Afbeelding Utrecht Droochsloot
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Op en rond het Domplein | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)
Categorieën:
Utrechtse geschiedenis
Middeleeuwse geschiedenis
Geschiedenis overig
Nederlandse literatuur
Buitenlandse literatuur
Diversen

Voor onze eigen publicaties zie de webpabina ► Uitgaven.


Kopergravare De Vuursche

Boekwinkeltje De Trechter

Soms nieuwe, maar voor het merendeel tweedehands boeken, dit wil zeggen de boeken zijn gelezen/gebruikt, maar verder steeds nette exemplaren; afgezien van gewone gebruikssporen zijn eventuele bijzondere mankementjes of beschadigingen apart vermeld.

De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten, die in rekening worden gebracht voor bestellingen buiten (de stad) Utrecht. Na overleg kunnen eventueel boeken (veilig) worden afgehaald, waarbij dan uiteraard ook geen verzendkosten in rekening worden gebracht. U dient echter wel vooraf per bank de boeken zelf te betalen. In (de stad) Utrecht kunnen de boeken (bij een bestelling voor een bedrag vanaf € 10,00) gratis worden bezorgd.

Bestelling via cjcbroer[at]casema[punt]nl of telefoonnummer 030 254 19 94.

N.B. Aan belangstellenden voor onze publicaties uit het buitenland moeten wij helaas mededelen dat de verzendkosten via PostNL dermate hoog zijn en het risico dat ons ten onrechte strafport in rekening wordt gebracht ook dusdanig groot, dat we extra portokosten in rekening zullen moeten brengen. Mocht u een oplossing voor dit probleem bieden door een contact of adres in Nederland, waar een eventuele bestelling naartoe verzonden kan worden, dan is een en ander natuurlijk geen probleem. Neemt u in dat geval ook even contact met ons op.

Utrechtse geschiedenis

Een buurt in beweging.Talen en Culturen in het Utrechtse Lombok en Transvaal, red. Hans Bennis e.a., Aksant, Amsterdam 2002 € 1,25

Dekker, C., 'De gebroeders Willem, Gerrit en Gijsbert van Zijl, domkanunniken te Utrecht in de tweede helft van de 14e eeuw', overdruk uit: Jaarboek Oud-Utrecht 1981, p. 61-84  € 0,25


Ebert, Bernd, en Liesbeth M. Helmus, Utrecht, Caravaggio en Europa, met bijdragen van Marten Jan Bok, Bernd Ebert, Liesbeth M. Helmus, Susanne Hoppe, Helen Langdon, Volker Manuth, Ashok Roy, Centraal Museum - Alte Pinakothek, Hirmer Verlag GmbH, München 2018  € 17,50

Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2003
, Stichting Museum Flehite Amersfoort  € 2,00


Halsema-Kubes, W., G. Lemmens, G. de Werd, Adriaen van Wesel. Een Utrechtse beeldhouwer uit de late Middeleeuwen, Rijksmuseum Amsterdam, Staatsuitgeverij 's Gravenhage 1980  € 10,00

Handschriften en Oude Drukken van de Utrechse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984, Universiteitsbibliotheek, Utrecht 1984  € 7,50

Hart, Piet 't, 'Een eisch van dringende noodzakelijkheid'. Uit de geschiedenis van de gemeentelijke jeugdgezondheidszorg in de stad Utrecht 1907-1997, uitgave van de GG&GD Utrecht, afdeling Jeugdgezondheidszorg, Utrecht z.j. € 1,50

Jaarboek Oud-Utrecht 2013, De Vrede van Utrecht, uitgave Vereniging Oud-Utrecht  € 1,50

Jaarboek Oud-Utrecht 2014
, uitgave Vereniging Oud-Utrecht  € 1,50

Jansen, Gerrit,
Prettige Feestdagen. Utrechtse feesten in heden en verleden, Stichting De Palntage, Utrecht 2004 € 2,50

Twee gezichten op een blad: gezicht op het dorp De Vuursche.
Uitgegeven in 1793 in: Vaderlandsche gezigten, naar het leven geteekend door J. Bulthuis en in het koper gebracht door K.F. Bendorp. [Zie afbeelding linker kolom] € 30,00

Mekking, A.J.J., Het spel met toren en kapel. Bouwen pro en contra Bourgondië van Groningen tot Maastricht. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst aan de Rijksuniversiteit Leiden op 8 november 1991, Uitgave Rijks Universiteit Leiden € 1,00

Nooit uitgewoond. 50 jaar woonhuisrestauraties door Het Utrechts Monumenten Fonds. Met bijdargen van W. Thoomes, prof. dr. ir. C.L. Temminck Groll, prof. dr. G.H. Jansen, drs. T.J. Hoekstra en drs. W.C. Zwanikken, Kwadraat, Utrecht 1993 € 4,00

Struick, J.E.A.L., De Utrechtse Domtoren, Uitgeverij Het Spectrum,  Utrecht- Antwerpen 1982 € 2,00

Teng, Paul, en Jan Paul Schutten, Jan van Scorel. Sede vacante 1523, Utrecht (Centraal Museum) 2014 [stripverhaal] € 3,00

Utrecht, Caravaggio en Europa, samenst. en red. Bernd Ebert en Liesbeth M. Helmus, met bijdragen van Marten Jan Bok, Bernd Ebert, Liesbeth M. Helmus, Susanne Hoppe, Helen Langdon, Volker Manuth, Ashok Roy, Centraal Museum - Alte Pinakothek, Hirmer Verlag GmbH, München 2018  € 17,50

Woudenberg, H.M. van, De geschiedenis van de Grote Kerk in Scherpenzeel, BDU Uitgeverij, Barneveld z.j. [1994]  € 2,00

Zouw, Evert van der, Toon de Klompenneus en andere bijnamen uit Wijk C, Stichting De Palntage, Utrecht 2000 € 2,00

 Naar boven
Middeleeuwse geschiedenis

Alpertus van Metz, Gebeurtenissen van deze tijd & een fragment over bisschop Diederik I van Metz. De diversitate temporum & Fragmentum de Deoderico primo episcopo Mettensi, ingeleid, uitgegeven en vertaald door Hans van Rij, met medewerking van Anna Sapir Abulafia, Amsterdam (Verloren) 1980. € 15,00

Bejczy, István, Pape Jansland en Utopia. De verbeelding van de beschaving van middeleeuwen en renaissance, proefschrift Nijmegen 1994, Universitair Publikatiebureau, Nijmegen 1994  € 2,00


Beyer, Rolf, Die andere Offenbarung. Mystikerinnen des Mitteralters. Fourier Verlag, Wiesbaden 1989. € 4,00

Bosch o.s.c., P. van den, Sie teilten mit Jedermann. Eine kurze Geschichte des Ordens der Kreuzherren, hrg. vom Historischen Institut der Kreuzherren in Bonn, z.j. € 1,00

Duby, Georges, Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214, Gallimard (pocket), 1985  € 1,50

Duby, George, De kathedraalbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1984 € 3,50

Duby, George, De kathedraalbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij 980-1420, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1984 € 3,50

Duby, George, De middeleeuwse liefde en andere essays, uit het Frans vertaald door Renée de Roo-Raymakers, Agon, Amsterdam 1990  € 3,50

Edda. Goden- en heldenliederen uit de Germaanse oudheid, vertaald en van inleidingen voorzien door dr. Jan de Vries, zevende druk, herzien door Aleid Boon-de Vries en prof. dr. J.A. Huisman, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer 1980. € 5,00

Exempla historica. Epoche der Weltgeschichte in Biographien. Mittelalter: Dichter und bildende Künstler in Europa. Chretien von Troyes, Dante Alighieri, Giotto di Bondone, Villard de Honnecourt, Walther von der Vogelweide
, Fischer Taschenbuch Verlag, revidierte Ausgabe, Frankfurt am Main 1984 [met naam voorin geschreven]  € 2,00

Fontes historiam domus fratrum Embricensis aperientes, ediderunt W. Jappe Alberts et Magnus Ditsche, Teksten en documenten uitgegeven door het Instituut voor Middeleeuwse Geschiedenis, onder red. van W. Jappe Alberts en F.W.N. Hugenholtz, Wolters-Noordhoff N.V., Groningen 1969  € 0,50

Gerritsen, W.P., Europa's leerschool: de zeven vrije kunsten in de Middeleeuwen. Een rondgang langs Leidse handschriften, Afscheidcollege uitgesproken op 7 juni 2007 bij het neerleggen van het Scalingr-hoogleraarschap aan de Universiteit van Leiden, Primavera Pers, leiden 2007  € 3,50

Gosses, I.H., Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I: de Middeleeuwen, geheel omgewerkt door R.R. Post, Martinus Nijhoff/'s-Gravenhage 1959; 1971 (ongewijzigde herdruk)  € 2,50


Handel en wandel in de dertiende eeuw, red. E.H.P. Cordfunke, F.W.N. Hugenholtz, Kl. Sierksma, Publicatie nr. 26 van de Stichting 'Comité Oud-Muiderberg', bevattende de teksten (aangevuld met notenapparaat en illustraties) van voordrachten, uitgesproken bij gelegenheid van het Muiderberg-symposium III, Muiderberg 1986 
€ 7,50

Hildegaersberch, Willem van, Gedichten van ~~, vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden uitgegeven door Dr. W. Bisschop en Dr. E. Verwijs, (ongewijzigde herdruk van de uitgave ’s-Gravenhage 1870) Hes Publishers, Utrecht 1981  € 1,50

Huizinga, J., Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden, zevende druk, H.D. Tjeek Willink & Zoon N.V., Haarlem 1950 [met ex-libris]  € 7,50

Kempis, Thomas à, Over de navolging van Christus (het Gulden Boekske), nieuwe uitgave, naar het Latijn  (door de Redactie van "De Vriend van Oud en Jong"), J.J. Groen & Zoon n.v., Leiden z.j. € 3,50

Korevaar-Hesseling, Elisabeth H., De wereld van het Romaans. De beeldende kunsten in de 11de en 12de eeuw, Elsevier (pocket A 98), Amsterdam-Brussel 1963 € 0,50


Literatuur en samenleving in de middeleeuwen, door A. Demyttenaere, J. Kerling, N.T.J. Voorwinden, <.J.M. de Haan en P.F.J. Obbema, Servire, Wassenaar 1976.
€ 3,00

Lot, Ferdinand, Recueil des travaux historiques de Ferdinand Lot, tome II, Hautes études médiëvales et modernes 9, Centre de recherches d'histoire et de philologie de la IVe section de l'Ecole pratique des hautes études, Genève 1970  € 2,00


Maandrekening van Zwolle 1403, uitgegeven door F.C. Berkenvelder, Uitgaven van de gemeentelijke archiefdienst van Zwolle no. 4, Zwolle 1975  € 0,50

Marie de France, De Lais, in vertaling (en met toelichtingen) van Anneli Vermeer-Meyer, Prisma Klassieken 59, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1982 € 6,50

Medieval World, The, The history of European society, edited by Jacques Le Goff, translated by Lydia G. Cochrane, London 1990 € 2,00

Middeleeuwen tussen Erasmus en heden. Bundel aan geboden aan Prof. dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, red. H.B. Teunis en L. van Tongerloo, De Bataafsche Leeuw, Amsterdam/Dieren 1986  € 10,00

Middelnederlandsch handwoordenboek, bewerkt door J. Verdam, onveranderde herdruk en van het woord sterne af opnieuw bewerkt door C.H. Ebbinge Wubben, 's-Gravenhage (Martinus Nijhoff), z.j. (1932?), ISBN90 247 07137. € 20,00

Moes-Jonasse, Wendy, Non scholae sed vitae discimus. Wij leren niet voor school, maar voor het leven. Het dagelijks leven van leerlingen van de Latijnse school in Deventer in de periode van de 14e eeuw tot 1579, Historisch Museum De Waag, Deventer 1998. € 7,50

Monté Verloren, J.P.H. de, en J.E. Spruit, Hoofdlijnen uit de ontwikkeling der rechterlijke organisatie in de Noordelijke Nederlanden tot de Bataafse omwenteling, zesde druk (bewerkt door J.E. Spruit), Kluwer, Deventer 1982 € 2,00

Oostrom, Frits van, De waarde van het boek (rede uitgesproken ter gelegenheid van de 419e dies natalis van Rijks Universiteit Leiden, 8 februair 1994), Amsterdam University Press, Amsterdam 1994. € 2,00


Peasants & townsmen in medieval Europe. Studia in honorem Adriaan Verhulst, edited by Jean-Marie Duvosquel and Erik Thoen, Gent 1995 € 4,00

Resoort, Rob, Robrecht de Duyvel, uitgegeven en van commentaar voorzien door ~, Dick Coutinho, Muiderberg 1980  € 0,75

Rogier, L.J., Dirk Couvée, Dick Elfers en Jurriaan Schrofer, Leven en werken in Nederland 1813-1963, uitgegeven in opdracht van het Rijksmuseum te Amsterdam, Zwarte Ooievaar I, Bert bakker Daamen N.V./A.W. Bruna, Den Haag-Utrecht 1963  €  0,50

De Tielse kroniek. Een geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende eeuw met een vervolg over de jaren 1552-1566, ingeleid en vertaald door Jan Kuys, Leontien de Leeuw, Valentijn Paquay, Remi van Schaick, Amsterdam (Verloren) 1983. € 11,50

Tijdschrift voor Geschiedenis
, jrg. 93 (1980) nr. 2, met o.a. Th. de Hemptinne en M. Vandermaesen, 'De ambtenaren van de centrale administratie van het graafschap Vlaanderen van de 12e tot de 14e eeuw', en J. van Herwaarden, 'Hebben christelijke bedevaarten een statusveranderend effect gehad? Een commentaar op een antropologische beschouwing'.  € 0,75


The travels of Sir John Mandeville. A manuscript in the British Library. Introduction and Commentaries on the Plates by Josef Krása. Translated from the Czech by Peter Kussi. George Braziller, New York 1983. € 3,50

Vensters naar vroeger. Eenentwintig schoolvakken in middeleeuws perspectief
. BulkBoek, jaargang 13, nr. 143 (een uitgave van Knippenberg's uitgeverij) 1984
€ 4,50

Verspaandonk, J.A.J.M., Bolsward. De Martinikerk, Misericorde-reeks [tekst in het Nederlands, Fries, Engels en Duits], 1974 € 0,50

De wereld van Bosch, Jan van Oudheusden, Aart Vos red., met bijdragen van Ronald Glaudemans, Jos Koldeweij, Jan van Oudheusden, Ester Vink en Aart Vos, Historisch ABC, Archeologie Bouwhistorie en Cultuur 's-Hertogenbosch 4, 's-Hertogenbosch 2001. € 3,50

De wereld van het Middeleeuwse kind. Themanummer van Madoc, Tijdschrift over de Middeleeuwen, jrg. 11, nr. 4, december 1997. € 4,00

Winter, Johanna Maria, Van Soeter Cokene. 52 Recepten uit de Romeinse en Middeleeuse keuken, Grolsch/Spiegel Historiael 1971 (1e druk). € 12,50

Geschiedenis overig

Abdij van Averbode, De, Uitgeverij Altiora, Averbode, z.j., ISBN 90 317 0398 2
(Dit boekje is ontstaan als een overdruk van het abdijtijdschrift “Averbode”, 17e jaargang (1989) nrs. 2 en 3, en als vernieuwde uitgave van een boekje van 1980. De teksten werden verzameld of geschreven door enkele confraters van de abdij)
€ 0,50

Andriesse, C.D., Titan kan niet slapen. Een biografie van Christiaan Huygens, Olympus, z.pl. 2007 € 2,50

Baar, M. de, Ik moet spreken. Het spiritueel leiderschap van Antoinette Bourignon (1616-1680), Walburg Pers 2004 € 7,50

Bernet Kempers, A.J., Voornamen. Hoe komen we eraan? Wat doen we ermee? Uitgeverij Het Spectrum, Prisma-boeken, Utrecht-Antwerpen 1965. € 4,00

Blokker, Jan, Land van verhalen. Een raamvertelling [reeks van verhalen gekoppeld aan de tenttonstelling 'Het geheugenpaleis - met je hoofd in de archieven' van het Nationaal Archief],  Uitgeverij Balans,  Amsterdam 2013.  € 1,25

Boer, W. den, F.W.N. Hugenholtz, Th.J.G. Locher, Gestalten der geschiedenis in de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Van Thucydides tot Toynbee, vierde druk, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem1982  € 2,00


Bom, Frits, De tijd. Uitgeverij Elmar B.V., Rijswijk MXMIII (sic); ISBN 90 389 00872/CIP. € 3,00

Bronkhorst, Daan, Vrijdenkers, vorsten, slaven. Een nieuwe blik op de Vrede van Utrecht, De Geus, Breda 2013  € 1,50

De Brabantse stad. negende colloquium, Antwerpen 9-10 november 1990, Bijdragen tot de geschiedenis bijzonderlijk van het aloude Hertogdom Brabant, 73e jaargang, afleveringen 3-4, 1990 € 0,50

Braudel, Fernand, Geschiedschrijving, Basisboeken Ambo, Baarn 1979 € 1,00

Bruijn, J. de en P. van Schaik, Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Amsterdam 1995 € 1,00

Bruijn, M.W.J. de, e.a., Een zeventiende-eeuws fabriekshuis in Tilburg, Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en techniek in het zuiden van het land, Tilburg 1988 € 2,50

Carson, Patricia, In eindeloze verscheidenheid. Een historisch fresco van Vlaanderen, Davidsfonds Leuven/Lannoo Tielt (tweede druk) 1990 € 5,00

Chong, Alan, en Wouter Kloek, Het Nederlandse stilleven 1550-1720, Rijksmuseum Amsterdam, The Cleveland Museum of Art, Waanders Uitgevers Zwolle  € 17,50

Christendom in Nederland. Topstukken uit Museum Catharijneconvent, Museum Catharijneconvent/Waanders Uitgevers 2006. € 4,00

Cleerdin, Vincent, Het Brabantsche dorp, Allert de Lange, Heemschutserie deel 44, Amsterdam 1944 € 2,50


Clifton, James, Liesbeth M. Helmus and Arthur K. Wheelock Jr.(edited and authored by), Pleasure and Piety. The art of Joachim Wtewael, with contributions from Stijn Alsteens and Anne W. Lowenthal, National Gallery of Art Washinton, Centraal Museum Utrecht, Museum of Fine Arts Houston, in association with Princeton University Press Princeton and Oxford (2015) € 22,50

Delleman, Th., Kerken in Nederland, De Graafschap, Aalten z.j. [vóór 1947] € 2,00

Dierkcks, G.F., Middeleeuwse Latijnse liederen, Paul Brand (Unieboek bv), Bussum 1976. € 2,50

Drunen, A. van, 's-Hertogenbosch, van straet tot stroom, Waanders Uitgevers/Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zwolle/Zeist 2006 [volkomen nieuw, nog in de verpakking]  € 20,00

Dupuis, H.M., C. Naaktgeboren, D.J. Noordam, J. Spanjer en F.W. van der Waals, Een kind onder het hart. Verloskunde, volksgeloof, gezin, sexualiteit en moraal, vroeger en nu, Meulenhoff/Amsterdams Historisch Museum, Amsterdam 1987 € 7,50


Early farmers in Europe/De eerste boeren in Noord-Nederland, [project coördinatie Hein Klompmaker, Nationaal Hunebedden Informatie Centrum Borger] z.pl. z.j. ISBN 84-482-2751-4  € 4,00

Elsendoorn, Jo, Van moeras tot lusthof. Honderd jaar Vondelpark, Uitgeverij Broekman & De Meris nv, Amsterdam z.j. € 0,25


Faseur, Cees, Juliana en Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956, Uitgeverij Balans, z.pl. 2008 € 2,00

Fruin, Robert, Geschiedenis der Staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, uitgegeven door H.T. Colenbrander, Tweede bijgewerkte druk 1922, ingeleid door prof. dr. I. Schöffer, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage 1980  € 3,50


Gascoigne, Bamber, The Christians, with photographs by Christina Gascoigne, Granada Publishing, London etc. 1980 (reprint)  € 1,75

Gelder, H.E. van, e.a., Gids voor de Nederlandse kunst. Schilderkunst, beeldhouwkunst, grafische kunst, tekenkunst, toegepaste kunst, bouwkunst, Prisma-boeken, zevende, herziene druk, Utrecht-Antwerpen 1960 € 0,50

De gestampte pot. Eetcultuur in Nederland, red. I. Strouken en A. van der Zeijden, Volkscultuur, tijdschrift over traditie en tijdsverschijnselen, jaargang 9, nummer 2, Utrecht 1992 € 0,75

Geworteld in Taxandria. Historische aspecten van de relatie Tilburg-Turnhout, Tilburgse Historische Reeks I/Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen Nieuwe Reeks LXIV (1992), Tilburg/Turnhout 1992 € 1,00

Girouard, Mark, Life in the English Country House, A social and architectural history, Yale University Press, New Haven and London 1978  € 3,50

Graft, Catharina van de, Nederlandse volksgebruiken bij hoogtijdagen. Allert de Lange, Heemschut-serie deel 53, Amsterdam 1947. € 7,50


Haagse historie. Geschiedenis van Den Haag in kort bestek, Haags Gemeentearchief, Den Haag 1981, 24 pp.  € 0,25

Herbronning van de eredienst. veertig jaar Constitutie over de Litugie van Vaticanum II, redactie Communio, Internationaal Katholiek Tijdschrift, jrg. 28, nr. 5/6 october-december 2003  € 1,00

Historic buildings. [Engeland, Schotland, Wales] A Colourmaster Publication, Photo Precision Ltd. St. Ives, Huntingdon, England, ISBN 0 85933 129 6 € 1,00

Holland, Tom, Rubicon. Het einde van de Romeinse Republiek, vertaald door Boukje Verheij, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2010. € 6,00

Huizinga, J., Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving, tweede druk, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem 1945 [kaft/rug was los en is geplakt] € 2,00


Huussen jr., A.H., E.H. Kossmann, H. Renner (red.), Historici van de twintigste eeuw, Aula-paperback 54, Het Spectrum/Intermadiair, Utrecht-Antwerpen/ Amsterdam 1981  € 2,50

Inheemse erfenis. Continuïteit en discontinuïteit in de geschiedenis, met bijdragen van Martin de Bruijn, Rudi Künzl, Peter Jan Margy en Rob Meens, red. Ineke Strouken en Olivier Rieter, Volkscultuur 15, Uitgaven van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Utrecht 2003 € 3,00

Jansen, H.P.H., Kalendarium. Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen, Prisma 1469, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1977 (derde bijgewerkte druk)  € 1,00


Kers, Martin, Nature in Holland. Protected landscapes in The Netherlands, Natuurmonumenten, Terra, 1991  €3,00

Kijk op keien. Hunebedden in beeld en theorie, tekst H. Klompmaker, eindred.
C. Waslander, Cultuurhistorische Reeks, Edu' Aktief, Meppel 1994  € 1,00

Kossmann, E.H., De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1976  € 4,00

Kossmann, E.H., Tolerantie toen en nu. Coornhertrede 1984, gehouden te Gouda, door prof. dr. E.H. Kossmann, Coornhertpublikatie 2, uitgegeven door de Coornhertstichting  € 0,25

De kroon op het werk. Hollandse schilderkunst 1670-1750, samenst. Ekkehard Mai, Sander Paarlberg, Gregor J.M. Weber, [Catalogus t.g.v. de tentoonstelling in het Walraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud in Keulen, 14 oktober 2006 t/m 21 januari 2007, het Dordrechts Museum, 18 februari t/m 28 mei 2007, en de Gemäldegalerie Alte meister, Museumslandschaft Hessen Kassel , te Kassel, 21 juni t/m 30 september 2007; Nederlandse editie, onder redactie van Marlies Enklaar, Sander Paarlberg, m.m.v. Alicja Rakuzyn]  € 17,50

Kuiper, K., Helleensche cultuur. Studie over de beschaving van oud Griekenland van de Homerische tijden tot Plato, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1917  € 0,75

Kunkel, Wolfgang, Geschiedenis van het Romeinse recht, Aula Boeken (Spectrum), Utrecht/Antwerpen 1965. € 2,00

Lacey, Robert, Hendrik VIII, met een inleiding van Antonia Fraser, Fibula van Dishoeck, Bussum 1973  € 3,00


Linden, Marc van der, De vrouwen van prins Bernhard, Uitgeverij Carrera, Amsterdam 2011 € 0,75


Machiavelli, Niccolò, The Prince, translated with an introduction by George Bull, Penguin Books (first published 1961, reprint with revisions 1975) reprint 1979).
€ 2,50

Mai, Ekkehard, Sander Paarlberg, Gregor J.M. Weber, De kroon op het werk. Hollandse schilderkunst 1670-1750 [Catalogus t.g.v. de tentoonstelling in het Walraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud in Keulen, 14 oktober 2006 t/m 21 januari 2007, het Dordrechts Museum, 18 februari t/m 28 mei 2007, en de Gemäldegalerie Alte meister, Museumslandschaft Hessen Kassel , te Kassel, 21 juni t/m 30 september 2007; Nederlandse editie, onder redactie van Marlies Enklaar, Sander Paarlberg, m.m.v. Alicja Rakuzyn]  € 17,50

Mak, Geert, De brug,
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek, 2007  € 0,50

Mak, Geert, De engel van Amsterdam, Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen 1992
€ 1,25


Mak, Geert, Grote verwachtingen in Europa 1999-2019, vijfde druk paperback (Amsterdam/Antwerpen 2019) € 3,50

Mak, Geert, Hoe God verdween uit Jorwerd, paperback, Grote Lijsters 2002, nr. 3,  (Groningen/Deurne (B) 2002) € 2,00

Mak, Geert, Het ontsnapte land, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek, 1998  € 0,75

Mak, Geert, Het stadspaleis. De geschiedenis van het Paleis op de Dam, Olympus (deel van de Uitgeverij Contact) 2002. € 1,75

Mak, Geert, De levens van Jan Six. Een familiegeschiedenis, Uitgeverij Atlas Contact, Amsteram/Antwerpenm tiende druk (paperback), 2017 € 4.50

Melchior, A., 2000 jaar wonen, N.V. Drukkerij De Spaarnestad, Haarlem z.j. € 1,50


58 miljoen Nederlanders en hun kerken, red. E. de Jongh en Th. van Tijn, Amsterdam Boek (Het Spectrum) 1979 [boek heeft enkele vlekjes in het voorwerk]
€ 2,00

Molen, S.J. van der Molen, Vrijdag de dertiende. Bijgeloof en wat erachter zit. Uitgeverij Het Spectrum, Prisma-boeken 1886, Utrecht/Antwerpen 1979. € 3,00

Montijn, Ileen, Leven op stand 1890-1940, Thomas Rap, Amsterdam (vierde druk) 1999, € 4,00

De naamkunde tussen taal en cultuur. Lezingen gehouden ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Afdeling Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis van het P.J. Meertens-Instituut vande Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, onder redactie van Rob Rentenaar en Ellen Palmboom, Cahiers van het P.J. Meertens-instituut nr. 1, Amsterdam 1988  € 1,00


Het Nederlandse stilleven 1550-1720, samenst. Alan Chong en Wouter Kloek, Rijksmuseum Amsterdam, The Cleveland Museum of Art, Waanders Uitgevers Zwolle  € 17,50

Nieuwe mensen op oud land. Archeologie, geschiedenis en stedenbouw van Meerhoven (Eindhoven)
, onder redatie van Nico Arts, met bijdragen van Nico Arts, Janneke Bosman, Martin de Bruijn, Ary geelen, Jos de Graef, Theo de Jong, Rob Schlooz, Hans Timmerman, Jos van Weerden, Uitgeverij Pictures Publishers, Woudrichem 2017  € 11,50

Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België
, samengesteld door H.W.J. Volmuller in samenwerking met de redactie van de Grote Oosthoek, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage-Antwerpen 1981 € 7,50


Nissen, Peter, Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de geschiedenis van het christendom, Davidsfonds/Leuven 2004. € 10,00

Nothenius, H., Inhet voorportaal van de Akropolis, Servire, Den Haag z.j. € 2,00

Noordegraaf, L., Overmoed uit onbehagen. Positivisme en hermeneutiek in de economische en sociale geschiedenis. (Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op 22 mei 1990), Verloren, Hilversum 1990 € 1,00


Noordervliet, Nelleke, De leeuw en zijn hemd, Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek/Uitgeverij Atlas Contact, z. pl. 2013  € 0,75

O, kom er eens kijken, Oude en nieuwe Sinterklaasliedjes in hun oorspronkelijke versie, bijeengebracht en ingeleid door C.J. Aarts en M.C. van Etten, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1999 € 3,00

Onze geschiedenis in fotovlucht. Een zorgvuldig samengestelde verzameling van 86 foto's ten dienste van de zelfwerkzaamheid bij de geschiedenisles, Van Goor Zonen, Den Haag-Brussel 1960 (vijfde druk) € 0,25


Onze geschiedenis in fotovlucht. Een zorgvuldig samengestelde verzameling van 86 foto's ten dienste van de zelfwerkzaamheid bij de geschiedenisles, Van Goor Zonen, Den Haag-Brussel 1960 (vijfde druk) € 0,25

Pleasure and Piety. The art of Joachim Wtewael, edited and authored by James Clifton, Liesbeth M. Helmus and Arthur K. Wheelock Jr., with contributions from Stijn Alsteens and Anne W. Lowenthal, National Gallery of Art Washinton, Centraal Museum Utrecht, Museum of Fine Arts Houston, in association with Princeton University Press Princeton and Oxford (2015) € 22,50

Ploetz, Karl, Aula wereldgeschiedenis in jaartallen, 4 delen, Aula 664-667, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1980  € 4,00


Ploetz, Karl, Kalendarium der wereldgeschiedenis, Prisma-Boeken 1600, Uitgeverij Het Spectrum, Utrect-Antwerpen 1975 € 1,00

Pol, Lotte van de, Het Amsterdams hoerdom. Prostitutie in de zeventiende en achttiende eeuw. Wereldbibliotheek 1996. € 8,50

Popper, Karl R., De armoede van het historisme, Aula 532, Uitgeverij Het Spectrum B.V., Utrecht-Antwerpen 1978 (derde druk)  € 1,00

Putten uit het Bossche verleden. Vriendenbundel voor Hans Janssen ter gelegenheid van zijn afscheid als stadsarcheoloog van 's-Hertogenbosch, onder redactie van Ronals van Genabeek, Eddie Nijhof, Frederike Achipper en Johan Treling, Uitgeverij Veerhuis, Alphen aan de Maas 2012  € 20,00

Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, jaargang 10 (2008), aflevering 2, uitgave van de Stichting tot uitgaaf van bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht (OVR), Uitgeverij Verloren BV te Hilversum, met onder meer artikelen van Martin W.J. de Bruijn, 'Opmerkingen bij het middeleeuwse recht van verval' en 'Gerecht en buurschap. Transitie en transformatie van twee gerelateerde instellingen in middeleeuwse Utrecht'.  € 1,75

Pressler, Mirjam, m.m.v. Gerti Elias, Groeten en liefs aan allen'. Het verhaal van de familie van Anne Frank, (vertaald door Pim Lukkenaer), Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 2010 [oud blibliotheekboek; boekblok verder netjes] € 1,00

Ridder, Tim de, en Annemarieke Willemsen, Gat in de stad. Ontdek de stadsarcheologie van Nederland, Rijksmuseum van Oudheden en Convent van Gemeentelijke Archeologen, 2004 € 1,00


Schadee, Nora, Een rijk geheugen. Geschiedenis van Rotterdam 1270-2001, (Stichting Historische Publicaties Roterodamum nr. 143) Historisch Museum Rotterdam 2002. € 4,00

Schama, Simon, Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813, Collins, London 1977 [boek heeft vlekken, aantekeningen/onderstrepingen met pen, beschadigde stofomslag]  € 3,00


Simons, Wim J., Noodlot en vroomheid. Gestalten en stromingen uit de wereldliteratuur. geschiedenis van de letterkunde der Klassieke Oudheid en der Europese Middeleeuwen, Ooievaar, bert bakker/Daamen N.V., Den Haag 1959 
€ 0,50

Sint-Laurens aan de Maas. Hart voor de stad, onder redactie van Pieter Kohnen en Bert Kuipers, Rotterdam 2001. € 4,00

Spiegel van Staten en Steden
, tekst: C.F. van Dam en mr. E. Elias; tekeningen: Anton Pieck, uitgave G.F. Callenbach N.V., Nijkerk z.j. [stofomslag is van slecht papier en dus beetje gehavend]  € 2,00


Stilma, L.C., Van kloosterklas tot basisschool. Een hisrosiche overzicht van opvoeding en onderwijk in Nederland, Uitgeverij Intro, Nijkerk 1995. €  4,50

Stuijvenberg, W. van, 5000 jaar dagelijks leven. [vier delen: De antieke wereld, de Middeleeuwen, de Renaissance, Barok en Rococo], Uitgeverij Amsterdam Boek N.V. 1975-1976. € 5,00


Swagerman, Jan, De kunst van het vertellen. Handleiding voor het vertellen van verhalen, uitgave Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Handleidingenreeks II, Utrecht 1998 € 1,50

Tasseron, Leo, Twaalf eeuwen Binnenhof, A.A.M. Stols uitgever, 's-Gravenhage 1956. € 2,50

Tex, Usula den, Anna baronesse Bentinck 1902-1989. Een vrouw van stand, Uitgeverij Balans, z.pl. (vierde druk) 2003 (enkele bladzijden liggen los, uiteraard wel compleet) € 1,25

Tilburg, stad met een levend verleden. Geschiedenis van Tilburg vanaf de steentijd tot en met de twintigste eeuw, Cock Gorisse (hoofdredactie), Nico Arts, Martin de Bruijn, Henk van Dorenmalen, Ad van den Oord, Lauran Toorians (redactie), Ronald Peeters (beeldredactie), Regionaal Historisch Centrum Tilburg (i.s.m. Drukkerij Gianotten Tilburg b.v.) 2001 [geheel nieuw, nog in de verpakking]  € 24,50

Tilmans, Karin, 'The origin of the Empire and the tasks of the Prince: neglected Renaissance mirrors-of-princes in the Netherlands', overdruk uit: Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Studies, vol. XL-1991, p. 43-72  € 0,25


Timmers, J.J.M., Spiegel van twintig eeuwen. De mens in de Lage Landen, Elsevier (pocket A 70), Amsterdam-Brussel 1963 € 1,00
 
Triest, Monika, Macht, vrouwen en politiek 1477-1558. Maria van Bourgondië, Margareta van Oostenrijk, Maria van Hongarije. Uitgeverij Van Halewyck, Leuven 2000. € 4,50

Vries, Jan de, The economy of Europe in an age of crisis, 1600-1750, Cambridge University Press, Cambridge-London-New York, Melbourne 1978 (reprint)  € 2,00

Walsum, Sander van, en Janny Groen, Geloofsartikelen. Nederlanders en hun religie, Meulenhoff/De Volkskrant, Amsterdam 2003 € 1,25

Waterink, J., Onze jonge koningin thuis, door ~, met medewerking van dr. H. Smitskamp, N.V. Gebroeders Zomer en Keuning's Uitgeversmij, Wageningen z.j. [1948]  € 2,00

Welling, Dolf, Floris Arntzenius, Den Haag 1992  € 17,00

Williams, Neville, Elizabeth I, met een inleiding van Antonia Fraser, Fibula-Van Dishoeck, Bussum 1973  € 3,00


Withuis, Jolande, Juliana. Vorstin in een mannenwereld, De bezige Bij, Amsterdam/ Antwerpen 2016 € 3,00

Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm, onder redactie van Margriet de Roever en Boudewijn Bakker. Gemeentearchief Amsterdam/De Bataafsche Leeuw 1986.  € 6,50

Wolf-Catz, Helma, Kastelen, hun personages, hun schatten, Uitgevers maatschappij W. de Haan Hilversum/N.V. Standaard Boekhandel Anstwerpen 1967 [rug/kaft heeft scheurtje] € 1,00


Yesterday. A History of the times of your parents & grandparents, by Kathleen Harston, Understanding the modern world, fourth edition 1961 € 0,75

Zijl, Annejet van der, Bernhard. Een verborgen geschiedenis, Querido, Amsterdam/ Antwerpen 2016 € 3,00

Zo meenden vreemden. Wat zeiden vreemdelingen over ons land van de 16de tot de 19de eeuw
, Wereld-Bibliotheek Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1969

€ 0,25

  Naar boven
Nederlandse literatuur

Aafjes, Bertus, Aren lezen achter de maaiers. Kronieken over kleine maar vergeten bijzonderheden in het Oude en Nieuwe Testament, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1952 (derde druk) € 1,50

Asscher-Pinkhof, Clara, De danseres zonder benen, H.P. Leopolds Uitgeversmij N.V., 's-Gravenhage 1966 (derde druk) [van het schutbald is een hoek met de naam oude(re) eigenaar van boek afgeknipt; verder keurig gebonden boek] € 2,50

Beeck, Griet op de, Kom hier dat ik u kus, Prometheus Amsterdam 2015 [boek heeft  op de eerste bladzijden koffievlekken]. € 1,50

Bergh van Eysinga, J. van den, Multatuli, Onze groote schrijvers II, uitgegeven door J.M. Meulenhoff te Amsterdam 1920 [ruggetje los] € 0,75


Bordewijk, F., Tien verhalen, met een inleiding van Michel van der Plas, Elsevier Weekblad 1956  [vlekkerig ex.] € 0,50

Boutens, P.C., Beatrijs, met een tekening van Rie Cramer, uitgegeven door C.A.J. van Dishoeck te Bussum, 1922 (19e druk) [papieren kaft is hier en daar vergaan; potloodaantekeningen achterin]  € 2,00

Boutens, P.C., Beatrijs, Agathon, z.pl. 1975 (47ste druk) € 1,50

Boon, Louis Paul, Mijn kleine oorlog, Wolters-Noordhoff (Grote Lijsters 1994, 1), Groningen 1994, ISBN 90 0154 830 X € 0,50

Campert, Remco, Hoe ik mijn verjaardag vierde. Verhalen, De bezige Bij, Amsterdam 1978 (5e druk)  € 1,00

Diekman, Miep, Marijn bij de Lorredraaiers, de Jonge Lijsters 199402, Wolters-Noordhoff, Groningen 1994  € 0,50

Duinkerken, Anton van, Zeven eeuwen katholieke poëzie. Een bloemlezing samengesteld door ~, De Zonnewijzer. Bibliotheek voor het gezien uitgegeven in samenwerking met de Sint-Willibrordus-Vereniging en de Katholieke Actie, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen z.j.  € 1,00

Dullemen, Inez van, Vroeger is dood, Salamanderpocket, Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam 1982, [met opdracht op Franse titelpagina, niet van schrijfster]
€ 1,00

Elsschot, Willem, Ik dank u allen zeer. Toespraken, Februari Boekhandels/
Boekhandel het Martyrium 2007 € 1,50

Friedman, Carl, De grauwe minaar. Verhalen, Uitgeverij G.A. van Oorschot, Amsterdam 1996 (tweede druk)  € 1,75

Gezelle, Guido, Als de ziele luistert. Verzen van Guido Gezelle, (tweede druk), L.J. Veen’s Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam 1949  [ruggetje van boekje is los, maar deels voorhanden; penkrabbels op binnenkaft; met naam op binnenblad]


Gezelle, Guido, Kleengedichtjes, andere rijmreken, nageldeuntjes, spakerlingen en slapende botten van ~~, II, uitgegeven door L.J. Veen te Amsterdam in het jaar MCMV [met penkrabbels op binnenkant kaft]

Geuzenliedboek 1940-1945

Glastra van Loon, Karel, De passievrucht, Uitgeverij L.J.Veen, Amsterdam/
Antwerpen 1999 € 1,75


Grunberg, Arnon, De joodse messias, Vasslucci, Amsterdam 2004 € 2,50

Halbertsma, Joost Hiddes, Het heksershol. Hoe Gosse Knop uit Molkwerum zich aan de duivel verkocht, welke zonderlinge gevallen hem op zijn levensreis door het Oude Friesland wedervoeren, wat voor schelmstukken hij beging, en hoe hij een slecht einde vond. Dit alles in het Nederlands overgebracht door Theun de Vries, Wereld-Bibliotheek-Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1963 € 0,50


Hart, Maarten 't, Magdalena, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 2e druk (paperback) [kleinscheurtje in titelpagina], € 6,50

Herrijzenis, Servire, z.pl. z.j. [boekje heeft enkele vochtvlekjes, verder netjes]

Heemstra, Marjolein van, En we noemen hem (z.pl. 2017) (boek is overduidelijk gelezen) € 1,25


Hichtum, Nynke van, Afke's tiental, (naar de oorspronkelijkeuit gave, eerste druk, bijgewerkt onder redactie van Jan Dijksma e.a.), De Hoeve z.j. € 1,50

Hoornik, Ed, Het menselijk bestaan. Gedichten, D.A. Daamen’s Uitgeversmaatschappij N.V., ’s-Gravenhage 195? (vierde druk)


Huizinga, Leonhard, Hieronymus, P.N. van Kampen & Zoon N.V., Amsterdam z.j. [met o.m. tekeningen van J. Huizinga]  € 2,50

Japin, Arthur, De klank van sneeuw. Twee novellen, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen 2006 [Met handtekening van de auteur]  € 1,50

Keilson, Hans, In de ban van de tegenstander, Van Gennep (Amsterdam 2010) (vierde druk) € 2,50

Keilson, Hans, Daar staat mijn huis. Herinneringen, (vertaald uit het Duits door Piet de Moor), Van Gennep, Amsterdam 2011 € 2,00

Koelemeijer, Judith, Hemelvaart. Op zoek naar een verloren vriendin, Atlas Contact, Amsterdam/Antwerpen (tweede druk) 2013 € 1,50

Komrij, Gerrit, De klopgeest, De Bezige Bij, Amsterdam 2001, ISBN 90-234-6244-0 € 4,00


Koolschijn, Gerard, Geen sterveling weet, Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam 2012, ISBN 978 90 2536 900 2 € 4,50

Kuyper, Eric De, Dag stoel naast de tafel Kroniek van het dagelijkse, SUN, Nijmegen 1991 € 2,00

Kuyper, Eric De, In de zon uit de schaduw (bevat de eerder afzonderlijk uitgegeven titels Aan zee, De hoed van tante Jeannot en Mowgli’s tranen), SUN, Nijmegen 1997  € 2,00

Labberton, Mien, Kruisweg. Een bundel sonnetten, Ad. M.C. Stok, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, Den Haag z.j. [1945?]

Leeuw, Aart van der, Ik en mijn speelman. Een luchthartige geschiedenis, Nijgh & Van Ditmar’s Uitgevers-Mij, Rotterdam 1928 (tweede druk) € 1,75

Leeuwen, Freek van, Het lied van den zwerver, met linoleumsneden van August W. van Gils, Uitgeverij De Jongh, Amtwerpen 1936

Leeuwen, Freek van, De kruistocht der bedelaars Helikon (een reeks verzenbundels onder redactie van Ed. Hoornik) no. 37, A.M.M. Stols, Uitgever, ’s-Gravenhage 1947 [ruggetje beetje los, maar volledig aanwezig]

Lindgren, Astrid, Ronja de roversdochter, vertaald door Rita Törnqvist-Verschuur, met tekeningen van Ilon Wikland, Stichting Geef mij maar een een boek!/Ploegsma, Amsterdam 2018 (24e druk).  € 3,50

Martinus Nijhoff Ter nagedachtenis. Gedichten van Gerrit Achterberg e.a., Ad. Donker, Rotterdam 1955

Matsier, Nicolaas, De Bijbel volgens, De bezige Bij, Amsterdam 2003 € 1,50

Matsier, Nicolaas, Gesloten huis. Zelfportret met ouders, De bezige Bij, Amsterdam 2003 (14e druk, paperback)  € 1,50

Matsier, Nicolaas, Lof der stenen. Over ruïnes, praalgraven, douanekantoren, kathedralen, gedenknaalden, herenhuizen, forten, hijsbalken, polders en paleizen, De bezige Bij, Amsterdam 2012 € 1,50

Matsier, Nicolaas, Oud-Zuid, Verhalen, Em. Querido's Uitgeverij b.v., Amsterdam 1978 (derde druk) [naam en opdracht op Franse titelpagina] € 1,50

Meijer, Ischa, Een jongetje dat alles goed zou maken, (met een nawoord van Connie Palmen), Prometheus, Amsterdam (vierde druk) 1998 € 2,00

Mortier, Erwin, Gestameld liedboek. Moedergetijden, De Bezige Bij, Amsterdam 2011 € 1,50

Mortier, Erwin, Marcel, De bezige Bij, Amsterdam (elfde druk) 1995 € 1,50

Münstermann, Hans, De bekoring, Nieuw Amsterdam, z. pl. (achtste druk, gebonden) 2006 € 2,00

Noort, Saskia, Bonuskind, The House of Books (Overamstel Uitgevers), Amsterdam 2020  € 1,50

Oort, Dorinde van, Vrouw in de schaduw. Een familiegeschiedenis, Cossee, Amsterdam 2006 € 1,50

Pogingen iets van het leven te maken. Het geheime dagboek van Hendrik Groen, 83 1/4 jaar, Meulenhoff Boekerij bv, Amsterdam (21ste druk) 2016 € 1,50

Potgieter, E.J., Marten Harpertsz. 1607-1609, Wereldblibliotheek-Vereeniging, Amsterdam 1942


Schendel, Arthur van, Der liefde bloesems, J.M. Meulenhoff, Amsterdam (derde druk) z.j. € 2,50

Schmidt, Annie M.G., Het hele schaap Veronica. Met illustraties van Fiep Westendorp (bevat Het schaap Veronica, Kom, zei het schaap Veronica en Het schaap Veronica haar staart), Amsterdam, E,. Querido's Uitgeverij B.V. 1972 [boekje met harde kaft in kartonnen 'hoesje'/'doosje'] € 7,50

Schmidt, Annie M.G., Minoes, Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam/Antwerpen 2001 (23e druk).  € 4,00

Schwartz, Gary, Dutch kills, (vertaald door Loekie Schwartz), De Prom, Baarn 1994 € 1,50

Terlouw, Jan, Oorlogswinter, (Geef mij maar een boek) 2016 (vierenzeventigste druk)  € 2,00

Toorn, Willem van, Tegen de tijd. Gedichten, Querido, Amsterdam 1997 € 1,00

Verwey, Albert, Nieuwjaarsmorgen, Wereldbibliotheek-Vereniging, Amsterdam-Antwerpen 1955


Werumeus Buning, J.W.F., Verboden verzen. Grafschrift voor M. van ’t H., Em. Querido’s Uitgeversmij N.V., Amsterdam 1947

Zijl, Annejet van der, De dageraad, Uitgeverij B for Books B.V., Naarden 2007 € 0,50  (maar gratis bij aanschaf van Sonny Boy)

Zijl, Annejet van der, Sonny Boy, Em. Querido's Uitgeverij B.V., Amsterdam/ Antwerpen 2011 € 1,50 (met gratis van dezelfde schrijfster De Dageraad)


  Naar boven
(Vertaalde) buitenlandse literatuur


Bainbridge, Beryl, Forever England. North and South, Duckworth/BBC Books, London 1987 € 1,50

Bédier, Joseph, Tristan & Isolde, Uitgeverij Het Specturm, Pisma nr. 1601 (Utrecht/Antwerpen 1964) € 1,50

Blythe, Ronald, Akenfield. Portret van een Engels dorp, (vertaald uit het Engels door Edzard Krol), Lebowski Publishers, Amsterdam 2016 € 4,50


Brontë, Emily, Wuthering Heights, Introduction an notes by John S. Whitley, University of Sussex, Wordsworth Classics, 2000  € 0,50

Burton, Jessie, Het huis aan de Gouden Bocht, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, Amsterdam 2014 € 1,75

Canetti, Elias, Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1982, ISBN 3 596 22083 1 € 2,00


Chaucer, Geoffrey, The Canterbury Tales. A modern prose rendering by David Wright, Grafton Books, London 1990 [vouw/scheurtje in kaft] € 1,00

Chatwin, Bruce, De zwarte heuvel, Ooievaar Pockethouse, Amsterdam (vierde druk) 1994 € 1,00

Chevalier, Tracy, Meisje met de parel, Zilver Pockets Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage 2001  € 1,25

Dahl, Roald, Ontzettende verhalen. Negen onvergetelijke hoogtepunten van meesterverteller Roald Dahl, Meulenhoff Amsterdam 1981 € 0,25


Damsté, Onno, Romeinse sagen en verhalen, Prisma, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1958 (derde druk)  € 0,75

Doctorow, E.L., Ragtime, Diogenes, Baarn 1995, ISBN 90 6074 986 3 € 1,00

Eco, Umberto, Het eiland van de vorige dag, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam 1997, 12e druk, ISBN 90 3511 772 7 € 1,50

Egeland, Tom, Het einde van de cirkel, De Geus Pocket, vijfde druk, Breda 2007
€ 1,50

Elon, Emuna, Sonja's zoon, (vertaald uit het Hebreeuws door Hilde Pach), Uitgeverij Atlas/Contact, Amsterdam/Antwerpen (derde druk) 2018  € 3,50

Enquist, Per Olov, Het bezoek van de lijfarts, uit het Zweed vertaald door Cora Polet, Ambo, Amsterdam (zesde druk) 2001. € 2,00

Forster, E.M., A passage to India, Penguin Books, New York 1946 € 1,00


Frederiksson, Marianne, De nachtwandelaar, De Geus, Breda (gebonden editie) 2003
€ 2,00


Freud, Esther, Huis in zee, vertaling Maaike Post, Uitgeverij De bezige Bij, Amsterdam 2005   € 2,00

Freud, Esther, Gaglow, vertaling Anneke van Huisseling, Uitgeverij Bezige Bij, Amsterdam 1997   € 2,00

Esther Freud, De kleur van henna (oorspr. titel: Hideous Kinky), De Bezige Bij, Amsterdam 1994 € 1,00


Gibbings, Robert, Sweet Thames run softly, with engravings by the author, London 1983 €2,00

Goes, Albrecht, Das Brandopfer, Fisher Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1979 € 0,50

Goes, Albrecht, Het was een vreemde nacht/Het brandoffer, Carillon Reeks nr. 2, W. Ten Have N.V., Amsterdam 1965 (vierde druk) € 0,50

Grass, Günter, In krabbengang, Meulenoff, Amsterdam 2002, ISBN 90 290 7167 2
€ 1,50

Greene, Graham, Our man in Havanna. An entertainment, Penquin Books, in association with William Heinemann Ltd., 1971 € 0,50

Hesse, Herman, Gertrud, (vertaald door Pé Hawinkels), Grote ABC nr. 186, Uitgeverij Arbeiderspers, Amsterdam (derde druk) 1978 € 1,50

Homeros' Odysee, naverteld door dr. Onno Damsté, tweede druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1964  € 0,50

Hugo, Victor, de klokkenluider van de Notre Dame, vertaling H.C. Kool, Uitgeverij L.J. Veen, 3e druk, Wageningen 1974, ISBN 90 204 0445 8 € 1,00

Irving, Washington, Verhalen van het Alhambra, (vertaling, inleiding en noten: H.G.B. de Leeuw), Granada 1997  € 1,50  (twee exemplaren)

Jacobson, Dan, Heshels rijk. Familiekroniek, Uitgeverij Podium, Amsterdam 1998, ISBN90 5759 242 8 € 1,50

Knorringa, H., Mythologische liefdesverhalen, Salamanderpocket, Em. Querido's Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam 1961  € 0,50

Kollontaj, Alexandra, De positie van de vrouw in de ontwikkeling van de maatschappij. Veertien lezingen aan de Sverdlov-universiteit, het Wereldvenster, Bussum 1982  € 1,50

Lagerkvist, Pär, Barabbas, Meulenhoff Pockets 123, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1963  € 0,50

Lagerlöf, Selma, Christuslegenden, naar het Zweeds van Selma Lagerlöf door Margaretha Meijboom, geautoriseerde uitgavem twaalfde druk, H.J.W. Bechts's Uitgeversmaatschappij N.V., Amsterdam z.j.  € 1,50

Lagerlöf, Selma, Het meisje van de Veenhoeve, Uitgave Van Bosch & Keuning, BK Boekenkring, Baarn z.j. (tweede druk)  € 1,00

Long, William J., Op eenzame zwerftochten, W.l. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, Rotterdam 1928 (tweede druk) € 1,00

Márai, Sándor, Gloed, Wereldbibliotheek, Amsterdam (negentiende druk) 2003  € 2,50

Márai, Sándor, Kentering van een huwelijk, Wereldbibliotheek, Amsterdam (zesde druk, gebonden) 2005 € 2,50

Martel, Yann, Het leven van Pi, Prometheus, Amsterdam 2005 € 2,00

Maurier, Daphne du, Land van hoop en glorie (oorspr. titel: Rule Britannia), A.W. Sijthof, Leiden 1973 € 0,75


Modiano, Patrick, In het café van de verloren jeugd, (vertaald door Maarten Elzinga), uitgave van Trouw (Europese literatuur 2013) € 1,50

Mythen en sagen uit het oude Europa
, negen verhalen, naverteld door D.L. Daalder, vijfde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1968  € 0,50


Oude Oosterse verhalen uit het geschiedwerk van Hèrodotos, ingeleid en uit het Grieks vertaald door dr. Onno Damsté, derde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1964  € 0,50

Oude Oosterse verhalen uit het geschiedwerk van Hèrodotos, ingeleid en uit het Grieks vertaald door dr. Onno Damsté, vijfde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1973  € 0,75

Pamuk, Orhan, Istanbul. Herinneringen en de stad (uit het Turks vertaald door Hanneke van der Heijden), Uitgeverij De Arbeiderspers (Amsterdam/Antwerpen 2005) € 3,00

Palm, Anna-Karin, De dochters van de schilder, Ooievaar, Amsterdam 2001 € 1,50

Platoon, Dialogen. Symposion, Apologie, Kritoon, Phaidoon. Sokrates in leven en sterven, Nederlands van dr. M.A. Schwartz, derde druk, Prisma Boeken, Utrecht/Antwerpen 1964 [kaftje is ietwat los, geplakt, en opnieuw los geraakt] € 0,50


Rosnay, Tatiana de, Bloemen van de duisternis, vertaald uit het Frans door Noor Koch, Ambo/Anthos, Amsterdam 2020 (derde druk)  € 1,50

Rudel, Anthony, Don Giovanni in wording, De Boekerij, Amsterdam 2002 € 1,50


Sackville-West, Vita, Een gelaten leven (oorspr. titel: All passion spent), Uitgeverij Contact, Amsterdam 1985 € 1,50

Schlink, Bernhard, De voorlezer, (verlating Gerda Meijerink), Cossee, Amsterdam (achtste druk) 2003  € 1,50

Schnitzler, Arthur, Casanova's thuisreis, vertaling Ernst van Altena, Hema, Amsterdam [1988]  € 0,50

Schwab, Gustav, Griekse mythen en sagen, Prisma, Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen 1977 (20ste druk)  € 0,50

Singer, I.J., Josje Kalb, vertaald door Peter Sollet m.m.v. Ed de Moel, Uitgeverij BZZTôH, 's-Gravenhage 1990  € 0,75

St Aubyn, Edward, Met stomheid geslagen, Prometheus, Amsterdam 2014 € 2,50

Sutcliff, Rosemary, Sword at Sunset, A Peacock Book 7/6, Penguin Books, 1965 [boek is intensief gelezen, hoekje van kaft ontbreekt]  € 0,25


Svevo, Italo, Bekentenissen van Zeno, vertaling Jenny Tuin, Bibliotheek van de twintigste eeuw, Uitgeverij Areopagus, Amsterdam (elfde druk) 2000. € 3,00

Svevo, Italo, De goede oude man en het mooie jonge meisje, (vertaald door Frédérique van der Velde), Uitgeverij Goossens, z.pl. (derde druk als goedkope herdruk) 1989 € 1,00


Tabori, George, Mein Kampf. Farce, uitgave Burgtheater Wien, Programmbuch nr. 17, 6 mei 1987. € 1,00

Tamaro, Susanna, De stem van je hart, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1995 (zesde druk)  € 0,75

Tennenbaum, Silvia, De Wertheims. Twee oorlogen, één familiegeschiedenis, Nieuw Amsterdam Uitgevers, z.pl. 2013 € 1,75

Urzidil, Johannes, Daar gaat Kafka, Meulehoff pockets, Meulenhoff, Amsterdam 1968  € 0,50

White, T.H., The Goshawk, The Heritage of literature Series, Longman, London 1972  € 0,50

Wilde, Oscar, Aforismen, Ad. Donker, Rotterdam 1987 € 1,00

Williams, John, Stoner, (vertaald uit het Amerikaans door Edzard Krol), Lebowski Publishers, Amsterdam 2014 [boek heeft achterin vlekken die de leesbaarheid niet teniet doen] € 1,00

Wolf, Christa, Geen plek. Nergens. Roman, Van Gennep, Amsterdam 1985, ISBN 90 6012 620 3 [boek is een afgeschreven bibliotheekexemplaar, maar netjes] € 0,75


Woolf, Virginia, Over Londen, (vertaling Carol Limonard), Uitgeversmaatschappij Tabula, Amsterdam 1983 € 1.00

Xenophon, Anabasis I, met aantekeningen door dr. Y.H. Rogge, Scriptores Graeci et Romani pars XXII, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle z.j  [bladzijden los; compleet] € 0,50

Yalom, Irvin D., Het raadsel Spinoza, Balans, 2e druk, Amsterdam 2012, ISBN 978 94 600 3374 2 € 1,00


  Naar boven
Diversen

Banning, W., Geestelijk samenleven in Nederland, Carillon-reeks nr. 16, W. Ten Have, Amsterdam 1960  € 0,50

Banning, W., Geestelijk samenleven in Nederland, Carillon-reeks nr. 16, W. Ten Have, Amsterdam 1966 (derde bijgewerkte druk)  € 0,50

Beknopt Grieks-Nederlands woordenboek, bewerkt door Dr. W. den Boer, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden, elfde druk, Wolters-Noordhoff Groningen 1969  € 5,50

Bischoff, Ulrich, Edvard Munch, 1863-1944, Taschen/Libero z.j. € 3,50

Biten & brokken. In bûnte samling taalgrúskes yn fraach-en-antwurd-foarm, opswile troch T. Gerlofs, A.J. Osinga Uitgeverij, leeuwarden/Ljouwert 1984  € 0,50

Boasson, Dorien, e.a. Kijk uit, om je heen. De geschiedenis van de moderne architectuur in Nederland, Staatuitgeverij 's-Gravenhage 1988   € 1,00

Cunnington, Susan, Verhalen uit Dante, voor Nederland bewerkt door H.M. Leopold, met gekleurde platen van Evelyn Paul, W.J. Thieme & Cie, Zutphen 1924  € 3,50

Dit is myn lân, Provinsje Fryslân, (bundel Friese poëzie, uitgave t.g.v. nieuwjaar 1998) Leeuwarden jaarwisseling 1997-1998, ISBN 90-802043-2-3 € 3,50

Draaisma, Douwe, De heimweefabriek, Geheugen, tijd & ouderdom, Historische Uitgeverij, Groningen 2008 € 2,00

Etienne, Fernand, George Bernard Shaw, Ontmoetingen, Desclee de Brouwer, z. pl., z.j. [1962; tweede druk] € 0,50

Facts about Norway, 16th edition1977-78, revised 1979 € 0,25

Frysk Lieteboekje, foar eltsenien, utjown fen it Selskip for Fryske tael en skriftenkennisse. Tsiende újefte. R. van der velde op é Nijestêd to Ljouwert 1924. [Exemplaar van Tj.W.R. de Haan, naam op titelpagina; met in potlood allerlei aantekeningen (van De Haan?)]

Fryslan sjongt. Algemien Fryk lieteboekje mei âlde en nije sangen, achtste printinge, Fryske Akademy nr. 125, De Tille, Ljouwert 1978 € 1,00

Gaalen, Ad van, Stadsplat. De dialecten van de zes grote steden, (met bijdragen van Ineke Mahieu), Wolters-Noordhoff, Groningen 1989 € 1,50

De Gids
, jaargang 134, nr. 8 (1971), met o.a. artikel van A.L. Constandse, 'Onze enige revolutie' en R. Rentenaar, 'Een ellenlange geschiedenis' € 0,25


Gids door het Museum der Stichting Bisdom van Vliet, Joh. Enschedé en Zonen, Haarlem z.j. [1924]  € 0,50

Grimm, Jacob und Wilhelm, König Drosselbart und andere Märchen, Emil Vollmer Verlag, Wiesbaden z.j. € 2,00

Groot, Rie de, De verborgen schat, N.V.V.Z.-serie "Naar 't zonlicht toe ..." (nr. 55), Van Gorcum & Comp. N.V. - G.A. Hak & Dr. H.J. Prakke, Assen 1956 [met naam en krassen in stift en pen]  € 0,50

Handbook to the Fitzwilliam Museum Cambridge, Illustrated, Printed for the Syndics of the Fitzwilliam Museum, 1971  € 0,50

Hattstein, Markus, Klöster. Spirituelle Orte des Glaubens in aller Welt, Parragon, Bath z.j. ISBN 978-1-4075-5567-6  € 5,00

Heering, G.J., Geloof en openbaring, Van Loghum Slaterus N.V., Arnhem 1950.
€ 3,50


Herderlijk schrijven van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende het huwelijk
, Boekencentrum N.V., 's-Gravenhage 1953 (vierde druk)

De leukste hotels van Dames Reiziger, Uitgeverij Contact, Amsterdam/Antwerpen 2000  € 0,50

Hoekstra, Froukje, Peter Paul Rubens, Weert 1993. € 1,75

Holland, Margaret, Phaidon guide to silver, Oxford 1978 € 0,75

Irwin, Robert, Het Alhamra, vertaald door Paul van der Lecq, Uitgeverij Atlas (Amsterdam/Antwerpen 2004) € 1,75

De kroniek van het Rembrandthuis
, 1978/1, met o.a. artikel van Nigel Konstam, 'Over het gebruik van modellen en spiegels bij Rembrandt' € 0,25


Das Meisterwerk. Kunstbetrachtung in Einzelinterpretationen, 3 Bände, Verlag Aurel Bongers Recklinghausen 1963. € 4,50

Miedema, H.T.J., Van York naar Jorwerd. Enkele taalproblemen uit de Friese taalgeschiedenis. Rede uitgesproken bij de officiële aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 7 november 1966, J.B. Wolters, Groningen 1966  € 0,25

Naar een levende volkscultuur. Een bundel opstellen over de aesthetische en sociaal-paedagogische waarden van handenarbeid en beeldende expressie, lekenmuzik, lekentoneel, spel, volksdans en volkszang, onder redactie van dr. Jop Pollmann, met medewerking van Neeltje Blaak, H.W. Boersma-Smit, Ab Meilink en Nico G. Vlot, J.M. Meulenhoff, Amsterdam 1952

Respons. Mededelingen van het Meertensinstituut, nummer 6, 2003, met o.a. artikel van John Helsloot, 'Gezellig griezelen: Halloween in Nederland'  € 0,25

Rode wijn, witte wij of water? Het beste uit Hier is ... Adriaan van Dis, (boek + 2 DVD's, Uitgeverij Rubenstein, VPRO en VARA 2014) € 2,00

Rogge, Y.H., J.H. Smit, Latijnsch thema- en vertaalboek, voor de eerste klasse der gymnasia, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1926 (9e druk)  € 0,50


Schöttelndreier, Mirjam, Monsters van kinderen. Draken van ouders. De achterkant van Huize Weltevree, De Balie, Amsterdam 1995 € 1,00

Stufkens, A. (red.), Andere kamers in het huis van Freud. Vijftig jaar Nederlands Psychoanalytisch Genootschap, Boom, Amsterdam 1997  € 2,50


Thiel, M.L. van (red.), Binnenste buiten. Psychoanalytische essays over de verhouding tussen buiten- en binnenwereld, Boom, Meppel/Amsterdam 1991 € 1,50

Volkskundig Bulletin. Tijdschrift voor Nederlandse cultuurwetenschap, P.J. Meertens-Instituut van de KNAW, 15,1 (maart 1989), met o.a. artikel van Ester Vink, '"Ende nyemant en moet ...". Laat-middeleeuwse stedelijke overheden en hun keuren ten aanzien van geboorte, huwelijk en sterven'  € 0,50

Vruchtbare en onvruchtbare dagen in het huwelijk, [met een losse periodenkalender] De Alg. Ned. Uitgeversmij, Rotterdam z.j.  [ruggetje licht beschadigd; geplakt] € 2,50

Wie zingt mee? Uitgave der Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam z.j. € 4,00

Wij houden van Oranje. 66 oude liederen 1597-1900, Apeldoorn z.j. € 0,50

Witteman, Sylvia, Het lekkerste dier. Bekering van een vegetariër, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen 2009 € 0,75

Woudstra, Marieke, Thuis in Portugal, De Boekerij, Amsterdam 2014 € 1,00

Gepubliceerd 2012; laatst bewerkt 5 januari 2022.