Afbeelding Utrecht Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Categorieën:
Utrechtse geschiedenis
Middeleeuwse geschiedenis
Geschiedenis overig
Nederlandse literatuur
Buitenlandse literatuur
Diversen

Voor onze eigen publicaties zie de webpabina:  ► Uitgaven.


Kopergravare De Vuursche

Boekwinkeltje De Trechter

Soms nieuwe, maar voor het merendeel tweedehands boeken, dit wil zeggen de boeken zijn gelezen/gebruikt, maar verder steeds nette exemplaren; afgezien van gewone gebruikssporen zijn eventuele bijzondere mankementjes of beschadigingen apart vermeld.

De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. Na overleg kunnen eventueel boeken (tegen contante betaling) worden afgehaald, waarbij dan uiteraard de verzendkosten niet in rekening worden gebracht.

Bestelling via cjcbroer[at]casema[punt]nl of telefoonnummer 030 254 19 94.

Utrechtse geschiedenis

Archeologische kroniek Gemeente Utrecht 1926-1972, uitgave Gemeente Utrecht en SPOU, Utrecht z.j. € 1,00

Archeologische kroniek Gemeente Utrecht 1989, uitgave Gemeente Utrecht, Broese Kemink en SPOU, Utrecht 1989 [compleet, maar blz. liggen los] € 1,00

Archeologische kroniek Gemeente Utrecht 1990, uitgave Gemeente Utrecht, Broese Kemink en SPOU, Utrecht 1990 € 1,00

Archeologische kroniek Gemeente Utrecht 1991-1992, uitgave Gemeente Utrecht en SPOU, Utrecht 1994 € 1,00

Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1988-1989, uitgave Provincie Utrecht en SPOU, Utrecht 1996 € 1,00

Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1992-1993, uitgave Provincie Utrecht en SPOU, Utrecht 1997 € 1,00

Archeologische kroniek Provincie Utrecht 1998-1999, uitgave Provincie Utrecht en SPOU, Utrecht 2000 [kleine beschadiging achterkaft] € 1,00

Bergh-Hoogterp, Louise E. van den, Middeleeuws zilver terug in Utrecht (uitgave t.g.v. tentoonstelling in het Centraal Museum Utrecht, 18 juni-26 augustus 1990), ISBN 90 6179 134 0  € 0,25

Dekker, C., 'De gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van Zijl, domkanunniken te Utrecht in de tweede helft van de 14e eeuw', overdruk uit: Jaarboek Oud-Utrecht 1981, p. 61-84  € 0,25

Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2003, Stichting Museum Flehite Amersfoort  € 2,00

Halsema-Kubes, W., G. Lemmens, G. de Werd, Adriaen van Wesel. Een Utrechtse beeldhouwer uit de late Middeleeuwen, Rijksmuseum Amsterdam, Staatsuitgeverij 's Gravenhage 1980  € 10,00

Handschriften en Oude Drukken van de Utrechse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984, Universiteitsbibliotheek, Utrecht 1984  € 10,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1970, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1971, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1972, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1973, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1974, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1990, uitgave Vereniging Oud-Utrecht € 1,00

Jaarboek Oud-Utrecht 1996 (met o.m. artikel van M.W.J. de Bruijn, ‘Consules civitatis’), uitgave Vereniging Oud-Utrecht [nieuw] € 2,00

Jaarboek Oud-Utrecht 2008, uitgave Vereniging Oud-Utrecht [nieuw] € 1,00

Twee gezichten op een blad: gezicht op het dorp De Vuursche. Uitgegeven in 1793 in: Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door J. Bulthuis en in het koper gebracht door K.F. Bendorp. [Zie afbeelding linker kolom] € 30,00

Laansma, S., Uit de historie van Renswoude, z.pl. z.j. [1966] [bladzijden los en uit het bandje; wel compleet]  € 0,50

Mekking, A.J.J., Het spel met toren en kapel. Bouwen pro en contra Bourgondië van Groningen tot Maastricht. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst aan de Rijksuniversiteit Leiden op 8 november 1991, Uitgave Rijks Universiteit Leiden € 1,00

Natuur en ecologie in Utrecht-Oost. Een gids voor bewoners over openbaar groen, tuin, planten en dieren, uitgave Dienst Wijkbeheer en Stadsvernieuwing, Utrecht 1996, ISBN 90 803172 1 7 € 0,25

Vroom, W.H., De financiering van de kathedraalbouw in de middeleeuwen, Gary Schwartz, Z. pl. z.j.  € 20,00

Winter, Johanna Maria, Utrecht, centraal of marginaal? Afscheidscollege van Johanna Marie van Winter 22 december 1988, Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit Utrecht  € 0,25

Woudenberg, H.M. van, De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel, BDU Uitgeverij, Barneveld z.j. [1994]  € 2,00

 Naar boven
Middeleeuwse geschiedenis

Asimov, Isaac, De donkere Middeleeuwen, Uitgeverij H.J. Paris N.V. Amsterdam 1969. € 2,00

Baart jr., A, en M.P. van Buijtenen, Bergums kerk, klooster en omgeving, overdruk uit de Vrije Fries dl. 43, 1957 (p. 1-46, met plattegrond) € 0,25

Bazin, Germain, Memling, French Library of Fine Arts, Parijs 1939 € 0,50

Bejczy, István, Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaissance, proefschrift Nijmegen 1994, Universitair Publikatiebureau, Nijmegen 1994  € 2,00

Beyer, Rolf, Die andere Offenbarung. Mystikerinnen des Mitteralters. Fourier Verlag, Wiebaden 1989. € 4,00

Bosch o.s.c., P. van den, Sie teilten mit Jedermann. Eine kurze Geschichte des Ordens der Kreuzherren, hrg. vom Historischen Institut der Kreuzherren in Bonn, z.j. € 1,00

Duby, Georges, Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214, Gallimard (pocket), 1985  € 1,50

Duby, George, De kathedraalbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1984 € 4,00

Duby, George, De kathedraalbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1984 € 4,00

Duby, George, De middeleeuwse liefde en andere essays, uit het Frans vertaald door Renée de Roo-Raymakers, Agon, Amsterdam 1990  € 4,00

Exempla historica. Epoche der Weltgeschichte in Biographien. Mittelalter: Dichter und bildende Künstler in Europa. Chretien von Troyes, Dante Alighieri, Giotto di Bondone, Villard de Honnecourt, Walther von der Vogelweide, Fischer Taschenbuch Verlag, revidierte Ausgabe, Frankfurt am Main 1984 [met naam voorin geschreven]  € 2,00

Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes, ediderunt W. Jappe Alberts et Magnus Ditsche, Teksten en documenten uitgegeven door het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis, onder red. van W. Jappe Alberts en F.W.N. Hugenholtz, Wolters-Noordhoff N.V., Groningen 1969  € 0,50

Fraaie historie ende al waar. Ridderverhalen uit de Middeleeuwen, samenstelling, inleiding en toelichting van dr. M.C.A. van der Heijden, Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, dl. 1, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1975 (5e druk)  € 1,00

Froncek, Thomas (en de redactie van Time-Life boeken], De Noormannen, vertaald uit het Engels door Ivo P.L. Blom, Time-Life International (Nederland) B.V. 1975.
€ 2,00

Gosses, I.H., Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I: de Middeleeuwen, geheel omgewerkt door R.R. Post, Martinus Nijhoff/'s-Gravenhage 1959; 1971 (ongewijzigde herdruk)  € 2,50

Een groot schat in een klein vat. Geestelijke vertelkunst uit de Middeleeuwen, samenstelling, inleiding en toelichting van dr. M.C.A. van der Heijden, Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, dl. 2, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1968  € 1,00

Handel en wandel in de dertiende eeuw, red. E.H.P. Cordfunke, F.W.N. Hugenholtz, Kl. Sierksma, Publicatie nr. 26 van de Stichting 'Comité Oud-Muiderberg', bevattende de teksten (aangevuld met notenapparaat en illustraties) van voordrachten, uitgesproken bij gelegenheid van het Muiderberg-symposium III, Muiderberg 1986 
€ 10,00

Hildegaersberch, Willem van, Gedichten van ~~, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door Dr. W. Bisschop en Dr. E. Verwijs, (ongewijzigde herdruk van de uitgave ’s-Gravenhage 1870) Hes Publishers, Utrecht 1981  € 1,00

Hoort wat men u spelen zal. Toneelstukken uit de Middeleeuwen, samenstelling, inleiding en toelichting van dr. M.C.A. van der Heijden, Spectrum van de Nederlandse Letterkunde, dl. 5, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1977 (6e druk)  € 1,00

Hoppenbrouwers, Peter, De standaardfactor. Over het gevoel Engels te zijn in de twaalfde eeuw. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de geschiedenis van de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 4 september 2001, Vossiuspers UvA, Amsterdam 2002, ISBN 90 5629 227 7  € 0,25

Huizinga, J., Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, zevende druk, H.D. Tjeek Willink & Zoon N.V., Haarlem 1950 [met ex-libris]  € 7,50

Korevaar-Hesseling, Elisabeth H., De wereld van het Romaans. De beeldende kunsten in de 11de en 12de eeuw, Elsevier (pocket A 98), Amsterdam-Brussel 1963 € 0,50

Lot, Ferdinand, Recueil des travaux historiques de Ferdinand Lot, tome II, Hautes études médiëvales et modernes 9, Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe section de l'Ecole pratique des hautes études, Genève 1970  € 2,00

Maandrekening van Zwolle 1403, uitgegeven door F.C. Berkenvelder, Uitgaven van de gemeentelijke archiefdienst van Zwolle no. 4, Zwolle 1975  € 0,50

Medieval World, The, The history of European society, edited by Jacques Le Goff, translated by Lydia G. Cochrane, London 1990 € 2,00

Middeleeuwen tussen Erasmus en heden. Bundel aan geboden aan Prof. dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, red. H.B. Teunis en L. van Tongerloo, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam/Dieren 1986  € 12,50

Middeleeuwse Marialegenden. In modern Nederlands weergegeven, en van oorspronkelijke illustraties voorzien, door Gryt Anne van den Toorn-Piebenga. Gooi en Sticht, Baarn 1994. € 3,50

Middelnederlandsch handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam, onveranderde herdruk en van het woord sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben, 's-Gravenhage (Martinus Nijhoff), z.j. (1932?), ISBN90 247 07137. € 22,50

Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse studies, zevende jaargang, 1993, nummer 2, Nijmegen 1993 € 0,25

Monté Verloren, J.P.H. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, vijfde druk (bewerkt door J.E. Spruit), Kluwer, Deventer 1972 € 1,00

Monté Verloren, J.P.H. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, zesde druk (bewerkt door J.E. Spruit), Kluwer, Deventer 1982 € 2,00

Mosterd, Marco, 'Die Urkundenfälschungen Abbos von Fleury', overdruk uit: Fälschungen im Mittelalter. Internationaler Kongress der Monumenta Germaniae Historica München 16.-19. September 1986, Teil IV. Diplomatische Fälschungen (II), (Monumenta Germaniae Historica Schriften, Band 33, IV), Hannover 1988, p. 287-318  € 0,50

Muls, Jozef, Memmling, de laat-gothische droom, Vlaamse pockets 12, Uitgeverij Heideland, Hasselt 1960 € 0,50

O Muze, kom nu voort. De ontluiking van de Renaissance, samenstelling, toelichting en inleiding van dr. M.C.A. van der Heijden, Spectrum der nederlandse Letterkunde, dl. 6, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1968  € 1,00

Nolthenius, Helene, Renaissance in mei. Florentijns leven rond Franceso Landini (overl. 1397), Prisma-boeken, derde druk, Utrecht-Antwerpen 1960 € 0,50

Peasants & townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, edited by Jean-Marie Duvosquel and Erik Thoen, Gent 1995 € 5,00

Regteren Altena, H.H. van, en F. Teuws, 'Een middeleeuwse nederzetting onder de kerkakkers van Dommelen', overdruk uit: Brabants Heem 33, 1981, 2-3, p. 61-77 
€ 0,25

Resoort, Rob, Robrecht de Duyvel, uitgegeven en van commentaar voorzien door ~, Dick Coutinho, Muiderberg 1980  € 0,75

Rogier, L.J., Dirk Couvée, Dick Elfers en Jurriaan Schrofer, Leven en werken in Nederland 1813-1963, uitgegeven in opdracht van het Rijksmuseum te Amsterdam, Zwarte Ooievaar I, Bert bakker Daamen N.V./A.W. Bruna, Den Haag-Utrecht 1963  €  0,50

Roy Ladurie, Emmanuel Le, Histoire du climat depuis l'an mil, deuxième volume, Flammarion 1983. € 1,25

Schormann, Gerhard Albert, Beiträge zur Ehepolitik der Päpste von Benedikt XII. bis Gregor XI, Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, Bonn 1969  € 1,00

Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 93 (1980) nr. 2, met o.a. Th.de Hemptinne en M. Vandermaesen, 'De ambtenaren van de centrale administratie van het graafschap Vlaanderen van de 12e tot de 14e eeuw', en J. van Herwaarden, 'Hebben christelijke bedevaarten een statusveranderend effect gehad? Een commentaar op een antropologische beschouwing'.  € 0,75

The travels of Sir John Mandeville. A manuscript in the British Library. Introduction and Commentaries on the Plates by Josef Krása. Translated from the Czech by Peter Kussi. George Braziller, New York 1983. € 4,00

Ven, F.J.H.M. van der, geschiedenis van de arbeid. II. Hoge Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Aula, Utrecht-Antwerpen 1967 € 0,50

Verspaandonk, J.A.J.M., Bolsward. De Martinikerk, Misericorde-reeks [tekst in het Nederlands, Fries, Engels en Duits], 1974 € 0,75

Geschiedenis overig

Abdij van Averbode, De, Uitgeverij Altiora, Averbode, z.j., ISBN 90 317 0398 2
(Dit boekje is ontstaan als een overdruk van het abdijtijdschrift “Averbode”, 17e jaargang (1989) nrs. 2 en 3, en als vernieuwde uitgave van een boekje van 1980. De teksten werden verzameld of geschreven door enkele confraters van de abdij)
€ 0,50

Arnoldus, Henri, P.M. Wolters, Het heden uit het verleden. Vaderlandse geschiedenis voor de Katholieke Lagere School, deel 2 vijfde leerjaar, 12e druk, Apeldoorn 1958  € 1,00

Baar, M. de, Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680), Walburg Pers 2004 € 9,50

Baumgart, Fritz, Kalendarium der kunstgeschiedenis. Chronologisch overzicht van de westerse geschiedenis der beeldende kunsten, met verklaring van vakterminologie. Uitgeverij Het Spectrum, Prisma-boeken 1829, Utrecht-Antwerpen 1978. € 1,50

Bernet Kempers, A.J., Voornamen. Hoe komen we eraan? Wat doen we ermee? Uitgeverij Het Spectrum, Prisma-boeken, Utrecht-Antwerpen 1965. € 4,50

Boer, W. den, F.W.N. Hugenholtz, Th.J.G. Locher, Gestalten der geschiedenis in de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Van Thucydides tot Toynbee, vierde druk, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem1982  € 2,00

Boor en Spade. Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van ons land I, Stichting voor bodemkartering Wageningen, N.V. A. Oosthoek's Uitgevers Mij, Utrecht 1948  € 1,00

Bom, Frits, De tijd. Uitgeverij Elmar B.V., Rijswijk MXMIII (sic); ISBN 90 389 00872/CIP. € 4,00

Bos, F.L., De vergeten martelaar [Adriaan Corneliszoon van Haamstede], Uitgave van de Willem de Zwijgerstichting te 's-Gravenhage 1960  € 0,75

De Brabantse stad. negende colloquium, Antwerpen 9-10 november 1990, Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, 73e jaargang, afleveringen 3-4, 1990 € 0,50

Braudel, Fernand, Geschiedschrijving, Basisboeken Ambo, Baarn 1979 € 1,00

Bruijn, J. de en P. van Schaik, Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Amsterdam 1995 € 1,00

Bruijn, M.W.J. de, e.a., Een zeventiende-eeuws fabriekshuis in Tilburg, Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van het land, Tilburg 1988 € 2,50

Bij nader inzien. Nieuw onderzoek naar oude opgravingen. Tekst: Luc Amkreutz, Evert van Ginkel, uitgave: NWO/RCE/Rijksmuseum van Oudheden, Leiden 2014 
€ 2,00

Carson, Patricia, In eindeloze verscheidenheid. Een historisch fresco van Vlaanderen, Davidsfonds Leuven/Lannoo Tielt (tweede druk) 1990 € 5,00

Cleerdin, Vincent, Het Brabantsche dorp, Allert de Lange, Heemschutserie deel 44, Amsterdam 1944 € 2,50

Colijn, H., Hoofdlijnen onzer koloniale politiek, uitgave van de Calvinistische Juristen Vereeniging, Tiende Alg. Ledenvergadering van 8 juni 1932 [eenvoudige brochure, met nietjes] € 2,00

Delleman, Th., Kerken in Nederland, De Graafschap, Aalten z.j. [vóór 1947] € 2,00

Deutschland in zwei Jahrtausenden. Kurze Fragmente zur Übersetzung (grösstenteils Examenaufgaben) gesammelt, dazumit einführenden und verknüpfenden Bemerkungen versehen von Drs. J. Karsten, 11. Auflage besorgt von J.H. Schouten, J.B. Wolters, Groningen 1966  € 0,50

Driessen, Henk, en Huub de Jonge red., Miniature etnografiche (uitgave ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag en het emeritaat van prof. dr. Anton Blok), SUN, Nijmegen 2000, ISBN 90 6168 599 0 € 1,25

Dupuis, H.M., C. Naaktgeboren, D.J. Noordam, J. Spanjer en F.W. van der Waals, Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, sexualiteit en moraal, vroeger en nu, Meulenhoff/Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam 1987 € 7,50

Early farmers in Europe/De eerste boeren in Noord-Nederland, [project coördinatie Hein Klompmaker, Nationaal Hunebedden Informatie Centrum Borger] z.pl. z.j. ISBN 84-482-2751-4  € 5,00

Elsendoorn, Jo, Van moeras tot lusthof. Honderd jaar Vondelpark, Uitgeverij Broekman & De Meris nv, Amsterdam z.j. € 0,25

Finley, M.I., Aspects of Antiquity. Discoveries and Controversies, Penquin Books, 2nd edition, 1977, ISBN 0 14 02 1509 3 € 0,75

Fruin, Robert, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door H.T. Colenbrander, Tweede bijgewerkte druk 1922, ingeleid door prof. dr. I. Schöffer, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1980  € 3,50

Gascoigne, Bamber, The Christians, with photographs by Christina Gascoigne, Granada Publishing, London etc. 1980 (reprint)  € 1,75

Gelder, H.E. van, e.a., Gids voor de Nederlandse kunst. Schilderkunst, beeldhouwkunst, grafische kunst, tekenkunst, toegepaste kunst, bouwkunst, Prisma-boeken, zevende, herziene druk, Utrecht-Antwerpen 1960 € 0,50

De gestampte pot. Eetcultuur in Nederland, red. I. Strouken en A. van der Zeijden, Volkscultuur, tijdschrift over traditie en tijdsverschijnselen, jaargang 9, nummer 2, Utrecht 1992 € 0,75

Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout, Tilburgse Historische Reeks I/Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen Nieuwe Reeks LXIV (1992), Tilburg/Turnhout 1992 € 1,00

Gordon Childe, V., What happened in history, Pelican Books A108, Harmondsworth Middlesex 1948 € 0,75

Graft, Catharina van de, Nederlandse volksgebruiken bij hoogtijdagen. Allert de Lange, Heemschut-serie deel 53, Amsterdam 1947. € 7,50

Grijp, Louis Peter (red.), Nationale hymnen. Het Wilhelmus en zijn buren, SUN/Meertensinstituut, Nijmegen-Amsterdam 1998  € 1,50

Haagse historie. Geschiedenis van Den Haag in kort bestek, Haags Gemeentearchief, Den Haag 1981, 24 pp.  € 0,25

Harmsen, Ger, Inleiding tot de geschiedenis, Ambo, Bilthoven 1968  € 0,50

Harrewijn, Ab, Bijbel, Koran, Grondwet. Gesprekken over godsdienst en politiek, met Herman Meijer, Zeki Arslan, Hans Visser, Hamza Zeid Kailani, Ineke Bakker, Marius Ernsting, Doekle Terpstra, Naima Azough, Johan Stekelenburg, Paul Scheffer, Boom, Amsterdam 2002  € 1,25

Herbronning van de eredienst. veertig jaar Constitutie over de Litugie van Vaticanum II, redactie Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift, jrg. 28, nr. 5/6 october-december 2003  € 1,00

Historic buildings. [Engeland, Schotland, Wales] A Colourmaster Publication, Photo Precision Ltd. St. Ives, Huntingdon, England, ISBN 0 85933 129 6 € 1,00

Huijser, Ph.J., De reformatie der prediking, [met aantekeningen in de marges] Uitgave van de Willem de Zwijgerstichting te 's-Gravenhage 1955  € 1,00

Huizinga, J., Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving, tweede druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem 1945 [kaft/rug was los en is geplakt] € 2,00

Huussen jr., A.H., E.H. Kossmann, H. Renner (red.), Historici van de twintigste eeuw, Aula-paperback 54, Het Spectrum/Intermadiair, Utrecht-Antwerpen/ Amsterdam 1981  € 2,50

Jansen, H.P.H., Kalendarium. Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen, Prisma 1469, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1977 (derde bijgewerkte druk)  € 1,00

Jobse-van Putten, Jozien, Eenvoudig maar voedzaam. Cultuurgeschiedenis van de dagelijkse maaltijd in Nederland. SUN/P.J. Meertens-Instituur Amsterdam (tweede, gecorrigeerde druk: februari) 1996. € 7,50

Kendall, Paul Murray, Warwick The Kingmaker & the War of the Roses, Cardianl edition, London 1973  € 1,00

Keuning, H.J., Kaleidoscoop der Nederlandse landschappen. de regionale verscheidenheid van Nederland in historisch-geografisch perspectief, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1979  € 3,50

Kijk op keien. Hunebedden in beeld en theorie, tekst H. Klompmaker, eindred.
C. Waslander, Cultuurhistorische Reeks, Edu' Aktief, Meppel 1994  € 1,00

Kleijn, Stef., Franklin D. Roosevelt. Kampioen van vrede en vrijheid. Zijn levensprogram en onze herrijzenis. De grootste Amerikaan van dezen tijd. Uit het leven van President Roosevelt, zijn program voor vrede en vrijheid, over de wereldzeeën tot in bevrijd Nederland uitgedragen door zijn soldaten, z. pl., z.j. 
€ 1,50

Kossmann, E.H., De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1976  € 4,50

Kossmann, E.H., Tolerantie toen en nu. Coornhertrede 1984, gehouden te Gouda, door prof. dr. E.H. Kossmann, Coornhertpublikatie 2, uitgegeven door de Coornhertstichting  € 0,25

Kuiper, K., Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van oud Griekenland van de Homerische tijden tot Plato, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1917  € 0,75

Lacey, Robert, Hendrik VIII, met een inleiding van Antonia Fraser, Fibula van Dishoeck, Bussum 1973  € 3,00

Melchior, A., 2000 jaar wonen, N.V. Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem z.j. € 1,50

58 miljoen Nederlanders en hun kerken, red. E. de Jongh en Th. van Tijn, Amsterdam Boek (Het Spectrum) 1979 [boek heeft enkele vlekjes in het voorwerk]
€ 2,00

Molen, S.J. van der Molen, Vrijdag de dertiende. Bijgeloof en wat erachter zit. Uitgeverij Het Spectrum, Prisma-boeken 1886, Utrecht/Antwerpen 1979. € 3,00

Molendijk, Leen, Oude kerktorens in nederland. 32 aquarellen in meerkleurendruk, z.pl. z.j. € 0,50

De naamkunde tussen taal en cultuur. Lezingen gehouden ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Afdeling Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis van het P.J. Meertens-Instituut vande Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, onder redactie van Rob Rentenaar en Ellen Palmboom, Cahiers van het P.J. Meertens-instituut nr. 1, Amsterdam 1988  € 1,00

Nederland betoverd. Toverij en hekserij van de veertiende tot in de twintigste eeuw, onder redactie van Marijke Gijswijt-Hofstra en Willem Frijhoff, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1987. € 7,50

Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België, samengesteld door H.W.J. Volmuller in samenwerking met de redactie van de Grote Oosthoek, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage-Antwerpen 1981 € 9,00

Noordegraaf, L., Overmoed uit onbehagen. Positivisme en hermeneutiek in de economische en sociale geschiedenis. (Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op 22 mei 1990), Verloren, Hilversum 1990 € 1,00

Onze geschiedenis in fotovlucht. Een zorgvuldig samengestelde verzameling van 86 foto's ten dienste van de zelfwerkzaamheid bij de geschiedenisles, Van Goor Zonen, Den Haag-Brussel 1960 (vijfde druk) € 0,25

Onze geschiedenis in fotovlucht. Een zorgvuldig samengestelde verzameling van 86 foto's ten dienste van de zelfwerkzaamheid bij de geschiedenisles, Van Goor Zonen, Den Haag-Brussel 1960 (vijfde druk) € 0,25

Perry, Jos, Wij herdenken, dus wij bestaan, SUN, Nijmegen 1999 € 1,00

Pieter Jelles Troelstra. Een keuze uit zijn geschriften samengesteld door Evert Vermeer, geïllustreerd met foto's, ABC Boeken nr. 105, N.V. De Arbeiderspers, Amsterdam 1960 € 0,50

Ploetz, Karl, Aula wereldgeschiedenis in jaartallen, 4 delen, Aula 664-667, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1980  € 4,00

Ploetz, Karl, Kalendarium der wereldgeschiedenis, Prisma-Boeken 1600, Uitgeverij Het Spectrum, Utrect-Antwerpen 1975 € 1,00

Pol, Lotte van de, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw. Wereldbibliotheek 1996. € 9,50

Popper, Karl R., De armoede van het historisme, Aula 532, Uitgeverij Het Spectrum B.V., Utrecht-Antwerpen 1978 (derde druk)  € 1,00

Ridder, Tim de, en Annemarieke Willemsen, Gat in de stad. Ontdek de stadsarcheologie van Nederland, Rijksmuseum van Oudheden en Convent van Gemeentelijke Archeologen, 2004 € 1,00

Schama, Simon, Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813, Collins, London 1977 [boek heeft vlekken, aantekeningen/onderstrepingen met pen, beschadigde stofomslag]  € 3,00

Schiltmeijer, J.R., Nederland in de Gouden Eeuw. groot Platenboek met 360 afbeeldingen naar oude prenten en gravures, Minerva-uitgave, Amsterdam z.j.
€ 2,00

Simons, Wim J., Noodlot en vroomheid. Gestalten en stromingen uit de wereldliteratuur. geschiedenis van de letterkunde der Klassieke Oudheid en der Europese Middeleeuwen, Ooievaar, bert bakker/Daamen N.V., Den Haag 1959 
€ 0,50

Spiegel van Staten en Steden, tekst: C.F. van Dam en mr. E. Elias; tekeningen: Anton Pieck, uitgave G.F. Callenbach N.V., Nijkerk z.j. [stofomslag is van slecht papier en dus beetje gehavend]  € 2,00

Stuijvenberg, W. van, 5000 jaar dagelijks leven. [vier delen: De antieke wereld, de Middeleeuwen, de Renaissance, Barok en Rococo], Uitgeverij Amsterdam Boek N.V. 1975-1976. € 5,00

Swagerman, Jan, De kunst van het vertellen. Handleiding voor het vertellen van verhalen, uitgave Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Handleidingenreeks II, Utrecht 1998 € 1,50

Tilmans, Karin, 'The origin of the Empire and the tasks of the Prince: neglected Renaissance mirrors-of-princes in the Netherlands', overdruk uit: Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies, vol. XL-1991, p. 43-72  € 0,25

Timmers, J.J.M., Spiegel van twintig eeuwen. De mens in de Lage Landen, Elsevier (pocket A 70), Amsterdam-Brussel 1963 € 1,00
 
Triest, Monika, Macht, vrouwen en politiek 1477-1558. Maria van Bourgondië, Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije. Uitgeverij Van Halewyck, Leuven 2000. € 5,00

Vrankrijker, A.C.J. de, De historie van de vesting Naarden, Uitgeversmaatschappij C.A.J. van Dishoeck, Bussum 1965 [kafje beetje los] € 1,25

Vitaepraetje. Het kwartaalblad van de Oudheidkundige Vereniging Herderewich, jaargang 13, nr. 1 (2009), met daarin o.m.: C.J.C. Broer, 'De pest in de Middeleeuwen', p. 20-30 € 0,50

Vree, Frank van, De scherven van de geschiedenis. Over crisisverschijnselen in de hedendaagse historische cultuur, Achtste P.C. Hooftrede, uitgesproken bij de opening van het academisch jaar van de Faculteit der Geesteswetenschappen op 21 september 1998 in de Rode Hoed, Vossiuspers AUP, Amsterdam 1998 € 0,25

Vries, Jan de, The economy of Europe in an age of crisis, 1600-1750, Cambridge University Press, Cambridge-London-New York, Melbourne 1978 (reprint)  € 2,00

Walsum, Sander van, en Janny Groen, Geloofsartikelen. Nederlanders en hun religie, Meulenhoff/De Volkskrant, Amsterdam 2003 € 1,25

Waterink, J., Onze jonge koningin thuis, door ~, met medewerking van dr. H. Smitskamp, N.V. Gebroeders Zomer en Keuning's Uitgeversmij, Wageningen z.j. [1948]  € 2,00

Williams, Neville, Elizabeth I, met een inleiding van Antonia Fraser, Fibula-Van Dishoeck, Bussum 1973  € 3,00

Wolf-Catz, Helma, Kastelen, hun personages, hun schatten, Uitgevers maatschappij W. de Haan Hilversum/N.V. Standaard Boekhandel Anstwerpen 1967 [rug/kaft heeft scheurtje] € 1,00

Yesterday. A History of the times of your parents & grandparents, by Kathleen Harston, Understanding the modern world, fourth edition 1961 € 0,75

Zeiler, Frits David, Joos Lensink, De Horte. Een beeld van een huis,Uitgave Stichting IJsselacademie, Kampen 1999, ISBN 90 6697 103 7 € 0,50

Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19de eeuw, Wereld-Bibliotheek Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1969
€ 0,25

  Naar boven
Nederlandse literatuur

Aafjes, Bertus, Aren lezen achter de maaiers. Kronieken over kleine maar vergeten bijzonderheden in het Oude en Nieuwe Testament, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1952 (derde druk) € 1,50

Bergh van Eysinga, J. van den, Multatuli, Onze groote schrijvers II, uitgegeven door J.M. Meulenhoff te Amsterdam 1920 [ruggetje los] € 0,75

Bordewijk, F., Tien verhalen, met een inleiding van Michel van der Plas, Elsevier Weekblad 1956  [vlekkerig ex.] € 0,50

Boutens, P.C., Beatrijs, met een tekening van Rie Cramer, uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck te Bussum, 1922 (19e druk) [papieren kaft is hier en daar vergaan; potloodaantekeningen achterin]  € 2,00

Boutens, P.C., Beatrijs, Agathon, z.pl. 1975 (47ste druk) € 1,50

Boon, Louis Paul, Mijn kleine oorlog, Wolters-Noordhoff (Grote Lijsters 1994, 1), Groningen 1994, ISBN 90 0154 830 X € 0,50

Campert, Remco, Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen, De bezige Bij, Amsterdam 1978 (5e druk)  € 1,00

Diekman, Miep, Marijn bij de Lorredraaiers, de Jonge Lijsters 199402, Wolters-Noordhoff, Groningen 1994  € 0,50

Dubois, Pierre H., Zomeravond in een kleine stad, Nijgh & Van Ditmar, 's-Gravenhage-Rotterdam 1970  € 1,25

Duinkerken, Anton van, Zeven eeuwen katholieke poëzie. Een bloemlezing samengesteld door ~, De Zonnewijzer. Bibliotheek voor het gezien uitgegeven in samenwerking met de Sint-Willibrordus-Vereniging en de Katholieke Actie, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen z.j.  € 1,00

Dullemen, Inez van, Vroeger is dood, Salamanderpocket, Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam 1982, [met opdracht op Franse titelpagina, niet van schrijfster]
€ 1,00

Durlacher, Jessica, De dochter, De Bezige Bij, Amsterdam 2000 (vijfde druk) € 1,50

Fasel, Anton, De bastaard van Kampen, Omniboek, Den Haag 1983 [afgeschreven bibliotheekboek, netjes]  € 0,50

Fens, Kees, Op weg naar het schavot, uitgave CPNB t.g.v. de Boekenweek 2007
€ 0,50

Gezelle, Guido, Als de ziele luistert. Verzen van Guido Gezelle, (tweede druk), L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam 1949  [ruggetje van boekje is los, maar deels voorhanden; penkrabbels op binnenkaft; met naam op binnenblad]

Gezelle, Guido, Kleengedichtjes, andere rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en slapende botten van ~~, II, uitgegeven door L.J. Veen te Amsterdam in het jaar MCMV [met penkrabbels op binnenkant kaft]

Geuzenliedboek 1940-1945

Halbertsma, Joost Hiddes, Het heksershol. Hoe Gosse Knop uit Molkwerum zich aan de duivel verkocht, welke zonderlinge gevallen hem op zijn levensreis door het Oude Friesland wedervoeren, wat voor schelmstukken hij beging, en hoe hij een slecht einde vond. Dit alles in het Nederlands overgebracht door Theun de Vries, Wereld-Bibliotheek-Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1963 € 0,50

Hart, Maarten 't, Magdalena, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 2e druk (paperback) [kleinscheurtje in titelpagina], € 9,50

Herrijzenis, Servire, z.pl. z.j. [boekje heeft enkele vochtvlekjes, verder netjes]

Hoornik, Ed, Het menselijk bestaan. Gedichten, D.A. Daamen’s Uitgeversmaatschappij N.V., ’s-Gravenhage 195? (vierde druk)

Huizinga, Leonhard, Hieronymus, P.N. van Kampen & Zoon N.V., Amsterdam z.j. [met o.m. tekeningen van J. Huizinga]  € 2,50

Kieviet, C. Joh., Fulco de Minstreel. Een historisch verhaal uit de tijd van graaf
Jan I, elfde druk, Van Holkema & Warendorf N.V., Amsterdam z.j. € 0,75

Komrij, Gerrit, De klopgeest, De Bezige Bij, Amsterdam 2001, ISBN 90-234-6244-0 € 4,00

Koolschijn, Gerard, Geen sterveling weet, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2012, ISBN 978 90 2536 900 2 € 4,50

Kuyper, Eric De, Dag stel naast de tafel Kroniek van het dagelijkse, SUN, Nijmegen 1991 € 2,00

Kuyper, Eric De, In de zon uit de schaduw (bevat de eerder afzonderlijk uitgegeven titels Aan zee, De hoed van tante Jeannot en Mowgli’s tranen), SUN, Nijmegen 1997  € 2,00

Labberton, Mien, Kruisweg. Een bundel sonnetten, Ad. M.C. Stok, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Den Haag z.j. [1945?]

Leeuw, Aart van der, Ik en mijn speelman. Een luchthartige geschiedenis, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij, Rotterdam 1928 (tweede druk) € 1,75

Leeuwen, Freek van, Het lied van den zwerver, met linoleumsneden van August W. van Gils, Uitgeverij De Jongh, Amtwerpen 1936

Leeuwen, Freek van, De kruistocht der bedelaars Helikon (een reeks verzenbundels onder redactie van Ed. Hoornik) no. 37, A.M.M. Stols, Uitgever, ’s-Gravenhage 1947 [ruggetje beetje los, maar volledig aanwezig]

Lewin, Lisette, Voor bijna alles bang geweest, Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 1989  € 1,00

Martinus Nijhoff Ter nagedachtenis. Gedichten van Gerrit Achterberg e.a., Ad. Donker, Rotterdam 1955

Matsier, Nicolaas, Gesloten huis. Zelfportret met ouders, De bezige Bij, Amsterdam 2003 (14e druk, paperback)  € 1,50

Mortier, Erwin, Godenslaap, De Bezige Bij, Amsterdam 2010, ISBN 978 90 234 5972 9 € 3,50

Nooteboom, Cees, Scheepsjournaal. een boek van verre reizen, Amsterdam 2010, ISBN 90 290 798 5394 9 € 3,50

Potgieter, E.J., Marten Harpertsz. 1607-1609, Wereldblibliotheek-Vereeniging, Amsterdam 1942

Ruyselinck, Ward, De ontaarde slapers, Manteau, Antwerpen-Amsterdam 1982, ISBN 90 223 0612 7 € 0,75

Schmidt, Annie M.G., Het hele schaap Veronica. Met illustraties van Fiep Westendorp (bevat Het schaap Veronica, Kom, zei het schaap Veronica en Het schaap Veronica haar staart), Amsterdam, E,. Querido's Uitgeverij B.V. 1972 [boekje met harde kaft in kartonnen 'hoesje'/'doosje'] € 7,50

Verwey, Albert, Nieuwjaarsmorgen, Wereldbibliotheek-Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1955

Verwey, Stefan, Titel zoekt boek, De Harmonie, Amsterdam 2001 [tekeningen die eerder verschenen in de Volkskrant en in De Standaard] € 0,50

Werumeus Buning, J.W.F., Verboden verzen. Grafschrift voor M. van ’t H., Em. Querido’s Uitgeversmij N.V., Amsterdam 1947

  Naar boven
(Vertaalde) buitenlandse literatuur

Allende, Isabella, Eva Luna, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1993 (13de druk), ISBN 90 284 1537 8 € 1,00

Allende, Isabella, Het huis met de geesten, Wereldbibliotheek, Amsterdam 2000 (33ste druk),  ISBN 90 284 1861 x € 1,00

Bachmann, Ingeborg, Het dertigste jaar, Rainbow Pocketboeken, Amsterdam 1992  € 0,50

Bainbridge, Beryl, Forever Engeland. North and South, Duckworth/BBC Books, London 1987  € 0,75

Brontë, Charlotte, Shirley, Amstel Boeken, L.J. Veen's Uitgevers Maatschappij N.V., Amsterdam z.j.  [papieren ruf ietwat beschadigd]  € 0,50

Brontë, Emily, Wuthering Heights, Introduction an notes by John S. Whitley, University of Sussex, Wordsworth Classics, 2000  € 0,50

Canetti, Elias, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3 596 22083 1 € 2,50

Chaucer, Geoffrey, The Canterbury Tales. A modern prose rendering by David Wright, Grafton Books, London 1990 [vouw/scheurtje in kaft] € 1,00

Coelho, Paul, Veronika besluit te sterven, vert. Piet Janssen, Uitgeverij de Arbeiderspers, 19e druk, Amsterdam-Antwerpen 2011 € 1,25

Dahl, Roald, Ontzettende verhalen. Negen onvergetelijke hoogtepunten van meesterverteller Roald Dahl, Meulenhoff Amsterdam 1981 € 0,25

Damsté, Onno, Romeinse sagen en verhalen, Prisma, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1958 (derde druk)  € 0,75

Defoe, Daniel, Robinson Crusoe, N.V. Uitgeversmaatschappij Olanda, Amsterdam (Malmö-Kopenhagen-Berlijn) 1930  € 1,00

Doctorow, E.L., Ragtime, Diogenes, Baarn 1995, ISBN 90 6074 986 3 € 1,00

Eco, Umberto, Het eiland van de vorige dag, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1997, 12e druk, ISBN 90 3511 772 7 € 1,50

Egeland, Tom, Het einde van de cirkel, De Geus Pocket, vijfde druk, Breda 2007
€ 1,50

Eliot, T.S., Een staatsman van verdienste. Een totneelspel vertaald door H.W.J.m. Keuls, Wending-Toneelbibliotheek, serie III, deel 4, Boekencentrum N.V., 's-Gravenhage 1959 [boek bevat meerdere adresstempels] € 0,50

Forster, E.M., A passage to India, Penguin Books, New York 1946 € 1,00

Gibbings, Robert, Sweet Thames run softly, with engravings by the author, Country Classics, London 1983 ISBN 1-85004-008-7 € 1,00

Goes, Albrecht, Das Brandopfer, Fisher Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1979 € 0,50

Goes, Albrecht, Het was een vreemde nacht/Het brandoffer, Carillon Reeks nr. 2, W. Ten Have N.V., Amsterdam 1965 (vierde druk) € 0,50

Goethe, Johann Wolfgang von, Götz von Berlichingen met der eisernen Hand. Schauspiel, Van Goor Zonen, Spiegel der Muse, Den Haag z.j. [schooluitgave met woordenlijst] € 0,50

Grass, Günter, In krabbengang, Meulenoff, Amsterdam 2002, ISBN 90 290 7167 2
€ 2,50

Greene, Graham, Our man in Havanna. An entertainment, Penquin Books, in association with William Heinemann Ltd., 1971 € 0,50

Homeros' Odysee, naverteld door dr. Onno Damsté, tweede druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1964  € 0,50

Hugo, Victor, de klokkenluider van de Notre Dame, vertaling H.C. Kool, Uitgeverij L.J. Veen, 3e druk, Wageningen 1974, ISBN 90 204 0445 8 € 1,00

Jacobson, Dan, Heshels rijk. Familiekroniek, Uitgeverij Podium, Amsterdam 1998, ISBN90 5759 242 8 € 1,50

Keller, Gottfried, Der Landvogt von Greifensee. Novelle, bearbeitet von A.C. Terpstra-Heinrich, [schooleditie met woordenlijst], Van Goor Zonen, Den Haag-Brussel z.j.  € 0,25

Keneally, Thomas, De vloek, Pandora, z. pl. 1994  € 0,50

Knorringa, H., Mythologische liefdesverhalen, Salamanderpocket, Em. Querido's Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam 1961  € 0,50

Kollontaj, Alexandra, De positie van de vrouw in de ontwikkeling van de maatschappij. Veertien lezingen aan de Sverdlov-universiteit, het Wereldvenster, Bussum 1982  € 1,50

Kofman, Sarah, Rue Ordener, rue Labat, vertaald en van een inleiding voorzien door Désirée Schyns, met een nawoord door Solange Leibovici, Uitgeverij De Arbeidersper, Amsterdam-Antwerpen 2004 € 1,00

Kundera, Milan, Afscheidswals, Flamingo pockets, Ambo/Anthos uitgevers, Amsterdam 2003  € 0,75

Lagerkvist, Pär, Barabbas, Meulenhoff Pockets 123, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1963  € 0,50

Lagerlöf, Selma, Christuslegenden, naar het Zweeds van Selma Lagerlöf door Margaretha Meijboom, geautoriseerde uitgavem twaalfde druk, H.J.W. Bechts's Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam z.j.  € 1,50

Lagerlöf, Selma, Het meisje van de Veenhoeve, Uitgave Van Bosch & Keuning, BK Boekenkring, Baarn z.j. (tweede druk)  € 1,00

Long, William J., Op eenzame zwerftochten, W.l. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, Rotterdam 1928 (tweede druk) € 1,00

Maupassant, Guy de, Yvette, Salamander, Querido’s Uitgeversmij, Amsterdam 1959 € 0,50

Maurier, Daphne du, De zondebok, "Margriet" pocket-serie, de geïllustreerde pers N.V., Amsterdam 1963  € 0,50

Modiano, Patrick, In het café van de verloren jeugd, vertaald door Maarten Elzinga, Em. Querido's Uitgeverij BV, Uitgave van Trouw, Amsterdam 2013  € 2,00

Mythen en sagen uit het oude Europa, negen verhalen, naverteld door D.L. Daalder, vijfde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1968  € 0,50

Oude Oosterse verhalen uit het geschiedwerk van Hèrodotos, ingeleid en uit het Grieks vertaald door dr. Onno Damsté, derde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1964  € 0,50

Oude Oosterse verhalen uit het geschiedwerk van Hèrodotos, ingeleid en uit het Grieks vertaald door dr. Onno Damsté, vijfde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1973  € 0,75

Paton, Alan, Cry, the beloved country, Penguin Modern Classics, 1978   € 0,50

Paton, Alan, Too late the Phalarope, Penguin Books, 1977 € 0,50

Philipe, Anne, Niet meer dan een ademtocht, (oorspr. Frans: Le temps dún soupir, in het Nederlands vertaald door Clare Lennart), Bruna Pockethuis B.V. Utrecht 1983. € 1,00

Platoon, Dialogen. Symposion, Apologie, Kritoon, Phaidoon. Sokrates in leven en sterven, Nederlands van dr. M.A. Schwartz, derde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1964 [kaftje is ietwat los, geplakt, en opnieuw los geraakt] € 0,50

Potok, Chaim, Het boek van het licht, vertaald door Jeanette Bos, Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage 1991 € 0,75

Rousseau, Jean-Jacques, Het maatschappelijk kontrakt of beginselen van het politiek recht, Aula, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen 1977 € 0,75

Schnitzler, Arthur, Casanova's thuisreis, vertaling Ernst van Altena, Hema, Amsterdam [1988]  € 0,50

Schwab, Gustav, Griekse mythen en sagen, Prisma, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1977 (20ste druk)  € 0,50

Scott Fitzgerald, F., The great Gatsby, Penguin Books, Hammondsworth 1978, ISBN 0 14 00 0746 6 € 0,75

Singer, I.J., Josje Kalb, vertaald door Peter Sollet m.m.v. Ed de Moel, Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage 1990  € 0,75

Sophokles, Philoktetes, vertaald en ingeleid door Jos de Haes, Helios Reeks, Desclée de Brouwer, 1959  € 0,50

Somerset Maugham, W., The Circle, annotated by B. John Meyer, English Master at Leiden, English of all ages [schooleditie met woordenlijst], Van Goor Zonen, Den Haag-Brussel 1969 € 0,25

Somerset Maugham, W., Verhalen, vertaald door C. Buddingh', vierde druk, Prisma Boeken, Utrecht-Antwerpen 1962  € 0,25

Sprookjes van Tolkien, Prisma boeken 1500, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1971 € 0,50

Sutcliff, Rosemary, Sword at Sunset, A Peacock Book 7/6, Penguin Books, 1965 [boek is intensief gelezen, hoekje van kaft ontbreekt]  € 0,25

Tabori, George, Mein Kampf. Farce, uitgave Burgtheater Wien, Programmbuch nr. 17, 6 mei 1987. € 1,00

Tamaro, Susanna, De stem van je hart, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1995 (zesde druk)  € 0,75

Urzidil, Johannes, Daar gaat Kafka, Meulehoff pockets, Meulenhoff, Amsterdam 1968  € 0,50

West, Rebecca, The return of the soldier, new introduction Victoria Glendinning, Fontana Paperbacks in association with Virago Limited, z. pl. 1982  € 0,50

White, T.H., The Goshawk, The Heritage of literature Series, Longman, London 1972  € 0,50

Wiesel, Elie, Vuur in de duisternis. Chassidische portretten en legenden, Ambo, Bilthoven z.j. [na 1972]  € 1,00

Wilde, Oscar, Aforismen, Ad. Donker, Rotterdam 1987 € 1,00

Wolf, Christa, Geen plek. Nergens. Roman, Van Gennep, Amsterdam 1985, ISBN 90 6012 620 3 [boek is een afgeschreven bibliotheekexemplaar, maar netjes] € 0,75

Xenophon, Anabasis I, met aantekeningen door dr. Y.H. Rogge, Scriptores Graeci et Romani pars XXII, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle z.j  [bladzijden los; compleet] € 0,50

Yalom, Irvin D., Het raadsel Spinoza, Balans, 2e druk, Amsterdam 2012, ISBN 978 94 600 3374 2 € 1,00


  Naar boven
Diversen

Akeret, Robert U., De man die verliefd was op een ijsbeer, Bruna Witte Beertjes 8014, Utrecht 2002  € 1,50

Banning, W., Geestelijk samenleven in Nederland, Carillon-reeks nr. 16, W. Ten Have, Amsterdam 1960  € 0,50

Banning, W., Geestelijk samenleven in Nederland, Carillon-reeks nr. 16, W. Ten Have, Amsterdam 1966 (derde bijgewerkte druk)  € 0,50

Beknopt Grieks-Nederlands woordenboek, bewerkt door Dr. W. den Boer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, elfde druk, Wolters-Noordhoff Groningen 1969  € 5,50

Bierens, Cornel, Centraal Museum Guide. A guide for friends, Centraal Museum 2001, ISBN 90-73285-81-X € 1,00

Bischoff, Ulrich, Edvard Munch, 1863-1944, Taschen/Libero z.j. € 3,50

Biten & brokken. In bûnte samling taalgrúskes yn fraach-en-antwurd-foarm, opswile troch T. Gerlofs, A.J. Osinga Uitgeverij, leeuwarden/Ljouwert 1984  € 0,50

Boasson, Dorien, e.a. Kijk uit, om je heen. De geschiedenis van de moderne architectuur in Nederland, Staatuitgeverij 's-Gravenhage 1988   € 1,00

Chagall, Marc, Early works, [16 losse kleurenafbeeldingen kaartformaat A5, in een mapje], Aurora Art Publishers, Leningrad 1989. [printed in the USSR]. € 4,00

Delpeut, Peter, Diva Dolorosa. Reis naar het einde van een eeuw, Meulenhoff, Amsterdam z.j. € 0,50

Dit is myn lân, Provinsje Fryslân, (bundel Friese poëzie, uitgave t.g.v. nieuwjaar 1998) Leeuwarden jaarwisseling 1997-1998, ISBN 90-802043-2-3 € 3,50

Cunnington, Susan, Verhalen uit Dante, voor Nederland bewerkt door H.M. Leopold, met gekleurde platen van Evelyn Paul, W.J. Thieme & Cie, Zutphen 1924  € 3,50

Elias, Norbert, Wat is sociologie?, uitgeverij Het Spectrum (Aula boeken 462), Utrecht/Antwerpen 1976 (derde druk)  € 1,50

Etienne, Fernand, George Bernard Shaw, Ontmoetingen, Desclee de Brouwer, z. pl., z.j. [1962; tweede druk] € 0,50

Facts about Norway, 16th edition1977-78, revised 1979 € 0,25

Frysk Lieteboekje, foar eltsenien, utjown fen it Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse. Tsiende újefte. R. van der velde op é Nijestêd to Ljouwert 1924. [Exemplaar van Tj.W.R. de Haan, naam op titelpagina; met in potlood allerlei aantekeningen (van De Haan?)]

Fryslan sjongt. Algemien Fryk lieteboekje mei âlde en nije sangen, achtste printinge, Fryske Akademy nr. 125, De Tille, Ljouwert 1978 € 1,00

De Gids, jaargang 134, nr. 8 (1971), met o.a. artikel van A.L. Constandse, 'Onze enige revolutie' en R. Rentenaar, 'Een ellenlange geschiedenis' € 0,25

Gids door het Museum der Stichting Bisdom van Vliet, Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem z.j. [1924]  € 0,50

Grimm, Jacob und Wilhelm, König Drosselbart und andere Märchen, Emil Vollmer Verlag, Wiesbaden z.j. € 2,00

Groot, Rie de, De verborgen schat, N.V.V.Z.-serie "Naar 't zonlicht toe ..." (nr. 55), Van Gorcum & Comp. N.V. - G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen 1956 [met naam en krassen in stift en pen]  € 0,50

Handbook to the Fitzwilliam Museum Cambridge, Illustrated, Printed for the Syndics of the Fitzwilliam Museum, 1971  € 0,50

Hattstein, Markus, Klöster. Spirituelle Orte des Glaubens in aller Welt, Parragon, Bath z.j. ISBN 978-1-4075-5567-6  € 5,00

Herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende het huwelijk, Boekencentrum N.V., 's-Gravenhage 1953 (vierde druk)
De leukste hotels van Dames Reiziger, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen 2000  € 0,50

Hermsen, Joke J., Windstilte van de ziel, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen 2011  € 1,00

Hoekstra, Froukje, Peter Paul Rubens, Weert 1993. € 1,75

De kroniek van het Rembrandthuis, 1978/1, met o.a. artikel van Nigel Konstam, 'Over het gebruik van modellen en spiegels bij Rembrandt' € 0,25

The life of Christ by Chines artists, The Society for the propagation of The Gospel, Westminster 1954 € 0,75

Das Meisterwerk. Kunstbetrachtung in Einzelinterpretationen, 3 Bände, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen 1963. € 4,50

Miedema, H.T.J., Van York naar Jorwerd. Enkele taalproblemen uit de Friese taalgeschiedenis. Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 7 november 1966, J.B. Wolters, Groningen 1966  € 0,25

Naar een levende volkscultuur. Een bundel opstellen over de aesthetische en sociaal-paedagogische waarden van handenarbeid en beeldende expressie, lekenmuzik, lekentoneel, spel, volksdans en volkszang, onder redactie van dr. Jop Pollmann, met medewerking van Neeltje Blaak, H.W. Boersma-Smit, Ab Meilink en Nico G. Vlot, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1952

O, kom er eens kijken. Oude en nieuwe sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie, bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1999  € 2,00

Reiling, J., Gemeenschap der heiligen. Over de gemeente van Jezus Christus naar het Nieuwe Testament, Carillon-reeks nr. 33, W. Ten have N.V., Amsterdam 1964  €  0,50

Respons. Mededelingen van het Meertensinstituut, nummer 6, 2003, met o.a. artikel van John Helsloot, 'Gezellig griezelen: Halloween in Nederland'  € 0,25

Rogge, Y.H., J.H. Smit, Latijnsch thema- en vertaalboek, voor de eerste klasse der gymnasia, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1926 (9e druk)  € 0,50

Rümke, H.C., Karakter en aanleg in verband met het ongeloof, Carillon-reeks nr. 30, W. Ten Have N.V., Amsterdam 1963  € 0,50

Stufkens, A. (red.), Andere kamers in het huis van Freud. Vijftig jaar Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, Boom, Amsterdam 1997  € 2,50

Thiel, M.L. van (red.), Binnenste buiten. Psychoanalytische essays over de verhouding tussen buiten- en binnenwereld, Boom, Meppel/Amsterdam 1991 € 1,50

Verwey, Stefan, Titel zoekt boek, [tekeningen verschenen eerder in de Volkskrant en De Standaard] Uitgeve De Harmonie, Amsterdam 2001 € 0,50

Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, P.J. Meertens-Instituut van de KNAW, 15,1 (maart 1989), met o.a. artikel van Ester Vink, '"Ende nyemant en moet ...". Laat-middeleeuwse stedelijke overheden en hun keuren ten aanzien van geboorte, huwelijk en sterven'  € 0,50

Vruchtbare en onvruchtbare dagen in het huwelijk, [met een losse periodenkalender] De Alg. Ned. Uitgeversmij, Rotterdam z.j.  [ruggetje licht beschadigd; geplakt] € 2,50

52 weekenden. Logeren en genieten, Ellie Brik, Mo'Media, Breda 2002 € 0,50

Wie zingt mee? Uitgave der Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam z.j. € 4,00

Wij houden van Oranje. 66 oude liederen 1597-1900, Apeldoorn z.j. € 0,50

52 zondagen. Wandelen en lunchen, Ellie Brik, Mo'Media, Breda 2001 € 0,50


Gepubliceerd 2012; laatst bewerkt 19 november 2017.