Panorama Goirke
Startpagina | Inhoudsopgave | Lezingen | Uitgaven | Vrijwaring | Contact

op het web alleen op deze webstek
(om alleen op deze pagina te zoeken druk op Ctrl-F)

Bronnen
De gegevens uit de doop-, trouw- en begraafregisters worden niet gespecificeerd.
Voor de hier gebruikte afkortingen zie ook de webpagina Stamreeks Van Heyst-De Bruijn.
Regionaal Archief Tilburg [RAT], Rechterlijk archief Tilburg 373, f. 10 (3.2.1674); Oud administratief archief [O.a.a.] 334-337 (gemene middelen 1675-1701 onder Loven).

Literatuur
Een overzicht van de geschiedenis van Tilburg met literatuuropgave biedt M.W.J. de Bruijn, ‘Groeien tegen de verdrukking in 1450-1780’, in: C. Gorisse (hoofdred.), Tilburg stad met een levend verleden (Tilburg 2001) 95-187. Zie verder M.W.J. de Bruijn, ‘Eene pretense staeck. Nakomelingen van Jan Paulus Peters als gepretendeerde erfgenamen van Jan Cornelis Baesten uit Tilburg’, in: T. Reniers (red.), Leo Brabanticus. Liber amicorum voor dr. Leo Adriaenssen (’s-Hertogenbosch 2011) 362-369.
Bartel Jan Pauwels

Bartel werd op 8 september 1632 in Tilburg gedoopt als tweede kind van Jan Pauwels Peters en Marie Joost Deckers. Hij trouwde in Tilburg op 8 februari 1665 voor de predikant  dit gold toen als het burgerlijk huwelijk met de uit Oosterhout afkomstige Maaike Jan Dielis. Op 15 februari trouwden ze voor de pastoor. Op 17 juni 1669 werd hun eerste kind, Jan, gedoopt. Hierna werden er nog vijf kinderen geboren, onder wie twee zonen, Joost en mijn voorvader Marten, later de naam De Bruijn zouden krijgen.

Van de kinderen is zoon Jan als jongeman overleden; hij werd op 4 oktober 1688 in Tilburg begraven. Ook de dochter Joanna en de zoon Cornelis zullen jong gestorven zijn.

Bartel en Maaike woonden met hun gezin, net als hun ouders, in Tilburg op Loven. In 1675 betaalden zij in de gemene middelen 2 gulden en 5 stuivers. Er werd zoutgeld betaald voor één koe (RAT, O.a.a. Tilburg 335). In 1678 en volgende jaren waren er twee koeien. Het is bijna ondenkbaar dat er naast het boerenbedrijf geen bijverdiensten zijn geweest. Wellicht werd er wol gewassen of gesponnen voor de toen bloeiende Tilburgse wolnijverheid.

Bartel overleed in 1684. Hij werd op 25 februari van dat jaar in Tilburg begraven. In 1688 overleed ook de oudste zoon, Jan, negentien jaar oud. Dat moet ook in economische zin een gevoelig verlies zijn geweest. In het register van de gemene middelen van 1689 staat de weduwe Pro Deo (RAT, O.a.a. Tilburg 336).

In 1692 worden aldaar vermeld:
Marie weduwe Bartel Jan Poouwels
kinderen onder: Mari, Cornelis, Marten
Met onder wordt bedoeld: onder de zestien jaar. Zoon Joost was kennelijk inmiddels het huis uit.

Mijn voormoeder Maaike Jan Dielis zou haar man meer dan twintig jaar overleven. Zij werd ter aarde besteld in Tilburg op 12 december 1704.


© 2015-2019 C.J.C. Broer en M.W.J. de Bruijn. - Gepubliceerd 28 juli 2015; laatst bewerkt 2 juli 2019.