep, Marijn bij de Lorredraaiers, de Jonge Lijsters 199402, Wolters-Noordhoff, Groningen 1994  € 0,50

Duinkerken, Anton van, Zeven eeuwen katholieke poëzie. Een bloemlezing samengesteld door ~, De Zonnewijzer. Bibliotheek voor het gezien uitgegeven in samenwerking met de Sint-Willibrordus-Vereniging en de Katholieke Actie, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen z.j.  € 1,00

Dullemen, Inez van, Vroeger is dood, Salamanderpocket, Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam 1982, [met opdracht op Franse titelpagina, niet van schrijfster]
€ 1,00

Gezelle, Guido, Als de ziele luistert. Verzen van Guido Gezelle, (tweede druk), L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam 1949  [ruggetje van boekje is los, maar deels voorhanden; penkrabbels op binnenkaft; met naam op binnenblad]

Gezelle, Guido, Kleengedichtjes, andere rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en slapende botten van ~~, II, uitgegeven door L.J. Veen te Amsterdam in het jaar MCMV [met penkrabbels op binnenkant kaft]

Geuzenliedboek 1940-1945

Halbertsma, Joost Hiddes, Het heksershol. Hoe Gosse Knop uit Molkwerum zich aan de duivel verkocht, welke zonderlinge gevallen hem op zijn levensreis door het Oude Friesland wedervoeren, wat voor schelmstukken hij beging, en hoe hij een slecht einde vond. Dit alles in het Nederlands overgebracht door Theun de Vries, Wereld-Bibliotheek-Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1963 € 0,50

Hart, Maarten 't, Magdalena, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 2e druk (paperback) [kleinscheurtje in titelpagina], € 9,50

Herrijzenis, Servire, z.pl. z.j. [boekje heeft enkele vochtvlekjes, verder netjes]

Hoornik, Ed, Het menselijk bestaan. Gedichten, D.A. Daamen’s Uitgeversmaatschappij N.V., ’s-Gravenhage 195? (vierde druk)

Huizinga, Leonhard, Hieronymus, P.N. van Kampen & Zoon N.V., Amsterdam z.j. [met o.m. tekeningen van J. Huizinga]  € 2,50

Komrij, Gerrit, De klopgeest, De Bezige Bij, Amsterdam 2001, ISBN 90-234-6244-0 € 4,00

Koolschijn, Gerard, Geen sterveling weet, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2012, ISBN 978 90 2536 900 2 € 4,50

Kuyper, Eric De, Dag stel naast de tafel Kroniek van het dagelijkse, SUN, Nijmegen 1991 € 2,00

Kuyper, Eric De, In de zon uit de schaduw (bevat de eerder afzonderlijk uitgegeven titels Aan zee, De hoed van tante Jeannot en Mowgli’s tranen), SUN, Nijmegen 1997  € 2,00

Labberton, Mien, Kruisweg. Een bundel sonnetten, Ad. M.C. Stok, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Den Haag z.j. [1945?]

Leeuw, Aart van der, Ik en mijn speelman. Een luchthartige geschiedenis, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij, Rotterdam 1928 (tweede druk) € 1,75

Leeuwen, Freek van, Het lied van den zwerver, met linoleumsneden van August W. van Gils, Uitgeverij De Jongh, Amtwerpen 1936

Leeuwen, Freek van, De kruistocht der bedelaars Helikon (een reeks verzenbundels onder redactie van Ed. Hoornik) no. 37, A.M.M. Stols, Uitgever, ’s-Gravenhage 1947 [ruggetje beetje los, maar volledig aanwezig]

Martinus Nijhoff Ter nagedachtenis. Gedichten van Gerrit Achterberg e.a., Ad. Donker, Rotterdam 1955

Matsier, Nicolaas, Gesloten huis. Zelfportret met ouders, De bezige Bij, Amsterdam 2003 (14e druk, paperback)  € 1,50

Mortier, Erwin, Godenslaap, De Bezige Bij, Amsterdam 2010, ISBN 978 90 234 5972 9 € 3,50

Nooteboom, Cees, Scheepsjournaal. een boek van verre reizen, Amsterdam 2010, ISBN 90 290 798 5394 9 € 3,50

Potgieter, E.J., Marten Harpertsz. 1607-1609, Wereldblibliotheek-Vereeniging, Amsterdam 1942

Schmidt, Annie M.G., Het hele schaap Veronica. Met illustraties van Fiep Westendorp (bevat Het schaap Veronica, Kom, zei het schaap Veronica en Het schaap Veronica haar staart), Amsterdam, E,. Querido's Uitgeverij B.V. 1972 [boekje met harde kaft in kartonnen 'hoesje'/'doosje'] € 7,50

Verwey, Albert, Nieuwjaarsmorgen, Wereldbibliotheek-Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1955

Werumeus Buning, J.W.F., Verboden verzen. Grafschrift voor M. van ’t H., Em. Querido’s Uitgeversmij N.V., Amsterdam 1947

  Naar boven
(Vertaalde) buitenlandse literatuur

Brontë, Charlotte, Shirley, Amstel Boeken, L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V., Amsterdam z.j.  [papieren ruf ietwat beschadigd]  € 0,50

Brontë, Emily, Wuthering Heights, Introduction an notes by John S. Whitley, University of Sussex, Wordsworth Classics, 2000  € 0,50

Canetti, Elias, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3 596 22083 1 € 2,50

Chaucer, Geoffrey, The Canterbury Tales. A modern prose rendering by David Wright, Grafton Books, London 1990 [vouw/scheurtje in kaft] € 1,00

Dahl, Roald, Ontzettende verhalen. Negen onvergetelijke hoogtepunten van meesterverteller Roald Dahl, Meulenhoff Amsterdam 1981 € 0,25

Damsté, Onno, Romeinse sagen en verhalen, Prisma, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1958 (derde druk)  € 0,75

Doctorow, E.L., Ragtime, Diogenes, Baarn 1995, ISBN 90 6074 986 3 € 1,00

Eco, Umberto, Het eiland van de vorige dag, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1997, 12e druk, ISBN 90 3511 772 7 € 1,50

Egeland, Tom, Het einde van de cirkel, De Geus Pocket, vijfde druk, Breda 2007
€ 1,50

Forster, E.M., A passage to India, Penguin Books, New York 1946 € 1,00

Goes, Albrecht, Das Brandopfer, Fisher Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1979 € 0,50

Goes, Albrecht, Het was een vreemde nacht/Het brandoffer, Carillon Reeks nr. 2, W. Ten Have N.V., Amsterdam 1965 (vierde druk) € 0,50

Grass, Günter, In krabbengang, Meulenoff, Amsterdam 2002, ISBN 90 290 7167 2
€ 2,50

Greene, Graham, Our man in Havanna. An entertainment, Penquin Books, in association with William Heinemann Ltd., 1971 € 0,50

Homeros' Odysee, naverteld door dr. Onno Damsté, tweede druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1964  € 0,50

Hugo, Victor, de klokkenluider van de Notre Dame, vertaling H.C. Kool, Uitgeverij L.J. Veen, 3e druk, Wageningen 1974, ISBN 90 204 0445 8 € 1,00

Jacobson, Dan, Heshels rijk. Familiekroniek, Uitgeverij Podium, Amsterdam 1998, ISBN90 5759 242 8 € 1,50

Knorringa, H., Mythologische liefdesverhalen, Salamanderpocket, Em. Querido's Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam 1961  € 0,50

Kollontaj, Alexandra, De positie van de vrouw in de ontwikkeling van de maatschappij. Veertien lezingen aan de Sverdlov-universiteit, het Wereldvenster, Bussum 1982  € 1,50

Lagerkvist, Pär, Barabbas, Meulenhoff Pockets 123, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1963  € 0,50

Lagerlöf, Selma, Christuslegenden, naar het Zweeds van Selma Lagerlöf door Margaretha Meijboom, geautoriseerde uitgavem twaalfde druk, H.J.W. Bechts's Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam z.j.  € 1,50

Lagerlöf, Selma, Het meisje van de Veenhoeve, Uitgave Van Bosch & Keuning, BK Boekenkring, Baarn z.j. (tweede druk)  € 1,00

Long, William J., Op eenzame zwerftochten, W.l. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, Rotterdam 1928 (tweede druk) € 1,00

Maurier, Daphne du, De zondebok, "Margriet" pocket-serie, de geïllustreerde pers N.V., Amsterdam 1963  € 0,50

Mythen en sagen uit het oude Europa, negen verhalen, naverteld door D.L. Daalder, vijfde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1968  € 0,50

Oude Oosterse verhalen uit het geschiedwerk van Hèrodotos, ingeleid en uit het Grieks vertaald door dr. Onno Damsté, derde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1964  € 0,50

Oude Oosterse verhalen uit het geschiedwerk van Hèrodotos, ingeleid en uit het Grieks vertaald door dr. Onno Damsté, vijfde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1973  € 0,75

Platoon, Dialogen. Symposion, Apologie, Kritoon, Phaidoon. Sokrates in leven en sterven, Nederlands van dr. M.A. Schwartz, derde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1964 [kaftje is ietwat los, geplakt, en opnieuw los geraakt] € 0,50

Schnitzler, Arthur, Casanova's thuisreis, vertaling Ernst van Altena, Hema, Amsterdam [1988]  € 0,50

Schwab, Gustav, Griekse mythen en sagen, Prisma, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1977 (20ste druk)  € 0,50

Singer, I.J., Josje Kalb, vertaald door Peter Sollet m.m.v. Ed de Moel, Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage 1990  € 0,75

Sutcliff, Rosemary, Sword at Sunset, A Peacock Book 7/6, Penguin Books, 1965 [boek is intensief gelezen, hoekje van kaft ontbreekt]  € 0,25

Tabori, George, Mein Kampf. Farce, uitgave Burgtheater Wien, Programmbuch nr. 17, 6 mei 1987. € 1,00

Tamaro, Susanna, De stem van je hart, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1995 (zesde druk)  € 0,75

Urzidil, Johannes, Daar gaat Kafka, Meulehoff pockets, Meulenhoff, Amsterdam 1968  € 0,50

White, T.H., The Goshawk, The Heritage of literature Series, Longman, London 1972  € 0,50

Wilde, Oscar, Aforismen, Ad. Donker, Rotterdam 1987 € 1,00

Wolf, Christa, Geen plek. Nergens. Roman, Van Gennep, Amsterdam 1985, ISBN 90 6012 620 3 [boek is een afgeschreven bibliotheekexemplaar, maar netjes] € 0,75

Xenophon, Anabasis I, met aantekeningen door dr. Y.H. Rogge, Scriptores Graeci et Romani pars XXII, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle z.j  [bladzijden los; compleet] € 0,50

Yalom, Irvin D., Het raadsel Spinoza, Balans, 2e druk, Amsterdam 2012, ISBN 978 94 600 3374 2 € 1,00


  Naar boven
Diversen

Banning, W., Geestelijk samenleven in Nederland, Carillon-reeks nr. 16, W. Ten Have, Amsterdam 1960  € 0,50

Banning, W., Geestelijk samenleven in Nederland, Carillon-reeks nr. 16, W. Ten Have, Amsterdam 1966 (derde bijgewerkte druk)  € 0,50

Beknopt Grieks-Nederlands woordenboek, bewerkt door Dr. W. den Boer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, elfde druk, Wolters-Noordhoff Groningen 1969  € 5,50

Bischoff, Ulrich, Edvard Munch, 1863-1944, Taschen/Libero z.j. € 3,50

Biten & brokken. In bûnte samling taalgrúskes yn fraach-en-antwurd-foarm, opswile troch T. Gerlofs, A.J. Osinga Uitgeverij, leeuwarden/Ljouwert 1984  € 0,50

Boasson, Dorien, e.a. Kijk uit, om je heen. De geschiedenis van de moderne architectuur in Nederland, Staatuitgeverij 's-Gravenhage 1988   € 1,00

Chagall, Marc, Early works, [16 losse kleurenafbeeldingen kaartformaat A5, in een mapje], Aurora Art Publishers, Leningrad 1989. [printed in the USSR]. € 4,00

Dit is myn lân, Provinsje Fryslân, (bundel Friese poëzie, uitgave t.g.v. nieuwjaar 1998) Leeuwarden jaarwisseling 1997-1998, ISBN 90-802043-2-3 € 3,50

Cunnington, Susan, Verhalen uit Dante, voor Nederland bewerkt door H.M. Leopold, met gekleurde platen van Evelyn Paul, W.J. Thieme & Cie, Zutphen 1924  € 3,50

Etienne, Fernand, George Bernard Shaw, Ontmoetingen, Desclee de Brouwer, z. pl., z.j. [1962; tweede druk] € 0,50

Facts about Norway, 16th edition1977-78, revised 1979 € 0,25

Frysk Lieteboekje, foar eltsenien, utjown fen it Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse. Tsiende újefte. R. van der velde op é Nijestêd to Ljouwert 1924. [Exemplaar van Tj.W.R. de Haan, naam op titelpagina; met in potlood allerlei aantekeningen (van De Haan?)]

Fryslan sjongt. Algemien Fryk lieteboekje mei âlde en nije sangen, achtste printinge, Fryske Akademy nr. 125, De Tille, Ljouwert 1978 € 1,00

De Gids, jaargang 134, nr. 8 (1971), met o.a. artikel van A.L. Constandse, 'Onze enige revolutie' en R. Rentenaar, 'Een ellenlange geschiedenis' € 0,25

Gids door het Museum der Stichting Bisdom van Vliet, Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem z.j. [1924]  € 0,50

Grimm, Jacob und Wilhelm, König Drosselbart und andere Märchen, Emil Vollmer Verlag, Wiesbaden z.j. € 2,00

Groot, Rie de, De verborgen schat, N.V.V.Z.-serie "Naar 't zonlicht toe ..." (nr. 55), Van Gorcum & Comp. N.V. - G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen 1956 [met naam en krassen in stift en pen]  € 0,50

Handbook to the Fitzwilliam Museum Cambridge, Illustrated, Printed for the Syndics of the Fitzwilliam Museum, 1971  € 0,50

Hattstein, Markus, Klöster. Spirituelle Orte des Glaubens in aller Welt, Parragon, Bath z.j. ISBN 978-1-4075-5567-6  € 5,00

Herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende het huwelijk, Boekencentrum N.V., 's-Gravenhage 1953 (vierde druk)
De leukste hotels van Dames Reiziger, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen 2000  € 0,50

Hoekstra, Froukje, Peter Paul Rubens, Weert 1993. € 1,75

De kroniek van het Rembrandthuis, 1978/1, met o.a. artikel van Nigel Konstam, 'Over het gebruik van modellen en spiegels bij Rembrandt' € 0,25

Das Meisterwerk. Kunstbetrachtung in Einzelinterpretationen, 3 Bände, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen 1963. € 4,50

Miedema, H.T.J., Van York naar Jorwerd. Enkele taalproblemen uit de Friese taalgeschiedenis. Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 7 november 1966, J.B. Wolters, Groningen 1966  € 0,25

Naar een levende volkscultuur. Een bundel opstellen over de aesthetische en sociaal-paedagogische waarden van handenarbeid en beeldende expressie, lekenmuzik, lekentoneel, spel, volksdans en volkszang, onder redactie van dr. Jop Pollmann, met medewerking van Neeltje Blaak, H.W. Boersma-Smit, Ab Meilink en Nico G. Vlot, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1952

Reiling, J., Gemeenschap der heiligen. Over de gemeente van Jezus Christus naar het Nieuwe Testament, Carillon-reeks nr. 33, W. Ten have N.V., Amsterdam 1964  €  0,50

Respons. Mededelingen van het Meertensinstituut, nummer 6, 2003, met o.a. artikel van John Helsloot, 'Gezellig griezelen: Halloween in Nederland'  € 0,25

Rogge, Y.H., J.H. Smit, Latijnsch thema- en vertaalboek, voor de eerste klasse der gymnasia, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1926 (9e druk)  € 0,50

Stufkens, A. (red.), Andere kamers in het huis van Freud. Vijftig jaar Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, Boom, Amsterdam 1997  € 2,50

Thiel, M.L. van (red.), Binnenste buiten. Psychoanalytische essays over de verhouding tussen buiten- en binnenwereld, Boom, Meppel/Amsterdam 1991 € 1,50

Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, P.J. Meertens-Instituut van de KNAW, 15,1 (maart 1989), met o.a. artikel van Ester Vink, '"Ende nyemant en moet ...". Laat-middeleeuwse stedelijke overheden en hun keuren ten aanzien van geboorte, huwelijk en sterven'  € 0,50

Vruchtbare en onvruchtbare dagen in het huwelijk, [met een losse periodenkalender] De Alg. Ned. Uitgeversmij, Rotterdam z.j.  [ruggetje licht beschadigd; geplakt] € 2,50

Wie zingt mee? Uitgave der Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam z.j. € 4,00

Wij houden van Oranje. 66 oude liederen 1597-1900, Apeldoorn z.j. € 0,50


Gepubliceerd 2012; laatst bewerkt 5 juni 2018.